Filtrovat
 • svatek3Pátek – svátek slaví Pavlína

  Jméno pochází stejně jako jeho častěji užívaná zkrácená verze Pavla z latinského slova „paulus”, tedy česky znamená „malá, drobná, skromná”.

 • tarot 2114403 960 720Slunce, Císařovna, Měsíc

  Pro spoustu z nás se objeví nové a zajímavé možnosti. Jenže cesta dopředu musí být bez břemen z minula, což málokdo respektuje. Abychom se mohli posunout dál, měli bychom vědět, co chceme, kam jdeme a co nám v tom brání. Jinak se může stát, že se

 • darSvátek slaví Vladěna

  Jméno slovanského původu vzniklo zřejmě ze jmen Vladimíra či Vladislava. Stejně jako tato jména je i významem jména Vladěna (také Vladana) „vládkyně, vladařka, ta, která

 • kytiSvátek slaví Evelína

  Jméno má několik možných výkladů. Dle nejpravděpodobnější teorie jeho kořeny sahají až do keltských dob. Jeho význam je odvozován od keltského

 • sva3Svátek slaví Augustýn

  Jméno Augustýn (nebo také Augustin) se vyvinulo z latinského slova „Augustinus“. Šlo o jméno vznešeného římského rodu. „Augustinus“ se překládá jako „patřící Augustinovi, patřící rodu

 • slaviSvátek slaví Otakar

  Jméno je variantou německého jména Ottokar (původně Odowakar). Ze slov „odo” s významem „majetek, blaho, štěstí” a „wakar” s významem „hlídat, střežit” se jméno

 • H5a80a99 2Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje:„Bezesporu nejdůležitější astrologickou událostí tohoto měsíce je přechod Slunce ze znamení Panny do znamení Vah, kdy dochází k podzimní rovnodennosti. Tato významná událost nastává

 • svatek3Pátek – svátek slaví Bartoloměj

  Jméno je původem aramejské. Vzniklo ze slovního spojení „bar Talmai“ překládaného jako „syn Talmajův“. „Talmai“ přitom pochází se slova „telem“, které se překládá

 • H3f6c8bf 3Jak hodnotí srpnový úplněk, který vrcholí odpoledne dne 26. srpna ve znamení Ryb, astroložka a záhadoložka PhDr. Olga Krumlovská?

  Beran: Zrozence prvního dekanu čeká úplněk neutrální. Pokud jim kdosi nebude po chuti, neměli by couvat před konfrontací. Jednat je však třeba

 • darjaSvátek slaví Sandra

  Toto jméno je zkráceninou italského jména Alessandra, původ má ovšem v řeckém jménu Alexandra. Význam je „ochránkyně mužů” (z řeckého „aléxó” − „bránit” a „anér” − „muž”).

 • slaviSvátek slaví Bohuslav

  Jméno má na první pohled patrný význam - „Bohu sláva“ nebo také „budiž Bohu sláva“. Jde o slovanskou variantu řeckého jména Thimotheus, Timotej.

 • svatekSvátek slaví Johana

  Jméno pochází z hebrejštiny, stejně jako jména Jana, Anna nebo Hana se vyvinulo z hebrejského „Jochanán“. Ze slov „Jahve“ (Bůh) a „channá“ (milost, smilovat se) se jméno překládá jako

 • 6007mazlíčci2BERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Pes: Pokud máte potřebu se vypovídat, svěřit tajemství někomu, kdo o něm pomlčí, řekněte to svému psímu kamarádovi. Je logické, že nic nevyzradí, ale

 • darSvátek slaví Bernard

  Jméno starogermánského původu vzniklo spojením původních německých slov „bär“ (v překladu medvěd) a „hart“ (v překladu tvrdý). V doslovném překladu se tak jeho význam dá vyložit

 • svatek3Pátek - svátek slaví Petra

  Jméno je řeckého původu, vzniklo ze slova „pétrá” (skála), potažmo aramejského „képhá” se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako „skálopevná,

 • 3801vkladBERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Peníze, Dar

  Dařit se vám bude především po stránce materiální, dostaví se období, na kterém můžete do budoucna stavět. Zároveň se jedná o jakousi zkoušku toho, jak vstřícní

 • svtekSvátek slaví Jáchym

  Jméno je hebrejského původu. Jeho význam je spojován s hebrejským jménem Jojáqím, které se překládá jako „Bůh ho povýší, Bůh ho postaví“ (na nohy). Dodejme, že podle Bible byl

