Filtr
 • darČtvrtek – svátek slaví Oleg

  Jméno má skandinávský původ, ačkoli svým zněním mylně evokuje původ slovanský. Vzniklo jako odvozenina skandinávského jména Helgí (Helga), zřejmě v

 • roseSvátek slaví Zita

  Jméno je spojené s několika výkladovými teoriemi, které mu přisuzují nejčastěji italský nebo perský původ. Nejužívanější teorie jméno spojuje s výrazem „zita” - „cita” z italského

 • Fotografie 0012Runa Thurisaz (obr, trn)

  Výklad Lucia di Moriani: Runa avizuje příchod událostí, které mohou zamíchat kartami, jak se říká. Připomíná vám, že přílišné ambice a zesílené ego vám mohou uškodit, vyvolat

 • kyticeSvátek slaví Kryštof

  Jméno má řecký původ a jeho význam je spojován se jménem Christoforos. Jde o složeninu dvou slov, slovo „christos“ znamená v řečtině „olejem pomazaný“ a

 • sva3Svátek slaví Naděžda

  Jméno slovanského původu vzniklo v ruštině jako doslovný překlad řeckého slova „elpis”. Významem slova „elpis”, také jména Naděžda je tedy

 • 03E12118 2Astrolog Richard Stříbrný říká: „Bezesporu nejvýznamnější konstelací je přechod Slunce do znamení Vah, ke kterému dochází v neděli 23. září. Horoskop sestavený pro tento

 • svatek3Pátek - svátek slaví Radka

  Toto jméno vzniklo osamostatněním domáckých variant jmen začínajících na Rad- (Radoslava, Radomíra, Radimíra a jiné). Jméno bývá spojováno i s

 • 1209osudBeran

  Kostky říkají: 1 + 3 + 1 = 5

  Pusťte se do práce, dokončete vše, co jste započali. Pokud si nepospíšíte, mohl by za vás sklidit úspěchy vaší předešlé práce někdo jiný. Jedničky

 • slaviSvátek slaví Lubor

  Původ tohoto staročeského jména je spojen se staroslovanským slovem „lub“, respektive „ljub“, které se překládá jako „libý“, také „líbivý, hezký, příjemný“.

 • roseSvátek slaví Marie

  Jméno je nejužívanějším českým jménem, jeho význam však není zcela jednoznačný. Jde o prastaré hebrejské jméno, které se objevuje již v Bibli. Pochází zřejmě ze jména Mirjam (česky Miriam), jemuž

 • svatekSvátek slaví Denisa, Denis

  Jméno Denisa má stejný původ jako jméno Denis. Obě pocházejí z řečtiny. Jméno vzniklo jako odvozenina řeckého jména Dionýsos, který byl bohem vína. Překládá se

 • sva3Svátek slaví Irma

  Jméno Irma se vyvinulo z němčiny. Jeho původ souvisí se starogermánskými jmény začínajícími na Irm- (Irmgarda, Irmhilda, Irmtraud aj.). Vykládá se jako „silná, pevná“ či

 • svatek3Pátek - svátek slaví Regina, Regína

  Jméno pochází z latiny, z latinského slova „regina”, které se překládá jako „královna”. Nese tak význam „královna” nebo „vládkyně”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah míní: „Je to

 • kyticeSvátek slaví Boleslav

  Jméno má pravoslavný původ a vzniklo ze dvou částí – z „bolje“, což znamená „velko-, vysoko-“, a z „slav“ s významem „slavný“. V doslovném překladu se tedy jméno dá vyložit jako „velkoslavný“.

 • svatekSvátek slaví Boris

  Jméno slovanského původu má několik variant výkladu. Výkladové teorie ho spojují se jmény Borislav (v překladu „proslavený bojem“) či Borimír (v překladu „bojuj za mír, dělej svět lepším“). Další prameny pak jeho vznik dávají do

 • svtekSvátek slaví Jindřiška

  Jméno pochází ze staroněmeckého jména Heimerich. Vyvinulo se ze slov „heim“ („domov“) a „ríhhi“ („vládce“), překládá se tedy jako „vládce/vládkyně domu“ či

 • slaviSvátek slaví Bronislav

  Jméno má ryze slovanský původ. Je alternativou jména Branislav, které má stejný význam. Obě tato jména vycházejí ze dvou slov. První část se dá přeložit

 • svatek3Pátek – svátek slaví Pavlína

  Jméno pochází stejně jako jeho častěji užívaná zkrácená verze Pavla z latinského slova „paulus”, tedy česky znamená „malá, drobná, skromná”.

 • darSvátek slaví Vladěna

  Jméno slovanského původu vzniklo zřejmě ze jmen Vladimíra či Vladislava. Stejně jako tato jména je i významem jména Vladěna (také Vladana) „vládkyně, vladařka, ta, která

 • kytiSvátek slaví Evelína

  Jméno má několik možných výkladů. Dle nejpravděpodobnější teorie jeho kořeny sahají až do keltských dob. Jeho význam je odvozován od keltského

 • sva3Svátek slaví Augustýn

  Jméno Augustýn (nebo také Augustin) se vyvinulo z latinského slova „Augustinus“. Šlo o jméno vznešeného římského rodu. „Augustinus“ se překládá jako „patřící Augustinovi, patřící rodu

 • slaviSvátek slaví Otakar

  Jméno je variantou německého jména Ottokar (původně Odowakar). Ze slov „odo” s významem „majetek, blaho, štěstí” a „wakar” s významem „hlídat, střežit” se jméno

 • svatek3Pátek – svátek slaví Bartoloměj

  Jméno je původem aramejské. Vzniklo ze slovního spojení „bar Talmai“ překládaného jako „syn Talmajův“. „Talmai“ přitom pochází se slova „telem“, které se překládá

 • H3f6c8bf 3Jak hodnotí srpnový úplněk, který vrcholí odpoledne dne 26. srpna ve znamení Ryb, astroložka a záhadoložka PhDr. Olga Krumlovská?

  Beran: Zrozence prvního dekanu čeká úplněk neutrální. Pokud jim kdosi nebude po chuti, neměli by couvat před konfrontací. Jednat je však třeba

 • darjaSvátek slaví Sandra

  Toto jméno je zkráceninou italského jména Alessandra, původ má ovšem v řeckém jménu Alexandra. Význam je „ochránkyně mužů” (z řeckého „aléxó” − „bránit” a „anér” − „muž”).

 • slaviSvátek slaví Bohuslav

  Jméno má na první pohled patrný význam - „Bohu sláva“ nebo také „budiž Bohu sláva“. Jde o slovanskou variantu řeckého jména Thimotheus, Timotej.

 • svatekSvátek slaví Johana

  Jméno pochází z hebrejštiny, stejně jako jména Jana, Anna nebo Hana se vyvinulo z hebrejského „Jochanán“. Ze slov „Jahve“ (Bůh) a „channá“ (milost, smilovat se) se jméno překládá jako

 • 6007mazlíčci2BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Pes: Pokud máte potřebu se vypovídat, svěřit tajemství někomu, kdo o něm pomlčí, řekněte to svému psímu kamarádovi. Je logické, že nic nevyzradí, ale

 • darSvátek slaví Bernard

  Jméno starogermánského původu vzniklo spojením původních německých slov „bär“ (v překladu medvěd) a „hart“ (v překladu tvrdý). V doslovném překladu se tak jeho význam dá vyložit

 • svatek3Pátek - svátek slaví Petra

  Jméno je řeckého původu, vzniklo ze slova „pétrá” (skála), potažmo aramejského „képhá” se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako „skálopevná,

 • 3801vkladBERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Peníze, Dar

  Dařit se vám bude především po stránce materiální, dostaví se období, na kterém můžete do budoucna stavět. Zároveň se jedná o jakousi zkoušku toho, jak vstřícní

 • svtekSvátek slaví Jáchym

  Jméno je hebrejského původu. Jeho význam je spojován s hebrejským jménem Jojáqím, které se překládá jako „Bůh ho povýší, Bůh ho postaví“ (na nohy). Dodejme, že podle Bible byl

 • kytiSvátek slaví Hana

  Jméno Hana (také Hanka nebo Hannah) pravděpodobně vzniklo z hebrejského jména Jochánán s významem „Bůh je milostivý“. Pochází z hebrejských slov „jahve“ (v překladu „Bůh“) a „channá(h)“ ve významu „milost, smilovat se“. Slovo

 • 4307Lev má silnou vnitřní potřebu neustále někoho překonávat. Je to znamení ohně, žáru a tvořivé energie, ztělesněním principu mužství. Je hrdý, odvážný, ale také panovačný a pyšný. Pokud byste si chtěli udělat konkrétní obrázek o povaze

 • sva3Svátek slaví Alan

  Jméno má zřejmě keltský původ, ale jeho výklad je nejasný. Nejčastěji je spojováno s významem „svornost“ či „soulad“.

  Ezoterička Lucia di Moriani říká: „Jméno dává nositelům

 • andělBeran – ochranný anděl Gabriel

  Je možné, že se dostanete do kolotoče povinností. Budete jen těžko hledat rovnováhu, abyste dokázali svůj čas rozdělit na to, co musíte a chcete. Pak bude potřeba, abyste si

 • roseSvátek slaví Alena

  Toto u nás oblíbené jméno má nejasný původ. Někteří odborníci ho spojují s mužským jménem hebrejského původu Alan, které nese význam „svornost“ či „soulad“. Další teorie však jméno spojují se

 • svatek3Pátek – svátek slaví Vavřinec

  Jméno bylo odvozeno od latinského jména Laurentius. Jeho význam bývá spojován s názvem starověkého města jménem Laurentum/Lorento. Překládá se

 • 2804Orkula pixBeran

  Příroda, Pohodlí

  Zjistíte, možná i trochu bolestivým způsobem, jak moc jsme se odtrhli od přírody. Nemůžete bez ní být, zatímco ona bez nás ano. Dostanete jasný signál, že je

 • kyticeSvátek slaví Roman

  Jméno má původ v latině. Vzniklo z obecného latinského označení „romanus” s významem „římský” nebo přímo „Říman”. Stejný význam

 • H3f6c8bf 3Jak hodnotí srpnové novoluní, které vrcholí před polednem dne 11. srpna ve znamení Lva, astroložka a záhadoložka PhDr. Olga Krumlovská?

  Beran: Zrozence prvního dekanu čeká

 • darSvátek slaví Soběslav

  Toto jméno má západoslovanský původ. Jeho významem je „sám sobě slavný, mající svoji slávu” nebo „svůj vlastní zákonodárce”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Jméno v sobě zahrnuje

 • 3708MandalaSRPEN

  Lev (23. 7. – 23. 8.)

  Jedno staré přísloví říká, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a

 • sva3Svátek slaví Lada

  Tomuto jménu se přiřazuje slovanský původ. Jeho význam není zcela jednoznačný. Bývá spojováno se staročeským slovem „lada“, které se překládá jako „dívka, panna“. Jméno však

 • 2701babylonsky 1Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští

 • roseSvátek slaví Oldřiška

  Jméno má kořeny ve staroněmeckém jméně Uodalrých. Z toho se postupně vyvinula jména Ulrich, Oldřich a ženská verze Oldřiška. Jméno se překládá ze slov „uodalo” s významem

 • svatek3Pátek - svátek slaví Miluše

  Jméno slovanského původu se vyvinulo z přídavného jména „milý” přidáním koncovky -uše. Jeho význam koresponduje s jeho vznikem, vykládá se jako „milá, milovaná” nebo „milující”. Jméno Miluše se užívá také jako domácí podoba jména

 • 3907Srpnová symbolika8Větší část měsíce srpna náleží znamení Lva. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to druhé ohnivé znamení, je silné, mocné a mužské. Je symbolem světla, záře, léta a tepla, však je také jeho vládnoucí planetou Slunce. Typickými vlastnostmi tohoto znamení

 • darSvátek slaví Gustav

  Jméno pocházející ze Švédska se zřejmě vyvinulo ze slova „Godstawer“, které se překládá jako „opora Gótů“ nebo „sloup Gotlanďanů“. Gótové byli východogermánským kmenem

 • 4207osudBeran

  Kostky říkají: 4 + 6 + 2 = 12

  Měli byste si jasně říci, co chcete. Objeví se spousta možností, ve kterých byste se mohli přestat orientovat a rozhodnout se tak zcela špatně. Dvojka vám

 • slaviSvátek slaví Oskar

  Jméno pochází nejspíš z islandštiny, konkrétně ze staroislandského jména Asgeirr. To lze přeložit jako „boží kopí” nebo „oštěp Boha” (první část jména „as” má význam „Bůh”, druhá část jména „geirr” má význam „kopí”). Některé teorie výkladu však hledají

 • svatekSvátek slaví Ignác

  Jméno latinského původu se zřejmě vyvinulo z řeckého jména Ignatios. Pak by pocházelo ze slova ignis s významem oheň a překládalo by se jako - rozpálený, roznícený, ohnivý. Další teorie se

 • kartyHvězda, Spravedlnost, Císař

  V tomto měsíci půjde o nás, všichni dostaneme možnost si uvědomit svou podstatu a zamyslet se nad životem. Mohlo by se nás tedy i trochu dotknout poznání, které objevíme. Dokonce hrozí smutek až deprese. Je ale na

 • svtekSvátek slaví Bořivoj

  Staroslovanské mužské jméno se vyskytuje i ve zkrácené podobě jako Bořek. Význam obou jmen je shodný - „bojovník, ten, kdo vede vojsko do boje“. Jméno vychází ze dvou

 • andělBeran – ochranný anděl Gabriel

  Pokud jste doposud měli nějaké problémy ve vztahu, můžete očekávat neuvěřitelný příval okouzlení, náhlou změnou v porozumění, upevnění partnerství. Bude to

 • karty1BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Nemoc, Láska

  V citové oblasti se objeví spousta nesrovnalostí. Budete postaveni před situace, se kterými si sice nebudete vědět rady, ale jen proto, že na ně jednoduše nejste připraveni. Abyste se mohli rychle orientovat, nejednejte

 • 3207RunovýBeran

  (Nauthiz, Hagalaz, Mannaz):Pozor na to, co si přejete a také na to, jakým způsobem se toho snažíte dosáhnout. Aktivujte raději svou trpělivost, ať si nepřivodíte zbytečné potíže. Kromě svých

 • 2804Orkula pixBeran

  Plány, První krok

  Měli byste se konečně rozhodnout, déle na nic nečekejte. Hrozí, že později cesta dopředu již tak otevřená nebude a upadnete do nekonečného stereotypu, ze kterého se bude hůře

 • svatek3Svátek slaví Markéta

  Jméno má orientální původ. Pochází až ze staroindického slova „mandžárí” s významem „perla” nebo „pupen”. Slovo přejala řečtina jako „margarites”, odtud latina jako „margarita”. Významem jména Markéta je

 • svtekSvátek slaví Bořek

  Jde o zkrácenou podobou jména Bořivoj. Vychází ze dvou staroslovanských slov – „boroti“ (bojovat) a „voj“ (vojsko, vojáci). Bořek se tak dá významově přeložit jako „velitel vojáků, ten, kdo

 • H3f6c8bf 3Jak hodnotí nadcházející novoluní, které vrcholí v pátek 13. července ve znamení Raka, astroložka a záhadoložka PhDr. Olga Krumlovská?

  Beran:Zrozence prvního dekanu čeká lehce pozitivní nov. Na obzoru se objeví změny v profesní sféře, mohou navázat kontakt s

 • 19366438 1463086550404004 9222758769429975080 nSvátek slaví Olga

  Jméno pochází ze Skandinávie. Stejně jako jeho mužská varianta Oleg se vyvinulo ze severského jména Helgí (Helga). Jméno se vykládá ze slova „heilig”

 • 2701babylonsky 1Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí

 • slaviSvátek slaví Libuše a Amálie

  Libuše je prastaré ženské jméno s původem slovanským a nese význam „milá, milovaná“. Společně s Libuší slaví v tento den svátek i Amálie. Toto jméno je považováno za formu jména Libuše a jeho původ je

 • 1107rakRak - obtížně snáší kritiku

  Symbolem tohoto znamení je rak, bázlivý a plachý tvor, který se cítí dobře jak ve vodě, tak na zemi. Je velmi zranitelný a hledá útočiště na souši i ve vodě. Také lidský

 • svatekSvátek slaví Drahoslava

  Význam tohoto starého slovanského jména je zřejmý ze slov, která ho tvoří - tedy „drahý“ a „sláva“. Drahoslava se tak vykládá jako „ta, které je drahá sláva“, potažmo pak i „drahá, slavná“ či „milovaná“. Jméno je

 • svatek3Čtvrtek - svátek slaví Cyril a Metoděj

  Jméno Cyril je původu řeckého, vzniklo ze jmen Kyrios či Kýros, která lze přeložit jako pán či páneček. Existuje i jiná varianta výkladu, která jméno spojuje se slovem Kuruš, což znamená slunce. Cyril byl jedním ze

 • darSvátek slaví Prokop

  Jméno pochází z řečtiny a jeho vznik může souviset hned se dvěma řeckými slovy. První výklad jméno spojuje s řeckým slovem „prokoptó” s významem „průkopník, prospívající, razící cestu”. Druhým slovem, od kterého může být jméno

 • 1007osudBeran

  Kostky říkají: 4 + 1 + 1 = 6

  Budete se rozhodovat mezi dvěma alternativami. Očekávejte nelehké období, kdy času na přemýšlení moc nebude, ale rozhodnout se bude potřeba. Spoléhejte na

 • 0507MandalaČERVENEC

  Rak (22. 6. – 22. 7.)

  Jedno staré přísloví říká, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně je lze přidávat do jídla a podobně.

 • svtekSvátek slaví Radomír

  Jméno vzniklo ve staroslovanštině a jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem „raděti” s významem „starat se” a slovem „mír”, které znamená „mír”, ale také „svět” (svět bez války”. Druhá část jména může

 • 0707červencová symbolikaVětší část měsíce července náleží znamení Raka. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to vodní znamení a náleží mu větší vnímavost, představivost a romantičnost. Je to znamení ženské, plodné, představuje rodinu a děti. Mají přecitlivělé trávicí

 • darSvátek slaví Patricie

  Jméno se vyvinulo z latinského slova „pater” („otec”). Ve starém Římě se jako Patricius označoval svobodný občan, občan z urozeného římského rodu. Tento význam si dodnes nese i jméno Patricie, překládá se jako

 • penze+ 1. - 2. července- napěťový chronom mezi Merkurem a Uranem může přinést havárie v hromadné dopravě, doprava může nabírat zpoždění v důsledku výpadků počítačových a rozvodných sítí nebo

 • kritickAstrolog Richard Stříbrný upozorňuje: "V tomto měsíci dochází k zatmění Slunce i Luny. Nejprve v pátek 13. července nastává částečné zatmění Slunce ve znamení Raka, které bude viditelné pouze mezi jižním pobřežím Austrálie a Antarktidou. Zde mohou

 • svatek3Pátek – svátek slaví Petr a Pavel

  Jméno patří k nejoblíbenějším a pochází z řečtiny. Vzniklo z řeckého slova „pétrá” s významem „skála” nebo „kámen” (jde o překlad aramejského slova „képhá” se stejným významem). Jméno Petr se tak z řečtiny vykládá

 • 7212taroty 2017Ďábel, Kolo osudu, Mírnost

  Osud nás bude nyní všechny směrovat. Tento proces nemusí být pro všechny přípustný, často se změnami kolem nebudete ztotožňovat. Ale věřte, že vše je tak, jak má být. Nebojujte s ničím jen proto, že se cosi nevyvíjí podle vašich

 • svtekSvátek slaví Lubomír

  Jméno slovanského původu se vykládá jako „mírumilovný, milující mír“. Stejný význam je přisuzován i archaické podobě jména Lubomil.

 • 3006zivoty 1Fryderyk Chopin se narodil v Polsku nedaleko Varšavy roku 1810 a jelikož se vyznačoval mimořádným hudebním nadáním již od mládí, poslal jej otec k nejlepším hudebním pedagogům do Varšavy. V devatenácti letech se vypracoval na vynikajícího

 • 3306ToowoombaV Australském městě Toowoomba nikdo o existenci duchů nepochybuje. Paranormální jevy jsou zde na denním pořádku. Lidé se tu běžně setkávají s tím, co je jinde pouhou báchorkou předávanou ústní formou. Toowoomba se tak řadí mezi nejstrašidelnější místa

 • kyticeSvátek slaví Ladislav

  Jméno je slovanského původu, jde o jednu z variant jména Vladislav. Stejně jako toto jméno se i Ladislav vykládá jako „slavný vládce, slavný svou

 • 2606nastaneVětšina vědecky podložených úvah o velmi vzdálené budoucnosti Země předpovídá naší planetě zánik, v některých případech se dokonce hovoří o roztavení a vypaření. K tomu by mělo dojít, až Slunce vyčerpá zásoby vodíkového paliva a z naší nejbližší hvězdy vznikne

 • 0506mysticka 1Chcete si stvořit vlastního golema? Z čistě technického hlediska jde možná o poměrně snadnou záležitost. Alespoň to tvrdí jedna vědecká studie. Pokud však chybí „duchovní“ palivo, nedokážete nic. Ano, tento umělý člověk dál zůstává

 • roseSvátek slaví Adriana

  Jméno se odvozuje od jména Adria, původně Hatria, latinsky Atria. Šlo o etruskou osadu, která ležela nedaleko dnešních Benátek a dala jménu Adriatickému nebo častěji - Jadranskému - moři. Adriana se tak dá přeložit jako

 • H3f6c8bf 3Jak hodnotí červnový úplněk, který vrcholí 28. června ve znamení Kozoroha, astroložka a záhadoložka Olga Krumlovská?