 • kytiSvátek slaví Hana

  Jméno Hana (také Hanka nebo Hannah) pravděpodobně vzniklo z hebrejského jména Jochánán s významem „Bůh je milostivý“. Pochází z hebrejských slov „jahve“ (v překladu „Bůh“) a „channá(h)“ ve významu „milost, smilovat se“. Slovo

 • 4307Lev má silnou vnitřní potřebu neustále někoho překonávat. Je to znamení ohně, žáru a tvořivé energie, ztělesněním principu mužství. Je hrdý, odvážný, ale také panovačný a pyšný. Pokud byste si chtěli udělat konkrétní obrázek o povaze

 • sva3Svátek slaví Alan

  Jméno má zřejmě keltský původ, ale jeho výklad je nejasný. Nejčastěji je spojováno s významem „svornost“ či „soulad“.

  Ezoterička Lucia di Moriani říká: „Jméno dává nositelům

 • andělBeran – ochranný anděl Gabriel

  Je možné, že se dostanete do kolotoče povinností. Budete jen těžko hledat rovnováhu, abyste dokázali svůj čas rozdělit na to, co musíte a chcete. Pak bude potřeba, abyste si

 • roseSvátek slaví Alena

  Toto u nás oblíbené jméno má nejasný původ. Někteří odborníci ho spojují s mužským jménem hebrejského původu Alan, které nese význam „svornost“ či „soulad“. Další teorie však jméno spojují se

 • svatek3Pátek – svátek slaví Vavřinec

  Jméno bylo odvozeno od latinského jména Laurentius. Jeho význam bývá spojován s názvem starověkého města jménem Laurentum/Lorento. Překládá se

 • 2804Orkula pixBeran

  Příroda, Pohodlí

  Zjistíte, možná i trochu bolestivým způsobem, jak moc jsme se odtrhli od přírody. Nemůžete bez ní být, zatímco ona bez nás ano. Dostanete jasný signál, že je

 • kyticeSvátek slaví Roman

  Jméno má původ v latině. Vzniklo z obecného latinského označení „romanus” s významem „římský” nebo přímo „Říman”. Stejný význam

 • H3f6c8bf 3Jak hodnotí srpnové novoluní, které vrcholí před polednem dne 11. srpna ve znamení Lva, astroložka a záhadoložka PhDr. Olga Krumlovská?

  Beran: Zrozence prvního dekanu čeká

 • darSvátek slaví Soběslav

  Toto jméno má západoslovanský původ. Jeho významem je „sám sobě slavný, mající svoji slávu” nebo „svůj vlastní zákonodárce”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Jméno v sobě zahrnuje

 • 3708MandalaSRPEN

  Lev (23. 7. – 23. 8.)

  Jedno staré přísloví říká, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Můžou se z nich připravovat čaje, masti a

 • sva3Svátek slaví Lada

  Tomuto jménu se přiřazuje slovanský původ. Jeho význam není zcela jednoznačný. Bývá spojováno se staročeským slovem „lada“, které se překládá jako „dívka, panna“. Jméno však

 • 2701babylonsky 1Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští

 • roseSvátek slaví Oldřiška

  Jméno má kořeny ve staroněmeckém jméně Uodalrých. Z toho se postupně vyvinula jména Ulrich, Oldřich a ženská verze Oldřiška. Jméno se překládá ze slov „uodalo” s významem

 • svatek3Pátek - svátek slaví Miluše

  Jméno slovanského původu se vyvinulo z přídavného jména „milý” přidáním koncovky -uše. Jeho význam koresponduje s jeho vznikem, vykládá se jako „milá, milovaná” nebo „milující”. Jméno Miluše se užívá také jako domácí podoba jména

 • 3907Srpnová symbolika8Větší část měsíce srpna náleží znamení Lva. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Je to druhé ohnivé znamení, je silné, mocné a mužské. Je symbolem světla, záře, léta a tepla, však je také jeho vládnoucí planetou Slunce. Typickými vlastnostmi tohoto znamení

 • darSvátek slaví Gustav

  Jméno pocházející ze Švédska se zřejmě vyvinulo ze slova „Godstawer“, které se překládá jako „opora Gótů“ nebo „sloup Gotlanďanů“. Gótové byli východogermánským kmenem

 • 4207osudBeran

  Kostky říkají: 4 + 6 + 2 = 12

  Měli byste si jasně říci, co chcete. Objeví se spousta možností, ve kterých byste se mohli přestat orientovat a rozhodnout se tak zcela špatně. Dvojka vám