  Beran: Zrozence prvního dekanu čeká velmi nebezpečný úplněk - kroťte zvědavost a nenechte se zlákat sliby vzrušujících zážitků. Nepodceňujte hrozbu ztráty či

 • slaviSvátek slaví Ivan

  Jméno má hebrejský původ, jde o ruskou variantu jména Jan. Obě jména pocházejí z hebrejského jména Jochanán s významem „Bůh je milostivý“. Jméno Ivan se k nám dostalo z východních

 • horoAstrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „V tomto týdnu budou dění ve světě i u nás ovlivňovat velmi náročné konstelace, za kterých může dojít ve společnosti i v přírodě k velmi dramatickým situacím. Od středy do soboty lze očekávat

 • darPátek - svátek slaví Pavla

  Jméno pochází z latiny, stejně tak i jeho varianta Pavlína (Paulína) nebo mužská verze Pavel. Vzniklo z latinského slova „paulus” s významem „malý”, respektive „malá, drobná, nepatrná” nebo

 • 4406Runový 1Beran

  (Ehwaz, Dagaz, Thurisaz):Runy vám doporučují aktivovat toleranci a ohleduplnost. Zároveň naznačují, že se cosi dá do pohybu. Nastal tedy čas vhodný k tomu, abyste plánovali a konali, chcete-li

 • aSvátek slaví Alois

  Jméno má stejný původ jako jméno Ludvík. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Hlúdwig, které se dá významově přeložit jako „slavný bojovník“ nebo „bojem proslavený“ („hlút“ se překládá jako „slavný“, „wíg“ jako boj). Jméno Alois se

 • 4006zjeveni 1Často chodila cestou do Šolcova lesa v Suchém Dole okolo kaple Panny Marie Lurdské. Když jí bylo čtrnáct let, podle jejich slov se jí zjevila Panna Maria. Přesně jako Francouzce Soubirous v Lurdách. Kristina Ringlová, dívka pocházející z nuzných poměrů, toho srpnového dne

 • roseSvátek slaví Květa

  Jméno je zkrácenou verzí jména Květoslava a pochází z latiny, ze jména Flora (Florentia). Některé teorie původu jméno spojují také se srbským jménem Cvetislava. Stejně jako jméno Flora se i jméno Květoslava - Květa - překládá jako

 • 3706coMožná to bude znít vašim uším nesmyslně, ale faktem je, že válečná tažení mají s módou a krásou mnoho společného – například měnily ideály krásy a šířily módu rychleji než léta mírová. Nebýt válečných vpádů, neměli bychom v Evropě boty na podpatku, ženy

 • sva3Svátek slaví Leoš

  Jméno pochází z řečtiny nebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova „leo“ - „lev“. Druhá výkladová verze jméno Leoš odvozuje z německých jmen Leopold nebo Leonard. Dle jména

 • 2906svědectvíNa území Uzbekistánu a Kazachstánu, od mysu v Aralském jezeře, kam přitékají řeky Amudarja a Syrdarja, až do nitra žlutohnědé Ustjurtské plošiny, objevili před časem archeologové určité gigantické stavby, které byly ze země nepostřehnutelné a jejichž reliéf je

 • slaviSvátek slaví Milan

  Toto jméno je poměrně mladé a dostalo se k nám z jižní Evropy. Vzniklo z přídavného jména „milý” nebo „milovaný”. Význam je tak jednoznačný, odpovídá znění

 • H5a56d7d 1Astrolog Richard Stříbrný říká: „Z astrologického hlediska je bezesporu nejvýznamnějším okamžikem tohoto týdne vstup Slunce do znamení Raka (Letní slunovrat), k němuž dochází letos 21. června ve 12.07 hodin SELČ. Horoskop sestavený pro tento

 • svatek3Pátek – svátek slaví Vít

  Jméno má latinský původ, jeho význam je spojován se slovem „vitus”. Stejně jako toto slovo se i jméno Vít překládá jako „živý, živoucí, veselý, radostný”. Jiná výkladová teorie

 • 0906Červnová symbolikaVětší část měsíce června náleží znamení Blíženců. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to vzdušné znamení a představuje neustálé studium a získávání informací. Je to znamení dospívání a mládí, duševní čilosti, ale také

 • balonkySvátek slaví Roland

  Jméno německého původu vzniklo ze starogermánského jména Hruoland. Ze slov „hruod” („sláva”) a „land” („země”) se tak vykládá jako „slavný hrdina” nebo „pýcha země”, případně

 • darSvátek slaví Antonín

  Jméno je známé už z dob řecko-římských. Jde o českou odvozeninu původního jména Antonius, kterým byli nazýváni příslušníci patricijského rodu Antoniů (šlo o potomky staré římské rodiny, původně byli pouze patriciové plnoprávnými

 • 3801vkladBERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Stálost, Touha

  Nezkoušejte nic řídit, mít dění pod kontrolou. Probudí se ve vás potřeba mít kolem sebe fungující věci, zároveň ale i chuť právě tohle učit ostatní. Ne všichni ovšem budou nastaveni na

 • kytiSvátek slaví Antonie

  Jméno Antonie nebo jeho mutace Antonina je ženskou variantou jména Antonín. Má latinský původ, jde o počeštěnou verzi latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě s významem „patřící Antoniovi“, respektive

 • sva3Svátek slaví Bruno

  Jméno má staroněmecký původ. Vzniklo jako latinská verze původního germánského jména Brun, případně Brunold. V překladu pak znamená „hnědý, snědý“, také „opálený“ nebo „brunet“. V případě

 • darPátek - svátek slaví Medard

  Jméno má germánský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Mahtahard, respektive z německých slov „macht” s významem „moc -síla” a „hardus” s významem „tvrdý”. Jméno se tak překládá jako „mocný, silný, udatný”, také

 • 2806orákulyBeran

  Cíl, Záměry

  Měli byste dobře zvážit, kam chcete jít a také trochu zrekapitulovat, kudy se ubíráte. Je totiž dost možné, že nejednáte podle toho, co skutečně chcete. Možná jste

 • roseSvátek slaví Iveta

  Jméno Iveta (také archaicky Yveta nebo Yvetta) má germánský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého slova „iv“ – v překladu „tis“, příp. keltského „íwé“ se stejným významem. Do češtiny se

 • svatekSvátek slaví Norbert

  Staroněmecké jméno pochází z německých slov „nord” („sever”) a „beraht” („jasný, světlý”, zářivý”). Vykládá se jako „slavný seveřan, světlo severu”, také

 • 2701babylonsky 1Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí

 • kyticeSvátek slaví Dobroslav

  Jméno je slovanského původu a jeho význam je skutečně „dobro oslavující“ či „slavný svojí dobrotou“ tak, jak je to patrné na první pohled. Jméno se často vyskytuje u jižních a východních Slovanů, v Česku se vyskytuje více v domácí variantě

 • 4306paraŠestnáctý prezident Spojených států amerických Abraham Lincoln měl deset dní před svou smrtí dramatický sen. Tehdy prezident popisoval, že v něm kráčel ponuře ztichlými chodbami Bílého domu, až nakonec vešel do Východního sálu. Tam se před ním

 • sva3Svátek slaví Dalibor

  Jméno slovanského původu je složené ze dvou slov. První „dali“ je slovanský tvar dnešního příslovce „dál, dále“, převedený do rozkazovací formy. Znamená tedy „oddaluj“. Druhá část pochází ze slovanského slova „bor´ba“ ve významu „boj“

 • penzeKonstelace v kontextu s ekonomikou hodnotil Richard Stříbrný.

  + 4. června– trhy ještě ovlivňuje pozitivně působící chronom Venuše s Jupiterem i s Neptunem. Je vhodný čas na nákupy luxusního zboží a módních doplňků. Pozitivně se

 • svatek3Pátek - svátek slaví Laura

  Jméno bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá přeneseně jako „vítěz- vítězka“. Slovo „laurus“ totiž v latině znamená „vavřín“ a právě vavřínem se ve starém Římě zdobili vítězové. Jméno je ale někdy také spojováno s

 • 1206osudBeran

  Kostky říkají: 4 + 3 + 2 = 9

  Než něco podniknete, nechte si projít hlavou všechny kroky. Není vhodná doba k ráznému a riskantnímu řešení. Vaše devítka je sice velkorysá a obětavá, ale umí být

 • H5a56d7d 1Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„Z astrologického hlediska bude bezesporu nejvýznamnějším okamžikem června vstup Slunce do znamení Raka (letní slunovrat), ke kterému dochází letos 21. června ve 12.07 hodin SELČ. Horoskop sestavený pro

 • kytiSvátek slaví Kamila

  Jméno s latinským původem vzniklo ze slova camilla. Význam, který nese, lze vysvětlit jako - „osoba se vznešeným původem, která je vhodná pro kněžskou

 • 0706mandala a bylinkyČERVEN

  Blíženci (21. 5. – 21. 6.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Lze z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně si je můžete přidávat do jídla a

 • darSvátek slaví Ferdinand

  Jméno je zřejmě starogermánského původu. Jeho vznik se dává do souvislosti s germánským jménem Fridunant. Stejně jako jméno Fridunant se pak významově překládá

 • kartyPoustevník, Blázen, Slunce

  Nic vám nebude cizí, do nových věcí se budete vrhat doslova po hlavě. Ale buďte při svém jednání také trochu opatrní. Příležitosti by se neměly nechávat jen tak, ale zároveň byste měli přesně vědět, zda to, čemu jdete naproti, je opravdu

 • 3605siciMusela to být neuvěřitelná dřina, ušít před vynálezem šicího stroje složitou a nákladnou róbu. Však je to ve Sňatcích z rozumu, knize a televizním seriálu od Vladimíra Neffa, působivě popisováno. Traduje se, že s tímto vynálezem seznámil české

 • sva3Svátek slaví Maxmilián

  Jméno vzniklo uměle. Údajně ho vytvořil německý císař Fridrich III. pro svého syna. Vzorem mu měli být slavní Římané Fabius Maximus („maximus” se z latiny překládá jako „největší”) a Scipio Aemilian (latinské „aemulus” znamená „prchlivý, horlivý”, ale

 • 3705sestraPřišla na svět 1. května roku 1894 jako šestá ze sedmi dětí v Brně-Husovicích. Rodiče ji pokřtili jako Helenku. Než se stačila rozkoukat a naučit se prvním slovům, přestěhovala se rodina obuvníka Kafky do Vídně. roce 1896 nic neobvyklého, Češi prostě k hlavnímu městu

 • 1(1)Jaký bude úplněk, který vrcholí 29. května? Olga Krumlovská ho hodnotí v rámci jednotlivých znamení zvěrokruhu následovně...

  Beran: Pro zrozence prvního dekanu je úplněk velmi pozitivní - je třeba věnovat

 • kyticeSvátek slaví Vilém

  Jméno má germánský původ. Vzniklo ze staroněmeckého jména Willahelm, jež se vyvinulo ze slov „willo” („vůle”) a „helm” („přilba”). Jméno Vilém se tak překládá jako

 • 03E12118 2Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Od středy se bude astrologické klima pro naši republiku i pro svět vylepšovat a poslední květnové dny i počátek června by měly přát vylepšování vztahů stávajících či navazování

 • Pátek - svátek slaví Viola

  Jméno má latinský původ. Jeho význam je odvozen od latinského názvu květiny, „Viola” se z latiny překládá jako „fialka”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Violy jsou ženy změn, nadání a romantiky. Budou rády cestovat, poznávat nové tváře i kraje. Neklid v duši je

 • Dnešní prognózy se nevyhýbají ani takové záležitosti, jakou je manželské soužití. Jeden výzkumný tým v Seattlu ve státě Washington nahrál na videokazetu stovky manželských dvojic. Před kamerou spolu tyto dvojice hovořily o různých citlivých otázkách a problémech, jako jsou peníze, sex, společné zájmy, řešení problémů, žárlivost, hádky, trávení

 • Svátek slaví Jana

  Jméno má hebrejský původ, stejně jako jeho mužský protějšek Jan. Pochází ze slova „Jochanan“, které se překládá jako „Bůh je milostivý, Hospodin je milostivý“ nebo „milostivý dar Boha“. Základem jména jsou hebrejská slova „Jahve“ (s významem „Bůh“) a „chanan“ překládané jako

 • Když lord Wiliam Wirt Winchester zdědil továrnu na slavnou pušku, netušil, že dědí i prokletí s ní spojené. Oblíbená zbraň, používaná dodnes, zabila na miliony lidí. Nespokojené duše se začaly rodině mstít, alespoň tak se domnívala manželka Wiliema Sarah, rozená Lockwood-Pardee. Chtěla si je získat na svoji stranu, a tak jim začala stavět

 • Svátek slaví Vladimír

  Jméno má slovanský původ. Vykládá se jako „vládce míru”, také „mocný” nebo „vládce světa” („mír” se ze staroslovanštiny překládá jako „svět”, potažmo „svět v míru”). Některé prameny uvádějí, že jméno se mezi Slovany

 • První písemná zmínka o Zelené Hoře je z roku 1221. Na sklonku 13. století zde nechal nepomucký cisterciácký klášter vystavět kostelík, který navštěvoval i pozdější světec Jan Nepomucký. V polovině 15. století už zde stál hrad následně upravený do podoby renesančního zámku a v 17. století přestavěný do stylu

 • Svátek slaví Emil

  Jméno pochází z latiny. Bylo odvozeno z římského rodu Aemilus, tedy se dá přeložit jako „z rodu Aemilů“. Základem jména je slovo „aemilianus“, které se z latiny překládá jako „pracovitý, horlivý“ nebo

 • Možná to bude znít vašim uším nesmyslně, ale faktem je, že válečná tažení mají s módou a krásou mnoho společného. Například měnila ideály krásy a šířila módu rychleji než léta mírová. Nebýt válečných vpádů, neměli bychom v Evropě boty na podpatku, ženy by nenosily podprsenky a svět byznysu by nepoznal kravatu. Nevěříte? V několika

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „V tomto týdnu dochází na ekliptice k velkým změnám a ve společnosti i v přírodě zavane nový a svěží vítr. Hned v pondělí přechází Slunce na své pouti ekliptikou ze zemského znamení Býka do vzdušného a pohyblivého znamení Blíženců a bude se v tomto znamení pohybovat v harmonické vazbě s Marsem ve

 • Pátek – svátek slaví Nataša

  Jméno pochází z ruštiny. Jedná se o domáckou podobu jména Natálie, která se dnes užívá i jako samostatná varianta. Význam a původ jmen Nataša i Natálie je shodný. Vyvinula se z latinského výrazu „dies natalis”, který se překládá jako

 • Větší část měsíce května náleží znamení Býka. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to zemské znamení a znamená mít - vlastnit. Jde o znamení ženské, plodné a tvárné. Představuje práci, trpělivost a vytrvalost. V negativní podobě se to může projevit umíněností a svéhlavostí. Zrozenci Býka pak mohou být pomalí, inklinují k

 • Runa Othala - obrácená

  Výklad Lucia di Moriani:Runa tažená pro dnešní den naznačuje, že se dění i myšlenky mohou více točit kolem majetku, finanční situace, a to zejména v rámci rodinného zázemí. Raději zbytečně neutrácejte, nesázejte a ani

 • Svátek slaví Aneta

  Jméno je hebrejského původu a stejně jako jméno Anna vzniklo z hebrejského „channah,„hannah“ s významem „milá, milostivá, milostiplná“ nebo „líbezná“. Z latiny, kdy bylo z původního „hannah“ odstraněno první písmeno H, vzniklo jméno Anna. Jméno Aneta pochází z

 • Mladá Kanaďanka s čínskými kořeny Elisa Lam se v roce 2013 rozhodla sama odcestovat do Los Angeles, aby poznala místní život. Chtěla si jen užít několik dní volna a podívat se po místních zajímavostech. Za několik dní potom, co se ubytovala v hotelu Cecil, byl ale celý svět na nohou a horlivě diskutoval. Všechny zaskočila její děsivá a nevysvětlitelná

 • Runa Uruz – obrácená

  Výklad Lucia di Moriani:Tato runa tažená v obrácené pozici nese sice poselství varovné, nikoli však nepříznivé. Přibrzděte tedy a zbystřete. Jestliže se před vámi objeví nějaká slibná nabídka, příležitost, nežeňte do ničeho po hlavě, jak se říká. Zdaleka ne vše totiž bude takové, jaké se na první pohled jeví. Ověřujte si

 • Svátek slaví Přemysl

  Jméno je slovanského původu. Bylo původně jménem rodovým nejstaršího českého panovnického rodu − Přemyslovců. Nese význam „přemýšlející, promýšlející své skutky” nebo „muž dobré mysli”.

 • Jednička vyjadřuje prapůvod všech věcí. Jedná se tak o základní a zároveň nejtajemnější číslo ze všech. V některých kulturách bývá znázorněna jedinou čárou a připomíná mužský pohlavní úd. Jednička je znamením jednoty a sjednocení, tedy obrazně řečeno jakéhosi boha. V čem ale tkví podstata její tajemnosti a jedinečnosti?

 • Runa Dagaz

  Výklad Lucia di Moriani:Tažená runa naznačuje, že se dnes nudit rozhodně nebudete. Doporučuje vám dobře rozvrhnout síly, abyste vše, co přijde, zvládli. Mohou totiž přijít i situace, s nimž jste nepočítali, mohou se k vám dostat překvapivé informace. Nicméně runa je

 • Svátek slaví Žofie

  Jméno pochází z řečtiny. Je obdobou jména Sofie a jeho základem je řecké „sofia” − „moudrost”. Významem jména Žofie tak je „moudrá”. Jméno může být chápáno i jako zkrácená verze výrazu „Hagia Sofia” („Svatá moudrost”), který se užívá pro označení Krista, potažmo

 • Květen je bezpochyby považován za nejkrásnější měsíc roku. Příroda se ukazuje v plné kráse, nabízí nádhernou pastvu pro oči. Rozkvetlý máj ale přeje také zamilovaným. Jste v lásce zdrženliví, vášniví, dokážete se jí zcela otevřít? Jste přitažlivým partnerem pro svůj protějšek? Jak chutnají vaše polibky? Záleží na tom, v jakém znamení zvěrokruhu jste

 • Runa Ehwaz – obrácená

  Výklad Lucia di Moriani:„Obrácená runa avizuje, že nějaké vaše plány nebudou dokončeny, nějaké vaše záměry nedopadnou tak, jak jste očekávali. Zamyslete se nad tím, zda máte k okolí

 • Svátek slaví Bonifác

  Jméno je latinského původu, vyvinulo se z latinské fráze „homo boni fati“, která se překládá jako „člověk dobrého osudu“ nebo také „člověk dobrého původu“ (bonus znamená v latině dobrý, fatum je osud). Jméno se vykládá také jako překlad latinského „bonum facere“, tedy „dobrodinec, dobroděj, člověk dobrých mravů a způsobů“. Latinská podoba

 • Pátek 11. května – runa Kaunaz

  Výklad Lucia di Moriani:Runa vás nabádá, abyste dnes neplýtvali silami ani prostředky. Sice zřejmě spatříte, uvědomíte si, své možnosti, mohou se před vámi objevit nové příležitosti (a také svody), ale do ničeho se nehrňte po hlavě, jak se říká. Runa sice naznačuje, že i přes případné

 • Pátek - svátek slaví Svatava

  Jméno slovanského původu se vyvinulo ze staroslovanského slova „svet” s významem „silný, velký”. Jako „silná, velká” nebo „mocná” se také překládá jméno Svatava. V novodobém výkladu jméno znamená „svatá”, respektive „svatá řeka”, odvozuje se od

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Dům, Zábava

  Užijete si rodiny, známých, příbuzných. Máte možnost upevnit vztahy a tam, kde to dosud skřípalo, snadno vyřešíte i letité spory. Zapomeňte chvíli na starosti a prostě si užívejte všeho, čeho se vám nyní

 • Runa Raidho

  Výklad Lucia di Moriani:Podle tažené runy lze soudit, že se záležitosti a situace rozhýbou, vyjasní. Také my budeme v pohybu a naše mysl bude bystře reagovat na nejrůznější podněty. Vše, co se dnes děje, nás vede správným směrem - k zisku (ať už finančnímu nebo duchovnímu). Případné

 • Svátek slaví Blažena

  Toto jméno se vyvinulo z latiny. Ve svém významu skutečně znamená „blažená“. Pochází z latinského slova „beatus“, které se překládá jako „šťastná, blažená“ nebo „člověk, který přináší radost“. Stejný význam je přisuzován i latinské verzi jména Beata nebo

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých zkušeností zdejších

 • Runa Ansuz

  Výklad Lucia di Moriani: Možná se dočkáte nějakého překvapení. Určité věci se dnes dějí pro vaše vnitřní pochopení, nebraňte se tedy změnám. I když se vám třeba zprvu nelíbí, posunou vás dál. V případě, že v čemsi váháte, nevíte, jak se rozhodnout, nechte se vést intuicí. Nestavte se však zády

 • Svátek slaví Ctibor

  Jméno Ctibor (archaicky také Stibor) má slovanský původ. Vzniklo složením dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova „čest“, druhá pak ze staroslovanského „boriti“ s významem „bojovat“. Jméno Ctibor se tak

 • KVĚTEN

  Býk (20. 4. – 20. 5.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně je lze přidávat do jídla a podobně.