 • slaviSvátek slaví Oskar

  Jméno pochází nejspíš z islandštiny, konkrétně ze staroislandského jména Asgeirr. To lze přeložit jako „boží kopí” nebo „oštěp Boha” (první část jména „as” má význam „Bůh”, druhá část jména „geirr” má význam „kopí”). Některé teorie výkladu však hledají

 • Svátek slaví Pavlína

  Jméno pochází z latinského slova „paulus”, což česky znamená „malý, drobný, skromný”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Jméno naznačuje

 • Milenci, Císařovna, Poustevník

  Objeví se velké rozdíly mezi ženským a mužským principem, dokonce by si mohla obě pohlaví dělat navzájem problémy. Řešit se tedy budou hlavně vztahy, v lásce se může objevit více opatrnosti a podezíravosti, nic nebude úplně

 • Svátek slaví Vladěna

  Toto jméno má slovanský původ, vzniklo zřejmě ze jmen Vladimíra či Vladislava. Stejně jako tato jména je i významem jména Vladěna (také Vladana) „vládkyně, vladařka, ta, která vládne”.

  Astroložka a

 • Svátek slaví Evelína

  Dle nejpravděpodobnější teorie jméno Evelína sahá až do keltských dob. Jeho význam by v tomto případě byl odvozen od keltského slova „eiblin“, které znamená „světlo“ nebo také „radost“. Další výklad jméno spojuje s francouzským

 • Svátek slaví Augustýn

  Jméno Augustýn či Augustin se vyvinulo z latinského slova „Augustinus“. Šlo o rodové jméno vznešeného římského rodu a překládá se tedy jako „patřící Augustinovi, patřící rodu Augustinů“. Jméno pochází z

 • Astrolog Richard Stříbrný říká:„V nejvýznamnější roli se na pomyslné astrologické šachovnici v tomto týdnu ocitne posel Bohů – Merkur. Až do čtvrtečních 17.27 hodin se bude ekliptikou pohybovat ve znamení Panny, v němž vládne a vyvolává v

 • Pátek 25. 8. – svátek slaví Radim

  Jméno má slovanský původ. Jedná se zřejmě o zkrácenou podobu jmen Radimír či Radamir, překládá se ze staroslovanského slova „raděti” s významem „starat se”. Druhá část jména „mir” (ze jmen Radimír a Radamir) se

 • Jak se zdá být vesmír nekonečný, tak také bude zřejmě nekonečné objevování dalších hvězd a planet. Jen od začátku 21. století se už podařilo vypátrat několik desítek dalších vesmírných těles. Hledání a objevy spočívají v tom, že vědci jsou dnes

 • Středa 23. 8. - svátek slaví Sandra

  Jméno je zkráceninou italského jména Alessandra. Původ jména je přitom v řeckém jménu Alexandra a znamená „ochránkyně mužů” (z řeckého „aléxó” − „bránit” a „anér” − „muž”).

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o ženách s tímto jménem říká:„Jsou

 • Svátek slaví Bohuslav

  Jméno má význam patrný na první pohled, znamená „Bohu sláva“ nebo také „budiž Bohu sláva“. Jméno představuje slovanskou variantu řeckého jména Thimotheus, Timotej.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Jméno avizuje

 • Snad nejslavnějším místem, spojeným s postavou Vlada III. Tepeše – Drákuly, je jeho hrad. Tam se dlouho bránil turecké přesile, aby se mu pak jen zázrakem podařilo uniknout přes hory do bezpečí na koni s obrácenými podkovami. O 400 let později pak pro změnu na

 • Svátek slaví Johana

  Jméno pochází z hebrejštiny. Stejně jako jména Jana, Anna nebo Hana se vyvinulo z hebrejského „Jochanán“. Ze slov „Jahve“ („Bůh“) a „channá“ („milost“, „smilovat se“) se jméno překládá jako „Bůh je milostivý“ nebo

 • Pátek 18. srpna - svátek slaví Helena

  Jméno má řecký původ, pochází z řeckého „heléné“, které se překládá jako „světlo“ nebo „pochodeň“. Přeneseně tak jméno Helena znamená „světlá, žhnoucí“ nebo „zářivá“. Jméno je nedílně

 • Snad každý národ má své místo, které je pro obyvatele symbolem. Mají ho v úctě z mnoha důvodů. Pro Australany je to hora Uluru. Hora je posvátným místem snad od dob, kdy tu začali žít první lidé. Každá rýha nebo puklina, která se na

 • Svátek slaví Petra

  Jméno Petra má řecký původ, vyvinulo se z řeckého slova „pétrá” („skála”), potažmo aramejského „képhá” se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako „skálopevná, tvrdá, neoblomná”.