 • Runa Pertho (Perth, Perdo)

  Výklad Lucia di Moriani: Tažená runa poukazuje na osud a předurčení. Do života vám může vnést nečekané změny, které by však pro vás měly mít v konečném důsledku pozitivní přínos. Smiřte se proto s

 • Svátek slaví Stanislav

  Jméno slovanského původu vzniklo ze dvou slov. Prvním je „stano” s významem „pevnost, tvrdost”, také „tábor” nebo „stanoviště”. Druhým je pak slovo „sláva”. Jméno Stanislav se tedy překládá jako „tvrdý bojovník, slavný

 • Beran

  Příroda, domov

  Probudí se ve vás svědomí, uvědomění si toho, co vše děláte špatně, přepadne vás snaha o nápravu. To je v pořádku, pokud chcete přírodě ulehčit, začít se zajímat, kde můžete přiložit ruku k

 • Pátek - svátek slaví Květoslav

  Jméno vzniklo jako slovanská varianta původně latinského jména Florián, Florianus. Z latiny se pak překládá jako „kvetoucí, květinový“ nebo také „květy oslavující“ či „květy oslavovaný“.

 • Beran

  Kostky říkají: 3 + 4 + 4 = 11

  Budete mít sice dostatek sil na získání všeho, co si přejete, ale jednat byste měli jen na základě svých záměrů. Nyní pozor na číslo tři, které by mohlo vyvolat velkou netrpělivost, podpoří vás ale hodně

 • Svátek slaví Alexej

  Stejně jako zkrácená verze Alex má jméno řecký původ. Pochází ze slova „alexein“, které se překládá jako „bránit, pomoc, obránce“ nebo „ten, který brání“. Jde o slovanské jméno, které je oblíbené především v Rusku.

 • Mezi nejslavnější léčitele středověku patřil Theophrastus Bombastus von Hohenheim, později jednoduše nazývaný Paracelsus. Narodil se roku 1493 a pocházel ze starého švábského šlechtického rodu. Po vystudování lékařství ve Ferraře se stal přímo posedlý touhou vynalézt v lékařských vědách něco nového, díky čemuž nikde

 • Svátek slaví Zikmund

  Vítězná ochrana či ochránce vítězství - to je výklad mužského křestního jména Zikmund. Vzniklo z germánského, staroněmeckého, jména Sigimund.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká:„Zikmundové jsou

 • + 1. až 7. května:Situaci na světových trzích ovlivňují vcelku stabilní chronomy přející konzervativním investicím do zboží trvalejší hodnoty či do nemovitostí.

  + 7. až 9. května:Zvýší se riziko setkání s podvodníky a mnozí investoři mohou podlehnout mámení slibů rychlých zisků. Obchodníci s luxusním zbožím si zřejmě budou

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Po více než sedmi letech opustí Uran 15. května znamení Berana a až do roku 2025 se bude pohybovat znamením Býka. Zatímco v Beranu pozměnil styl vedení války, která se přesunula spíš do kyberprostoru a začala se nazývat hybridní válkou či válkou hackerů, v Býku zásadně změní světový

 • Již v dávné minulosti existovali lidé, kteří dovedli vnitřním zrakem a mimosmyslovým vnímáním nahlédnout do bližší i vzdálenější budoucnosti. Své vize pak někteří z nich zvěstovali v podobě proroctví nebo jasnovideckých předpovědí. V nich se pak odrážely i budoucí osudy. V současné době jeden z vědních oborů parapsychologie

 • Pátek- svátek slaví Jaroslav

  Jméno je slovanského původu. Vyvinulo se ze slovanského slova „jaryj“ s významem „bujarý, prudký“ nebo „silný“, druhá část jména „-slav“ má význam „slavný, významný“. Jméno se tak překládá jako „ten, kdo je slavný svou silou, slavný bujarostí“ apod. Ze stejného základu „jaryj“ se vyvinulo i označení pro roční období. Jméno Jaroslav se tak v

 • Věž, Slunce, Viselec

  Měli bychom se připravit na velké změny, očekávejme skutečně radikální obrat v životě. Je ale potřeba nechat vše již nefunkční za sebou. Nebojte se tedy dát prostor všemu, co se nabídne, byť se to z počátku nebude vyvíjet podle vašich představ. Je nutné vědět, co skutečně chcete, dostanete možnost jít si za svými cíli, není ale příliš času k

 • Svátek slaví Oto

  Jméno pochází z němčiny. Jedná se o zkrácenou verzi jména Otto, které se vyvinulo z německých jmen začínajících na Ot- (Ottomar, Ottokar, Otfried a podobně). Základem jména je tedy německé slovo „ot” (staroněmecké „odo”) s významem „majetek”, také „blaho, blahobyt” nebo

 • Vladimir I. byl patrně jeden z nejvýznamnějších panovníků Kyjevské Rusi. Jeho život však nebyl tak jednoduchý, jak by se z dnešního pohledu mohlo zdát. Díky přijetí křesťanství se dočkal svatořečení, vše ale mohlo být úplně jinak. Kola dějin se roztočila mezi lety 958 - 960, kdy se Vladimir I. Svjatoslavič narodil. Přesné

 • Svátek slaví Marek

  Jméno pochází z latiny. Je spojeno s římským jménem Marcus, které je variantou jména Martius. Tato jména jsou odvozena od jména římského boha války, který byl nazýván Mars. Jména Marcus, Martius a také

 • Ještě před takovými patnácti lety býval psací stroj umístěn na malém stolku, hned vedle stolu psacího, aby byl vždy po ruce. Umět psát na stoji, to byla samozřejmá součást kvalifikace úředníka. Jen ti výše postavení si mohli dovolit „písařku“, která ovládala tzv. metodu psaní „naslepo“ a dokázala sázet písmenka na papír s kulometnou

 • Svátek slaví Jiří

  Jméno Jiří (domácky Jirka) patří k nejčastěji užívaným českým jménům. Jeho původ není zcela jasný. První verze spojuje s řeckým slovem „géorgos“, to je složeno ze slov „gé“ (země) a „érgon“ (práce). Jméno se dle tohoto výkladu překládá jako „zěmědělec, rolník“ také „pěstitel“ nebo „vinař“. Další teorie přikládá jménu staroslovanský

 • Jeden z nejznámějších malířů vídeňské secese Gustav Klimt se stal v roce 1918 obětí epidemie španělské chřipky. Že měl české kořeny, to již prozrazuje jeho příjmení. Otec, Ernst Klimt, zlatník a rytec totiž pocházel z vesnice Travčice, která se nalézá nedaleko severočeských Litoměřic. Jeho syn Gustav se však narodil již na předměstí Vídně, a to v

 • Svátek slaví Vojtěch

  Jméno slovanského původu je složeno ze dvou slov. Prvním je polský výraz „woj” s významem „vojna, válka”, druhým pak je „ciech” s významem „radost”. Jméno se tak překládá jako „radost z války” radost z boje”, také „radostný válečník, posila” nebo

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„V tomto týdnu se posel Bohů - Merkur - dává již do přímého běhu ekliptikou ve znamení Berana, avšak bude ještě velmi pomalý a navíc se drží po celý týden v napěťové vazbě s obávaným pánem času - Saturnem - ve znamení Kozoroha. Výsledná koaliční jednání se sice mohou posunout

 • Pátek - svátek slaví Marcela

  Jméno pochází z latin stejně jako jeho mužský protějšek Marcel. Údajně bylo odvozeno z římského jména Marcus, respektive jeho zdrobnělé podoby Marcellus. Jména se vyvinula od římského

 • Beran

  Wyrd, Elhaz - obrácená, Isa: Jak se zdá, vstoupí do vašeho života nějaká změna. Snažte se však zachovat klid a udržet si vnitřní rovnováhu, nereagujte unáhleně. Nic není jisté a vy byste

 • Svátek slaví Rostislav

  Jméno je slovanského původu. Vzniklo ze dvou staroslovanských slov. První část znamená „člověk, který rostí” - rozmnožuje, množí. Druhá část je odvozena od slova sláva. Významem jména tak je „ten, který

 • Roky končící na osmičku často přinášely revoluční, převratné časy, lidové bouře, povstání, demonstrace síly i válečná ohrožení. Stačí si připomenout letopočty 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 a také rok 1988, kdy už začal v Evropě bublat proces politických změn. Podle čínského horoskopu skončila v únoru 2018 chaotická vláda Kohouta a začala

 • Svátek slaví Valérie

  Jméno pochází z latiny, vzniklo ze slova „valens”. Vykládá se tedy jako „silná, zdravá”. Vyvinulo se z latinských jmen Valerius (Valerianus) a Valentinus.

 • V lesích poblíž britské vesničky Mawnan bylo údajně spatřeno monstrum s lidským tělem, ale s prapodivnou hlavou, připomínající křížence člověka a sovy. Několik svědků dokázalo podrobně popsat, co spatřilo. Jedná se o pouhý mýtus, nebo je to skutečnost? Záhadologové z celého světa se na tom zatím nedokázali shodnout. Snesl se

 • Svátek slaví Rudolf

  Jméno pochází z němčiny. Vyvinulo se ze starogermánského jména Hruodolf, které vzniklo ze starogermánských slov „hruod” − „sláva” a „olf” („wolf”) − „vlk”. Jméno se tak významově překládá jako

 • V roce 1676 spatřil světlo světa dopis, jenž napsala oddaná řeholnice. Tvrdila, že se jedná o vzkaz od ďábla. Nikdo nedokázal rozluštit, co je v dopise napsáno. Nesrozumitelné znaky byly po celá staletí záhadou… Isabella Tomasi se narodila v roce 1645 na Sicílii a za patnáct let se stala benediktinkou v klášteře

 • Pondělí 16. dubna - runa Kaunaz – obrácená

  Výklad Lucia di Moriani:Neplýtvejte dnes energií ani prostředky. Runa varuje, že vaše podnikatelské plány mohou být zmařeny, komplikovat se mohou i úřední jednání a záležitosti. Mohou se tak dostavit pocity frustrace, zklamání. V rámci lásky může dojít

 • Svátek slaví Irena

  Jméno pochází z řečtiny, vyvinulo se z řeckého slova „eirénaios“ s významem „mírumilovný“, potažmo „eiréné“ – „mír“. Jméno Irena se tedy vykládá jako „mírumilovná žena“.

 • Pátek – svátek slaví Aleš

  Jde o staročeskou domácí podobu ruského jména Alexej a s jeho významem se také pojí. Obě jména čerpají z řeckého slova „alexein“ s významem „bránit“, přeneseně pak i „štít, záštita“ nebo „pomoc“. Obdobou jména je i Alexandr s významem

 • Beran

  Hra, manipulace

  Sněte, jděte si za tím, co skutečně chcete. Můžete improvizovat, převlékat kabát, tvářit se dle situace. Možná se uchýlíte i k netradiční pomoci. Pak si ale položte otázku, zda právě tohle stálo za námahu. Někdy je lepší být jen sám sebou. Sen se

 • Svátek slaví Július, Julius

  Jméno Július (také Julius či Julian) pochází z latiny. Původně náleželo slavnému římskému patricijskému rodu Iovilliů, zkráceně Iuliů. Do tohoto rodu patřil také Gaius Julius Caesar. Jméno se tedy překládá jako „patřící k rodu Iuliů“, přeneseně pak znamená i „zářivý, zářící, mladý“ nebo

 • AUSPICIA

  Forma věštění praktikovaná ve starém Římě, především na základě letu ptáků. Původně se vůle bohů zjišťovala sledováním ptačího letu, později se znamení vysvětlovala podle způsobu zobání kuřat.

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Naděje, Zlost

  Málo si věříte, dokonce i se svým okolím máte problém. Proč hledáte všude nějaké intriky a schováváte se před možnými komplikacemi? Není důvod se obávat světa, neublíží vám, pokud vy sami to nedovolíte. Zamyslete se, zaměřte se jen na svůj život. Zeptejte se

 • Svátek slaví Darja

  Jméno se buď vyvinulo z ruštiny a domácké podoby jména Dorotha, nebo má původ v Persii. Pokud je Darja původem ze jména Dorota, řecky Dórothea, překládá se jako „dar Boha, boží dar“. Další

 • Regresní terapie, hlubinná abreaktivní psychoterapie, hlubinná regresní terapie - to jsou názvy pro jednu a tutéž terapii, jejímž cílem je návrat do minulosti a objevování hluboko potlačených vzpomínek, jež náš život ovlivňují, aniž bychom si to uvědomovali. V České republice položil základy regresní terapie

 • Svátek slaví Dušan

  Jméno je původem srbské. Všeobecně je považováno za jihoslovanskou zkrácenou podobu jména Duchoslav nebo Dušislav, tato jména však vznikla později. Každopádně základem jména jsou slova „duch, duše“ nebo „dech“. Významově se tak překládá jako „ten, kdo má duši, ten, kdo má silného ducha“, potažmo

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Z hlediska mundánních konstelací (platných pro celý svět) začne nabývat vrchu ohnivá energie znamení Berana. Vrcholit bude v sobotu, v neděli a v pondělí, kdy se na ekliptice uzavře novoluní ve znamení Berana a Slunci s Lunou budou ještě sekundovat Merkur s Uranem. Tyto

 • Pátek – svátek slaví Vendula

  Jméno má slovanský původ. Bývá vysvětlováno jako ženská podoba jména Vendelín. Překládalo by se pak jako „Polabská Slovanka”. Další výkladová teorie jméno spojuje se jmény Václav a Václava (Vendula se dříve užívalo jako domácí podoba jména Václava). Význam jména Vendula by pak byl 

 • DUBEN

  BERAN (21. 3. – 19. 4.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně je lze přidávat do jídla a podobně.

 • Svátek slaví Miroslava

  Jméno je slovanského původu stejně jako jeho mužský protějšek Miroslav či zkrácená podoba Mirka. Překládá se jako „slavící mír, mírumilovná” nebo „proslavená mírem”. Vzhledem k tomu, že slovo „mír“ ve staročeštině znamenalo

 • Beran

  Kostky říkají: 1 + 6 + 3 = 10

  Poněkud nestabilní měsíc vás může znervózňovat a tím pádem uděláte chybné závěry. Nechte se trochu inspirovat jedničkou, která ví jasně, co chce, šestka vás naopak podpoří v

 • Svátek slaví Ivana

  Ivana je ženským křestním jménem s mužským protějškem ve jménu Ivan. Obě jména se k nám dostala z ruštiny, jejich původ však tkví až v hebrejštině. Vyvinula se z hebrejského jména Jochanán s významem „Bůh je milostivý“. Do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké

 • Větší část měsíce dubna náleží znamení Berana. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to ohnivé znamení a jeho zrozence charakterizuje elán, nadšení, odvaha, žár i vášeň. Mají v sobě jiskru zažehnutí. Bývají to sangvinici, nesmírně čilí a pracovití. Nejcitlivější a tedy ohroženou částí jejich těla, co se negativní energie týká, je hlava.“

  Olga Krumlovská doporučuje Beranům jako vhodný talisman

 • Svátek slaví Richard

  Jméno má keltský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Ríchard, kde slovo „rík/rîh” znamená „vladař” a „hart” znamená „silný”. Jméno se tak překládá jako „mocný vladař, silný vládce, přísný král”.

 • 1. - 10. dubna:První dubnová dekáda je z geopolitického hlediska velmi náročná a ve společnosti i v přírodě může docházet k dějům, které poškodí světovou ekonomiku. Výměna zboží i informací může poněkud váznout. Nastartovány mohou být děje vedoucí jak k diplomatickým, tak k ekonomickým

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Posel Bohů - Merkur - se ekliptikou v první půli tohoto měsíce pohybuje retrográdně ve znamení Berana. Navíc je v kvadrátu s obávaným Pánem času - Saturnem - ve znamení Kozoroha, což pravděpodobně poněkud zkomplikuje a zpomalí výměnu zboží i informací. Dají

 • Čtvrtek 29. března - svátek slaví Taťána

  Jméno má zajímavý tvar a ještě zajímavější výklad. Jeho prastarý původ je spojený se slavným římským rodem a doslovný překlad dává nositelce jména moc k rozhodování.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: Zasněné

 • Blázen, Smrt, Síla

  Měsíc bude o potřebách změn a ne zrovna malých. U každého z nás se projeví pocit, že bychom měli postoupit o řádný krok kupředu. Někdo se bude bát, pak ho osud povede sám, někdo do změn půjde se zatajeným dechem. Obojí cesta je sice správně, ovšem ta, při které se rozhodujeme sami, je jednodušší. Pokud

 • Svátek slaví Soňa

  Jméno řeckého původu pochází z Ruska. Vzniklo jako odvozenina řeckého jména Sophia. Proto se jméno překládá jako „moudrá”. Soňa a řecké jméno Sophia lze také přeložit

 • Od poloviny 15. století následovalo 250 let, kdy bylo po celé Evropě posláno na smrt za čarodějnictví odhadem až 200 tisíc lidí. Někteří z nich byli zaživa upáleni na hranici, jiní oběšeni a další se dočkali oběšení i následného upálení. Hon na čarodějnice se nevyhnul ani německým zemím, kde dostihl

 • Svátek slaví Dita

  Jméno může mít hebrejský původ. Jednalo by se o severskou podobu jmen Judita či Edita, do češtiny by se přebírala jejich domácká zkrácenina. Významově by se pak jméno překládalo jako „židovka“ (ze jména Judita) nebo „šťastný boj“ (ze jména Edita). Jméno Dita však může mít také germánský původ, dle některých

 • Že se naše planeta v dávné minulosti srazila s obřím asteroidem, už vědci mnohokrát potvrdili. Nejnovější výzkumy naznačily ještě další překvapivé závěry. Srážka s nebeským tělesem o průměru 15 kilometrů před 66 miliony lety tehdy vyvolala dramatickou odezvu a vedla k údajnému

 • Svátek slaví Emanuel

  Jméno má hebrejský původ, vyvinulo se z hebrejského „Immánú-él“, které se překládá jako „Bůh s námi“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká:„Muži s tímto jménem jsou schopní

 • Pátek – svátek slaví Ivona

  Jméno se v různých alternativách vyskytuje v mnoha jazycích a zemích. V našich končinách jsou používané dvě varianty - Ivona a Yvona. Původ mají germánský - staroněmecký. Z hlediska svého výkladu vznikla tato jména jako alternativa k mužskému jménu Ivo a vykládají se jako

 • Telegraf u nás zanikl teprve nedávno, přesně řečeno až v roce 2010. Ale zkuste se dnes zeptat desetiletého dítěte, které ovládá notebook, tablet a chytrý mobil, komunikuje pomocí esemesek a e-mailů, píše a vkládá příspěvky na facebook, co to vlastně ten telegraf byl. Zůstane stát s otevřenou pusou, ale pokud má

 • Svátek slaví Leona

  Jméno má řecký původ. Vzniklo z řeckého slova „león“ či latinského „leo“ jako „lev - lvice“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Leony bývají introvertky s horším vnitřním přizpůsobením. Nemají lehký milostný život, ten jim

 • V dobách hladomoru lidé ze zoufalství jedli nejen nestravitelné či odporné věci, ale někdy klesly veškeré morální hodnoty člověka až do té míry, že živí pojídali mrtvé nebo zabíjeli, aby měli potravu a přežili. V této souvislosti zůstala zaznamenána řada případů hladomoru v 16. století. Konkrétně například v Uhrách roku 1597 tatarské ženy

 • Svátek slaví Radek

  Jméno slovanského původu vzniklo osamostatněním domácké varianty jmen začínajících na Rad (Radovan, Radomír, Radimír, Radoslav aj.), případně jmen končících na -rad (Ctirad, Zdirad a podobně.). Významově souvisí se slovem „radovat se”, tedy se vykládá jako „radující se, radostný, radost