  Astroložka a numeroložka

 • Svátek slaví Jáchym

  Toto jméno je hebrejského původu a jeho význam je spojován s hebrejským jménem Jojáqím, jež lze přeložit jako „Bůh ho povýší, Bůh ho postaví (na nohy)“. Dle Bible byl Jáchym (Jojáqím) manželem

 • Beran

  Směr, první kroky

  Měli byste dobře zvážit, kudy se chcete ubírat a kam chcete jít. Myslet ale příliš na budoucnost vás může brzdit. Strach je výzva, neměl by vás strhávat zpět. Nechte na vesmíru, ať vás vede, dejte mu v tomto

 • Svátek slaví Hana

  Jméno má pravděpodobně hebrejský původ. Vzniklo z hebrejského jména Jochánán s významem „Bůh je milostivý“. Pochází z hebrejských slov „jahve“ (v překladu „Bůh“) a „channá(h)“ ve významu „milost, smilovat se“. Slovo

 • Už naši předkové znali blahodárné účinky kamenů. Ani dnes na ně nedají někteří lidé dopustit. Moje kamarádka si z dovolené pravidelně přiváží talismany v podobě barevných kamínků a vytvořila si z nich zajímavou dekoraci do obýváku. Kdykoli se na ně zahledí, nabijí

 • Svátek slaví Alan

  Jméno má zřejmě keltský původ. Jeho výklad je nejasný, nejčastěji je mu přisuzován význam „svornost“ či „soulad“.

  Astrologie naznačuje:Muži s tímto jménem mívají podnikavého ducha a obchodní talent. Nechybí jim

 • Pátek 11. srpna – svátek slaví Zuzana

  Jméno má hebrejský původ, vzniklo z hebrejského „šošanná(h)” a překládá se jako „lilie” nebo „vodní lilie − lotos”, také „růže”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o ženách s tímto jménem říká:„Jsou dost proměnlivé, mohou být

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Budete-li chtít udělat dojem, nesmíte sklouznout k chování nabubřelého nadutce. Nikdo nemá rád ty, kteří se chovají povýšeně a staví na odiv své výsledky. Spíše ukažte své znalosti a schopnosti v

 • Svátek slaví Vavřinec

  Jméno má latinský původ, bylo odvozeno od jména Laurentius. Jeho význam bývá spojován s názvem starověkého města zvaného Laurentum/Lorento. Překládá se pak jako „pocházející z Laurenta/Lorenta”. Původ tohoto názvu tkví v

 • Slavný hudební skladatel Antonín Dvořák pobýval na Vysoké u Příbrami, kde v roce 1884 koupil od hraběte Václava Kounice půvabný zámeček, dnes je v něm známé muzeum. Pokud se vydáte k romantickému Rusalčinu jezírku a zahloubáte se do zdejších

 • Svátek slaví Roman

  Jméno má původ v latině, překládá se z obecného latinského označení „romanus” s významem „římský” nebo přímo „Říman”. Stejný je tedy i význam jména Roman.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Je to hezké jméno, ale

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první

 • Svátek slaví Soběslav

  Jméno Soběslav má západoslovanský původ. Jeho významem je vykládán jako „sám sobě slavný, mající svoji slávu” nebo „svůj vlastní zákonodárce”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu říká: „Nese

 • Stále více mudrců a proroků se snaží připravit na drsnou realitu vzdálené budoucnosti, na příchod celosvětové katastrofy, která změní lidstvo, obecně i tvář naší planety. Onen konec světa může mít podoby věštby starozákonního proroka

 • Svátek slaví Lada

  Tomuto jménu se přiřazuje slovanský původ, jeho význam však není zcela jednoznačný. Bývá spojováno se staročeským slovem „lada“, které se překládá jako „dívka“ nebo „panna“. Jméno však může souviset

 • SRPEN

  LEV 23. 7. – 23. 8.

  Obrázek je aktivován pro léčení srdce, posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou ve znamení Lva je Slunce. V partnerském vztahu se Lev nejlépe shodne s

 • Pátek 4. srpna - svátek slaví Dominik

  Jméno pochází z latiny, vyvinulo se ze slova „dominus“, které se dá přeložit jako „pán“. Dominik tedy jednoduše znamená „pán“ nebo také „pánův“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah muže s tímto jménem hodnotí následovně:„Jsou to

 • Beran

  Kostky říkají: 4 + 6 + 2 = 12

  Často se dostanete do situací, kdy si nebudete vědět rady. Co je vlastně správné a co ne? Nechte si nějakou dobu na rozmyšlenou, nespěchejte s rozhodnutími. Čtyřka vám dává možnost rozvážnosti, šestka

 • Svátek slaví Miluše

  Jméno má pravděpodobně slovanský základ - vyvinulo se z přídavného jména „milý” přidáním koncovky -uše. Význam jména tím koresponduje - vykládá se jako „milá, milovaná” nebo „milující”. Vznik tohoto

 • Slunce prochází znamením Lvaod 22. července do 23. srpna. Je to období, kdy uzrály plody naší práce. Těšíme se z nich a můžeme je vychutnávat. Znamení vládne samo Slunce stojící v centru naší sluneční soustavy. Jeho gravitace přitahuje vše do svého středu a stejně tak přitahují do svého života zrozenci znamení Lva vše, co si jejich magnetismus a

 • Svátek slaví Gustav

  Jméno pochází ze Švédska. Jeho základem je zřejmě slovo „Godstawer“, které se překládá jako „opora Gótů“ nebo „sloup Gotlanďanů“. Gótové byli východogermánským kmenem původem právě ze

 • Básníci, proroci, kněží, amazonky, jasnovidci i mnozí léčitelé - ti všichni již v dávných dobách věděli o nezanedbatelném vlivu Měsíce na naši vnímavost a nejhlubší nitro.

  Vztahy v době úplňku

  Tak třeba úplněk je dobou kulminace, uskutečnění oslavy, času odhalení a osvětlení, kdy minulost je

 • Svátek slaví Oskar

  Jméno pochází zřejmě z islandštiny, ze staroislandského jména Asgeirr. Překládá se jako „boží kopí” nebo „oštěp Boha” (první část jména „as” má význam „Bůh”, druhá část jména „geirr” má význam „kopí”). Některé teorie výkladu však

 • Astrolog Richard Stříbrný ve své chronoekonomické analýze uvádí:„První polovinu srpna pozitivně ovlivní dynamický chronom (chronom je genetický kód časové struktury - pozn. Redakce), který přeje investicím do akcií firem produkujících nové

 • Měsíc, Mírnost, Slunce

  Pokud se vám bude zdát, že se vás někdo snaží oklamat, že se vám nedostává těch správných informací, dokonce vám kdosi lže, nezabývejte se tím tolik. Vyčkejte, nejednejte, nepanikařte. Situace se stane opět přehlednou, když zaujmete klidný

 • V západočeském městě Plzeň existuje místo, na němž se prý už mnoha lidem doslova nadpřirozeným způsobem splnilo jejich přání. Kde ho najdete?

  Musíte na náměstí Republiky ke

 • Právě ve vlasti literárního hraběte Draculy mnozí věří na upíry dodnes a používají v boji proti nim nejrůznější ochranné prostředky, zaříkávání i rituály. Nevěříte? Příkladem toho je jeden případ. O to neuvěřitelnější, že se stal už v našem 21. století. Šest příslušníků

 • Kolem legendárního anglického alchymisty, který si říkal Edward Kelley, ale jenž se ve skutečnosti jmenoval Edward Tolbot, panuje dodnes mnoho více či méně známých legend. Edward se narodil v anglickém Worcesteru roku 1555 v nezámožné

 • Věčně inspirující mýty starého Řecka a Říma patří sice k prastarým, avšak jejich půvab dodnes nevyprchal, žijí s námi stále. Konečně z mytologie čerpala tématiku i řada spisovatelů, hudebních skladatelů, malířů, sochařů, básníků a v neposlední řadě také

 • Jeden významný irský deník pátral po nejstrašidelnějších místech na světě. Do prestižního seznamu se dostala i sedlecká barokní kostnice u Kutné Hory. Ukrývá také tajemství záhrobí?