 • Vzpomínáte na závěrečnou větu z filmu o Juraji Jánošíkovi, která zazněla z úst herce Pavola Bielika - „Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjeste?“ Volá ji před popravou a své poslední okamžiky života prožívá statečně. Ve druhém filmu, který byl před nedávnem o tomto slovenském zbojníkovi natočen (Jánošík, pravdivá historie), se zmučený

 • Svátek slaví Světlana

  Jméno slovanského původu vzniklo v ruských zemích. Vykládá se jako „světlá, jasná”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje:„Jméno nese silnou energii a ráznost pro uskutečnění tužeb. Zároveň však skrývá nebezpečí

 • Polozapomenuté středověké stezky se táhnou někdejší keltskou Gabretou, neboli dnešní Šumavou, jako magické nitky. V dávných dobách se tu karavany obchodníků pomalu sunuly přes hluboké pralesy a vyhýbaly se bažinám. Přesto již v 11. století tímto územím vedly tři důležité obchodní stezky. Začněme na střední

 • Svátek slaví Josef

  Jméno patří u nás k nejužívanějším. Snad ještě více než jméno samotné se u nás zažily jeho domácí varianty Pepa nebo Pepík. Josef je prastarým biblickým jménem, jeho původ je spojený s hebrejštinou. Pochází z hebrejského jména Jóséph, které dle židovské tradice nosil

 • Beran

  (Ehwaz, Thurisaz, Teiwaz):Díky toleranci a ohleduplnosti budou vaše vztahy harmonické. V březnových dnech byste měli pocítit zadostiučinění, jakési záležitosti se pohnou správným směrem. Budete-li

 • Pátek – svátek slaví Elena a Herbert

  Jméno Elena nemá zcela jasný původ, existuje několik teorií výkladu. První z nich ho spojuje se jménem Helena. Jednalo by se o bulharskou nebo ruskou odvozeninu řeckého jména Helena s výkladem „nositelka světla“. Jméno by vzniklo z

 • Lidé jsou odpradávna fascinováni schopností předvídat budoucnost, a tak se jména slavných proroků nesmazatelně zapsala do světových dějin. Mnohem méně se však ví, že kdysi dávno, právě tak jako dnes, dokáží někteří jedinci alespoň na okamžik zahlédnout zlomek nějaké události, která se právě děje, ale od níž je dělí i docela

 • Svátek slaví Ida

  Jméno může mít buď severský nebo německý původ. Jedna teorie výkladu ho spojuje se skandinávským slovem „íd“ překládaným jako „čin“. Ida by se tak přeneseně vykládala jako „žena činu“, potažmo „činná, činorodá“. Jméno by

 • Beran

  Víra, přátelé

  Důvodem, proč jste zde, je milovat a rozdávat lásku. Všimněte si, jak se kolem vás rozhostí jasno a krásné světlo, pokud ho budete šířit i vy sami. Bojem nic nezmůžete, nic nevyhrajete, snad jen

 • Svátek slaví Rút a Matylda

  Jméno Rút (i jeho kratší verze Rut) vzniklo zřejmě z hebrejského slova „r(e)úth” s významem „přátelství”. Jméno Rút se tak překládá jako „přítelkyně”.

  Ezoterička Lucia di Moriani říká: „Jméno nese vibraci čísla

 • Máme skutečně to, čemu říkáme minulé životy? Jsme zde po několikáté a znovu se jednou narodíme? Tyto otázky si pokládá lidstvo již od dávných dob. Je spousta indicií, které jasně říkají, že neumíráme doslova, že se jedná jen o přechod do jiné úrovně bytí. Pak čekáme na další příležitost se vrátit a žít nový

 • Svátek slaví Růžena

  Jméno má latinský původ, vzniklo z latinského jména Rosalie, respektive ze slova „rose”, které je jménem květiny − růže. Jak napovídá samotné znění jména, Růžena je tak „růží, královnou

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých zkušeností zdejších astrologů, mágů, z

 • Svátek slaví Řehoř

  Jméno pochází z řečtiny. Jeho základem je jméno Grégorius, jež je odvozeno od řeckého slova „grégoros” s významem „bdělý” nebo „ostražitý”. Jako „bdělý” se pak překládá i jméno Řehoř.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah v souvislosti se jménem uvádí: „Řehořové

 • Sobota – svátek slaví Viktorie

  Jméno pochází z latiny, jeho vznik je spojen s latinským slovem „victoria” − „vítězství”. Jméno Viktorie se tak překládá jako „vítězná, vítězka”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah míní: „Jméno avizuje určitou

 • Zajímá vás, zda se můžete těšit na setkání se starou láskou? Rádi byste věděli, že nebudete trpět nouzí a nehrozí vám žádné dluhy? Dostanete vysněnou práci nebo se konečně zbavíte pocitu prázdnoty, neklidu, bude vás život opravdu těšit? Oheň byl odedávna neoddělitelnou součástí magických rituálů. „Svíčkovou“ magii si

 • Středa – svátek slaví Tomáš

  Jméno patří u nás k těm nejoblíbenějším. Toto biblické jméno má prastarý původ s kořeny v aramejštině. Pochází z aramejského slova „tómá” s významem „dvojče”. Jako „dvojče” nebo „blíženec” se také

 • RYBY (21. 2. – 20. 3.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Lze z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně se dají přidávat do jídla a podobně.

 • Svátek slaví Miroslav

  Jméno slovanského původu se vykládá jako „proslavený mírem, slavící mír” nebo „mírumilovný”. V původním významu jméno znamenalo „ten, kdo oslavuje svět, zrozený k oslavě světa” (ve staročeštině má totiž slovo

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Smutek, Vdovec

  Připravte se na cestu, po které budete muset kráčet sami. Je ale nutné se oprostit od minulosti, aby vaše kroky bez problémů směřovaly tam, kam mají. Měli byste vnímat své nitro, svou duši, spoléhat hlavně na sebe a na vše, co jste se

 • Svátek slaví Kazimír

  Jméno ke slovanského původu a zřejmě se vyvinulo z polštiny. Vykládá se jako složenina slov „kazi“ („kazit, ničit“) a „mír“ ve významu „mír, klid“. Význam jména Kazimír je tak „ten, kdo kazí mír“. Jméno se užívalo zvláště v období válek. Slovanská jména se totiž většinou užívala pro

 • Pátek – svátek slaví Anežka

  Jméno pochází z řeckého slova „hagnos, hagné“, které se překládá jako „čistá, nevinná, neposkvrněná“. Anežka je českou verzí latinského jména Agnes.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah míní:„Jméno má

 • Beran

  Kostky říkají: 5+ 1 + 5 = 11

  Zvládnete všechno, dokonce i to, co se lidem kolem vás zdá nemožné. Otázkou je, zda vám daná věc za vaše snažení stojí. Číslo pět totiž upozorňuje na díl vaší vlastní svobody, které se nechcete vzdát. Jednička je

 • Svátek slaví Bedřich

  Jméno se vyvinulo ze staroněmeckého jména Fridurihhi. První část jména „Fridu“ lze přeložit jako „mír“ a druhou část „rihhi“ jako „vládce“. Fridurihhi, německy Friedrich a česky Bedřich, se tak významově překládá jako

 • Větší část měsíce března náleží znamení Ryb. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to vodní znamení a zahrnuje v sobě tři světy - fyzický, duchovní a mentální. Ryby, které toto znamení symbolizují, plují každá na jinou stranu. Značí duši, která směřuje buď ke světlu vzhůru, nebo dolů do podzemí. Lidé v

 • Astrolog Richard Stříbrný míní: „První tři březnové dny ovlivní sentiment trhů úplněk, takže se dá očekávat velká volatilita cen akcií, a to zejména firem produkujících jak lihové, tak nealkoholické nápoje. Rozkolísat se také mohou ceny ropy a ropných derivátů. Na straně druhé na nákupy

 • Svátek slaví Lumír

  Jde o novodobé slovanské jméno. Poprvé se objevilo v padělaném rukopisu královédvorském z 19. století, odtud údajně pochází. Jde zřejmě o zkráceninu jména Lubomír a vykládá se stejně - „mírumilovný“.

 • Milavče u Domažlic patří mezi dávná duchovní centra. Nejdříve zde působili pohané, poté místo zpacifikovali křesťané. Kdo ale nejvíce ovládl zdejší kraj? Nejmocnější prý bylo pohanské božiště s tajemnými modlami a posvátným pramenem. V časech raného křesťanství původní božstva (víly a duchy) vystřídala nová legenda

 • Svátek slaví Alexandr

  Jméno řeckého původu pochází ze slova Alexandros, které se dá přeložit jako „obránce mužů“ („alexó“ v řečtině znamená „bráním“, „anér“ je pak druhým pádem slova „andros“ – muž). V češtině je jméno známé také jako

 • Věž, Vůz, Mág

  Vše bude v duchu změn, a ne zrovna malých. To jen odchází zcela nefunkční vzorce bez možnosti posunout se dál. Berte tedy zvraty ve svém životě z té lepší stránky. Objeví se poměrně rychle nové možnosti a nebude jich málo. Není tedy důvod k obavám. Pozor jen na rychlost, kterou se budete ubírat kupředu. Učte se, pozorujte více

 • Co o Albrechtovi z Valdštejna, od jehož násilné smrti uplynulo 25. února 384 let, víme? Někteří z vás si vzpomenou na třicetiletou válku, jiní na to, že byl zavražděn v Chebu. Proč byl však mnoha tehdejším mocným trnem v oku? Bývá to úděl výrazných a složitých osobností, ale o Valdštejnovi se

 • Svátek slaví Dorota

  Jméno má řecký původ, bylo odvozeno ze slova „Doróthea“, případně „Theodéra“ s významem „boží dar“. Během 20. století se jméno začala užívat ve významu „poběhlice“, což nezaslouženě snížilo jeho oblibu.

  Co o ženách s tímto jménem říká astroložka a numeroložka Daniela Hannah?