  Magické číslo šest

  Již v roce 1511 pochopil jeden slepý

 • BERAN

  Připravte se na to, že váš domácí mazlíček narozený ve znamení Berana bude mít spoustu energie a pokud se bude něčeho dožadovat, tvrdošíjně si za tím bude stát. Také vám dá hlasitě najevo svou nevoli, pokud se mu toho „něčeho“ nedostane. Vyžaduje

 • Beran

  (Os, Ear, Sigel): Aktivně přistupujte ke všemu, co vám vstupuje do cesty. Nevyhýbejte se nepříjemným situacím či konfrontacím, posílí vás. Uplatňujte svou sílu i intelekt, nesmíte se nechat zastrašit žádnými překážkami. Pokud

 • Pro naše předky byla zvířata indikátory počasí, věštci i léčiteli, některá byla dokonce považována za posvátná a náležitě uctívána. Že má živočišná říše svá tajemství, o tom ví své psycholožka, astroložka a záhadoložka Olga Krumlovská, která se s námi podělila o své

 • Vztahy mezi lidmi, zejména ty partnerské, jsou velmi složité. Hlavním tématem následujících řádků je svádění, první rande, trocha erotiky. Každé znamení má jiné sexuální chutě a když je u partnera poznáte, prožijete neskutečnou hloubku lásky.

  První rande s Pannou

  Nenechte se

 • K výkladu karet se mnozí lidé rozhodnou ve chvíli, kdy se ocitnou na životní křižovatce, pokud něco řeší, mají problémy, nevědí, jak dál. Karty dávají nahlédnout do minulosti i budoucnosti, ukazují různé možnosti řešení svízelných situací. O svém charakteru, postoji k životu se ale

 • Beran

  Kostky říkají: 2+2+3 = 7Za určitých okolností proplujete srpnem k vlastní spokojenosti. Ale počítejte s tím, že nic nedostanete zadarmo. Důležité bude, abyste ve chvílích nejistoty nepodléhali přecitlivělosti a dokázali vyjít se

 • SPRAVEDLNOST, VELEKNĚŽKA, MÍRNOST

  Dostane se nám spousta možností pochopit podstatu některých věcí, které nám byly dosud podsouvány jako důležité, ale neměli jsme možnost spojit nitky souvislostí. Uvidíme je v jiném světle, budeme mít možnost rozkrýt jejich taje. Začínají se

 • Psychotronik, záhadolog a spisovatel Ing. Josef Schrötter je autorem několika knih z oblasti alternativní medicíny a ezoteriky. Vytváří mimo jiné léčivé 3D obrázky, tzv. stereogramy, jejichž působení můžete každý měsíc otestovat sami na sobě. Obrázek lze aplikovat přiložením

 • VISELEC, SOUD, ĎÁBEL
  Měsíc bude náročnější na soustředění a vidění situací přesně tak, jak jsou. Budou zde tendence k ovlivňování a zatajování. Zkuste se více dívat kolem sebe, číst mezi řádky, nesoudit příliš rychle nebo raději vůbec

 • Zakladatelka karmické numerologie, Hannah J. Nesvadba říká: „V datu narození máme vepsáno vše o svém životě, včetně zátěže, kterou přebíráme po rodičích. Kdyby každý věděl, jakou karmu má skrytou v datu narození, nedopouštěl by se mnohdy osudových

 • Jaký bude pro vás úplněk 29. srpna?
  Psycholožka, záhadoložka a astroložka Olga Krumlovská říká, že tento úplněk bude pro mnohé psychicky náročný…
  Pro Berany - prvního, druhého i

 • Opuštěný Hotel EisenBahner
  Jsou to už skoro tři desetiletí, kdy se ve zdejší kuchyni naposledy vařilo a kdy pokojské naposledy po hostech ustlaly lůžka. Hotel EisenBahner, ležící v zalesněném Krušnohoří na hranicích Česka a Německa, zeje už čtvrt

 • Spisovatelka Božena Relinková (1888 – 1945), která tvořila hlavně pro děti a mládež, o čarodějkách píše toto:
  „Švarná, svižná nebo boubelatá, na tančících nožkách nebo důstojným harmonickým krokem kráčející, se smíchem jako stříbrný zvoneček nebo tlumeně zpívající vodopád, oči se šotkem veselí nebo s

 • Beran
  Zřejmě pocítíte nesoulad, pokud vám rodiče či jiné autority začnou zasahovat do vašich plánů, budou vám chtít organizovat aktivity i čas. Obecně pak lze říci, že by měl měsíc srpen uvolnit vaši

 • Beran
  (Berkana, Isa, Nyd):
  Pocítíte sice příval sil a energie, raději však přibrzděte, do ničeho se nevrhejte po hlavě. Runy varují - cosi není v pořádku, dejte si pozor na to, abyste nepodlehli klamu a iluzím. Budete