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Nejvýznamnějším okamžikem nejen tohoto měsíce, ale celého roku, je jarní rovnodennost. Ta letos připadá na 20. března, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje

 • Pátek – svátek slaví Svatopluk

  Jde o staré slovanské jméno, jež vzniklo ze dvou slov. Prvním je „svet” s významem „silný”. Až v současnosti se první část jména přeneseně vykládá jako „svatý”. Druhou složkou jména je slovo „pluk” s významem „pluk, branný lid”. Jméno Svatopluk tedy znamená „silný v pluku, silný ve svém

 • Na hradě pánů z Holštejna, v komnatě hradního pána rytíře Voka, visel na stěně velký, krásný meč. Pochva, ve které byl meč zasunut, byla zdobená stříbrem a ze stříbra byl na ní také rodový erb rytířů z Holštejna, přilbice s beraními rohy a pod ní štít s polotrojčařím. Jílec meče

 • Svátek slaví Petr

  Jméno u nás patří k nejoblíbenějším, má svůj původ v řečtině. Vzniklo z řeckého slova „pétrá” s významem „skála” nebo „kámen” (jde o překlad aramejského slova „képhá” se stejným významem). Jméno se tak vykládá jako „skálopevný, pevný jako

 • Již dlouhá desetiletí se vědci zabývají otázkou možnosti života na jiných planetách ve vesmíru. Mnozí z vědců jsou přitom přesvědčeni, že vesmír je natolik obrovský a rozmanitý, že se život mohl uchytit i někde jinde mimo Zemi. Jinou otázkou pak zůstává, o jaký život by se mohlo jednat, zda o nějaký primitivní na úrovni

 • Svátek slaví Lenka

  Jméno nemá zcela jasný původ. Existuje několik teorií výkladu, které ho spojují s různými jmény. Dle jedné z nich má jít o domácí zkráceninu jména Helena. Stejně jako toto původem řecké jméno by se pak překládalo

 • Už ve starém čínském rukopise zvaném "Kniha knížete Chaj-nama" se vyskytuje zajímavá pasáž o zvratech válečnického štěstí, která zmiňuje i kometu na obloze. Roku 1978 dal čínský astronom Jü Čche-čchan do souvislosti vítězství válčícího krále Wu-Wanga s objevením Halleyovy komety, která se

 • Svátek slaví Oldřich

  Jméno pochází ze starogermánštiny. Původně se užívalo jako jméno Uodalrých, ze kterého se posléze vyvinula jména Ulrich a Oldřich. Jména se překládají jako „bohatý vládce, bohatý

 • Psal se rok 1915, když u Štěnovic na Plzeňsku došlo k propadu podzemí chodby. Překvapení lidé zjistili, že zřejmě objevili tajnou chodbu ke hradu Radyni. Utajené štoly prý existují po celé republice a kapličky měly při jejich budování a údržbě sehrát důležitou roli. Tento mýtus jsme se pokusili vyvrátit. Nedávno

 • Svátek slaví Patrik

  Jméno má latinský původ. Vzniklo z latinského jména Patricius, jehož základem je slovo „pater” („otec”), případně „patria” („vlast”). Jméno se vykládá jako „mající otce” (ve významu dědickém). Ve starém Římě se tak

 • Pátek – svátek slaví Ljuba

  Jméno má slovanský původ. Jde o původně ruské jméno, které bylo odvozeno od slova „ljubo“ (z ruštiny „láska“). Jméno Ljuba tak v doslovném překladu znamená „láska“. Do ruštiny se

 • BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Faleš, Zlost

  Měli byste se nejprve zamyslet sami nad sebou - proč je kolem vás tolik nespokojených lidí? Protože jste nespokojeni vy sami. Proč je kolem vás tolik útočnosti? Protože dost často jste

 • V 80. letech minulého století jsme při zkoumání kamenného moře v jižních Čechách narazili na podivné iniciály E. T., které byly vytesány na jednom z největších balvanů v této lokalitě. Ještě jsme tehdy žertovali, že záhadné místo pravděpodobně navštívil filmový mimozemšťánek z amerického velkofilmu. Pan František, který se celý život zabývá

 • Svátek slaví Jiřina

  Jméno je ekvivalentem mužského jména Jiří. Obě jména mají několik teorií výkladu a je pravděpodobné, že ty se vzájemně prolínají. Nejčastěji je jménu Jiřina přisuzován řecký původ. Jméno by pak pocházelo z řeckého „géorgos“ s významem „zemědělec“ či „rolník“. Další výklad spojuje jméno s

 • Beran

  (Pertho - obrácená, Kaunaz, Berkana): Runy doporučují, abyste se nepouštěli do hazardu a rizikových aktivit, a to se týká všech sfér vašeho života. Aktivujte trpělivost a píli a budete s výsledky svých snah spokojeni. Před vámi se

 • Svátek slaví Valentýn, Valentýna

  Jména mají latinský původ. Základem je latinské slovo „valens” s významem „zdravý” nebo „silný”. Vyvinulo se z původního latinského jména Valentinus.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje:„Valentýnové vždy potřebují

 • VODNÁŘ (21. 1. – 19. 2.)

  Jedno staré přísloví říká: „Není na světě bylina, která by na něco nebyla.“ Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně je lze je přidávat do jídla a

 • Svátek slaví Věnceslav

  Jméno slovanského původu je novodobou podobou jména Václav, respektive jeho latinské verze Venceslaus. Překládá se stejně jako jméno Václav, tedy „více slavný, slavnější” (staroslovansky se „vence” užívá ve významu „více”). Nesprávně se jméno

 • Beran

  Myšlenka, víra

  Zamyslete se občas nad tím, zda dáváte skutečně na své názory, zkušenosti a přesvědčení. Zeptejte se sami sebe, zda nepřijímáte příliš často to, co si myslí ostatní. Život, který žijete, je přece váš, nebojte se

 • Nejpopulárnějším duchem našich vod je vodník, hastrman. Staří Slované měli rusalky a skřítky, vodníka však neznali. Ten zdomácněl teprve později. Různé pověsti praví, že krásně barevnými kvítky, rostoucími na okraji rybníků, k sobě láká děti, aby se jich v příhodné chvíli zmocnil a stáhl je do hlubiny, což je prý jeho

 • Svátek slaví Slavěna

  Jméno slovanského původu se vykládá jako „Slovanka”, tedy „žena slovanského národa”. Může se však jednat také o počeštěnou verzi latinského jména Glorie. Pak by se jméno vykládalo jako

 • Astrolog Richard Stříbrný hodnotí aktuální konstelace: „Nejvýznamnější konstelací nejen tohoto týdne, ale celého února, je částečné zatmění Slunce, k němuž dojde 15. února a jehož střed nastane ve 22.05 hod SEČ. Bude viditelné pouze nad severní částí Antarktidy a nad nejjižnější částí Jižní Ameriky, tudíž zejména zde mohou v

 • Pátek – svátek slaví Apolena

  Jméno je českou variantou původně řeckého jména Apolonie. Jeho význam je pak odvozen od řeckého přídavného jména „Apollónis“ nebo „Apolonius“ s překladem „dívka zasvěcená bohu

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Toto období je vhodné k tomu, abyste zlikvidovali staré problémy a vydali se vstříc novým začátkům. Směle se vrhněte i do aktivit, které vás už delší dobu lákají. Váš andělský ochránce vám

 • Svátek slaví Milada

  Jméno vzniklo ze staroslovanského jména Mlada, které skutečně znamená „mladá”. Jako „mladá” se tak významově překládá i jméno Milada nebo také jako „milá, milovaná”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu říká: „Nese obrovskou vnitřní sílu,

 • Už od nepaměti lidé obdivují krásu drahých kamenů, staří Egypťané jim přisuzovali magickou moc a věřili v jejich léčivou sílu. Vzácné krystaly využívají dodnes afričtí šamani ke svým rituálům, bez kamenného amuletu si své počínání nedokáží představit v Tibetu, Thajsku. Jak potvrzují výzkumy, krystaly pomáhají uzdravovat, ale jejich zvláštní a

 • Svátek slaví Veronika

  Jméno oichází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo „fere”, respektive sloveso „ferein” s významem „nést”, druhá část jména „niké” se z řečtiny překládá jako „vítězství”. Jméno Veronika tak lze vyložit jako

 • Beran

  Kostky říkají: 6 + 6 + 4 = 16

  I když je cesta před vámi jasná, měli byste dobře zvážit každý krok. Za rohem může totiž čekat nebezpečí a opatrnosti není nikdy nazbyt. Šestka vás sice může varovat, ale zároveň umocněná vás

 • Svátek slaví Vanda, Wanda

  Jméno pravděpodobně pochází z polštiny, jeho význam není zcela jasný. Pravděpodobně je odvozeno od názvu řeky Vandalus. Tato řeka přitom svůj název dostala od germánského kmene Vandalů. Další výkladová teorie jméno Vanda vysvětluje jako zkráceninu

 • Říká vám něco termín potrubní pošta? Pokud ne, jste asi příliš mladí. Princip byl velmi jednoduchý a spolehlivý. Tedy, v případě, že jste poslali zásilku na tu správnou adresu, popřípadě pokud jste trubku zásobili tím pravým lejstrem. Chybička se vloudit mohla a důkazem budiž historka, na kterou nezapomenu. Někdo slavný, tuším, že to

 • Svátek slaví Dobromila

  Jde o slovanské jméno s řeckým původem. Jeho význam je patrný na první pohled, znamená „milující dobro“ nebo jednoduše „dobrá“. Jméno vzniklo jako slovanská podoba řeckého jména Agáta. Vyvinulo se ze slova „agathos“, respektive „agathé“ s významem „dobrá, laskavá“ nebo

 • Astrolog Richard Stříbrný říká: „V tomto týdnu poroste napětí mezi znamením Vodnáře, ve kterém se budou pohybovat Slunce a Merkur s Venuší, a znamením Štíra, v němž doprovodí Jupiter Luna. Ve světě i u nás to může vést k občasnému

 • První únorové dny podle astrologa Richarda Stříbrného trhy povzbudí patron obchodníků - Merkur, který vytvořil pozitivně působící chronom s Marsem. Objemy obchodů s moderními technologiemi porostou, pozitivní impulzy by měly dostávat také akcie firem produkujících moderní technologie a letectví, kosmonautiku či

 • Pátek – svátek slaví Nela

  Jméno má zřejmě latinský původ. Nejčastěji bývá vykládáno jako zdrobnělá a zkrácená podoba latinského jména Kornélie, příbuzné by pak bylo i s dalšími jmény jako Petronila, Petronela, Eleonora nebo Helena. Stejně jako v případě jména Kornélie (latinsky Cornelia) je významem jména

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých zkušeností zdejších

 • Svátek slaví Hynek

  Jméno vzniklo počeštěním domácí verze německého jména Heinrich. Významově se překládá jako „vládce domu“ (heim – domov, ríhhi – vládce). Stejný původ má i české jméno Jindřich. Jméno se často mylně zaměňuje

 • Větší část měsíce února náleží znamení Vodnáře. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Toto vzdušné znamení přináší zřeknutí se svého ega, svého já. Člověk se zříká identity a stává se součástí vesmíru, své síly dává do služeb přírody, kosmu, boha, věčnosti. Vodnář znamená dobročinnost, budoucnost, objevy, poznání. Je