 • Stále více přesnějších přístrojů a další převratný vývoj v prozkoumávání vesmíru vede vědce nejen k hypotézám, ale i k propočtům, že naše planeta se jednou v budoucnu zřejmě stane pro lidstvo neobyvatelná. Nejde jen o výrazné

 • Beran
  Kostky říkají: 2+3+3 = 8 Na obecnou otázku může číslo osm ukazovat odpověď ANO. Co se týká finančního úspěchu, můžete ho dosáhnout, jestliže se budete striktně držet korektního obchodního jednání. Důležitou roli v

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  PAVLA
  Co všechno víme o jméně Pavla
  Jméno

 • Kočky jsou tvory nevyzpytatelnými. Mají svou hrdost a nesou v sobě i určitý příslib tajemství, také se o nich říká, že mají neobyčejně vyvinutý „šestý smysl“. V lidech odedávna vzbuzovaly emoce, a zatímco někde byly chovány ve velké

 • Vědci se dlouho dohadovali o tom, zda se vesmír bude rozpínat do nekonečna, nebo se toto rozpínání někdy zastaví a vesmír se pak začne opět smršťovat. V současnosti jsou ještě odpovědi na tyto otázky značně nerozhodné, přičemž

 • Každý národ má svou vlastní mytologii a k té již po staletí patří nejrůznější démoni a strašidla. Jedny z nejzajímavějších a zároveň nejhrozivějších nadpřirozených bytostí pocházejí z Japonska, kde si jimi vysvětlovali přírodní děje a

 • Nedaleko od Moskvy je malá osada Peredelkino. Je spojována s paranormálními jevy, respektive k těm má docházet v lese, který se za osadou rozkládá. Místní obyvatelé tvrdí, že je prokletý. Není divu, že se mu vyhýbají

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  V tomto období bude vaší silnou zbraní komunikace, a to jak s přáteli, tak i při zařizování dovolené. V nelehkých situacích, které mohou nastat, vám toto vaše umění přijde vhod. Dosáhnete v podstatě všeho, co

 • Tak jako mají Keltové sestavený horoskop podle stromů a Egypťané podle bohů, indiáni mají svoje znamení spojená s charakteristikami zvířat. Základem jejich horoskopu, který se nazývá „Kruh Země“, jsou totemy v podobě dvanácti

 • A je to tady! Září, čas školních začátků, navazování nových přátelství a sbírání vědomostí. Kdo by nechtěl vědět, jak se mu bude ve škole dařit? Pojďme se proto podívat na speciální horoskop pro žáky a studenty.

  Beran
  Nelehký problém ve škole, který se vyskytne, můžete

 • Karmaložka a numeroložka Hannah J. Nesvadba během své praxe došla k přesvědčení, že se v některých ohledech nemůže ztotožnit s obecnými charakteristikami jednotlivých znamení zvěrokruhu v podobě, jakou nám předkládá astrologie. Proto jsme pro

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  IRENA
  Co všechno víme o jméně Irena
  Pochází z řeckého slova „eirene“ znamenajícího mír. Význam tohoto slova je „mírumilovná, klidná“, tedy toužící

 • Beran
  Když se Beran pro něco zapálí, tvrdě na sobě pracuje. Od přírody je aktivní, soutěživý, nebojácný a plný energie, kterou potřebuje někde vybít. Je však víc individualista než týmový hráč, soustřeďuje se na výsledky. Ideální pro

 • Obelisky jsou zajímavými symboly pohanství. Jde o vysoké čtyřboké jehlany - směrem vzhůru se zužující, obvykle monolitické nebo zděné, ukončené špičkou ve formě nízkého jehlanu. Poměr šířky k výšce bývá 1:10 a zakončující

 • Beran
  Nelze vyloučit, že se vzhledem k okolnostem budete snažit vydělat nějaké peníze. V takovém případě neohrnujte nad žádnou brigádou nos, berte, co se namane. Druhá

 • Během Francouzské revoluce v jedné tmavé noci roku 1791 banda rebelů vyplenila město. Rozhodli se otevřít Nostradamův hrob. Legenda totiž říkala, že kdo se z prorokovy lebky napije, získá velkou moc. Když se vandalové vloupali do

 • Přání vyslovená za úplňku
  V den, kdy je Měsíc v úplňku si na papírek napište tužkou své přání. Dobře si přitom rozmyslete, jak jej 

 • V současných praktikách šamanek a zaříkávaček přežívají tradiční postupy, které se zachovaly po tisíciletí. Ústní formou se přenášely z matky na dceru a stále dál, někdy jako prosté instrukce, jindy nabývaly podob mýtů a

 • Beran
  (Raid, Kaunaz, Berkana): Buďte si vědomi svého cíle, nebojte se přijmout zodpovědnost a učinit rozhodnutí. Aktivujte odvahu i rozvahu, nesmíte váhat. To by vám mohlo spíše uškodit. Změna a vykročení

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny a silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  HANA
  Co všechno víme o

 • Jednou z nejstarších (ovšem dnes opět znovu poměrně oblíbených) věšteckých metod je geomantie. Již z názvu, jenž je složen ze slov ge a manteia, vyplývá, že tato metoda zkoumá budoucnost podle pohybů země, z přesunů,

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Mohlo by se stát, že vaše signály musí být u andělů ještě silnější, aby jim vůbec bylo porozuměno. Má-li zvítězit láska, nesmíte se bát, ale naopak být velkomyslní. Vaše síla srdce nakonec zvítězí nad strachem. Smích dělá

 • Amulety, talismany, symboly. To vše jsou dávno známé prostředky, které měly pomáhat při řešení nejrůznějších problémů. Už v dávných dobách naši předkové připisovali určitým symbolům různé významy a schopnosti. Připomeňme si alespoň některé:
  Vidlička. Když vám

 • ČTYŘKA
  Enneagram je dynamicky se vyvíjející psychologický a duchovní systém odhalující nejvnitřnější motivy jednání člověka a nabízející možnost vědomého vývoje. Jde o kompletní popis struktury návyků, tendencí, emočních a myšlenkových

 • Už v dávných časech lidé věřili, že andělé, duchové a zesnulí posílají živým lidem různá znamení, která je instinktivně varovala před nebezpečím i katastrofami. I podle dnešních vědců z oboru parapsychologie schopnost

 • Kde se vzaly věštecké karty? Legenda tvrdí, že po tom, co patriarchové a převor počátkem temného středověku vypálili velkou knihovnu v Alexandrii, shromáždili se moudří ve Fásu, na území dnešního Maroka. Tehdy uvažovali o

 • Život indiánů ovlivňovala víra v nadpřirozené síly a jejich kultura byla plná magie a moudrosti. Byli součástí přírody a vlastnosti zvířat přirovnávali k těm lidským. Nyní si můžete podle data narození vyčíst právě z indiánského horoskopu, jací jste a

 • Je za námi prvních šest znamení zvěrokruhu z pohledu karmaložky a numeroložky Hannah J. Nesvadba. A protože se ptáte na její práci, nabízíme vám příběh z její praxe, který naznačuje, jak dokonale vše souvisí se vším a jak je mnohé vtisknuto již do data narození…Příběh krásné servírky...

 • Letní a dovolenkové období je téměř u konce, jedna etapa se završuje a přichází nová v podobě barvitého podzimu. Trůnu se ujímá přemýšlivá a koncentrovaná devítka, jež je předzvěstí onoho

 • Kdo vlastně byly zajímavé bytosti na egyptských freskách? Byly pouze výplodem lidské fantazie? Lidé jim připisovali nadlidskou moc, považovali je za bohy. Někteří badatelé jsou přesvědčeni, že jde o výsledek genetických

 • V září začíná hlavně škola a končí prázdniny, někteří lidé také třeba nastupují prvně do nového zaměstnání. Obecně lze říci, že končí uvolněný rytmus léta a začínají

 • Lalibela je město v horách severní Etiopie, nachází se zhruba ve vzdálenosti 350 kilometrů od hlavního města Addis Abeby. Jde o systém unikátních chrámů i 

 • Lidé narozeni v lednu
  Obecně berte v potaz varování, že bude atmosféra ovlivněna napěťovými aspekty. Bude tedy zapotřebí taktu i ochoty ke kompromisům, chcete-li se v příštích dnech

 • Znalci a ochránci ze Středního východu tvrdí, že už za necelé půlstoletí přestane Mrtvé moře existovat, pokud ovšem nedojde k nějakým radikálním a zásadním změnám. K těmto závěrům došli na

 • Pověry jsou staré jako lidstvo samo. Zastavme se u některých z nich:
  Klepání na dřevo
  Lidé dříve bydleli v dřevěných chýších a věřili, že kolem jejich obydlí slídí zlí duchové a démoni. Když uvnitř chýše debatovali o tom, co by jim mohlo přinést užitek, báli se, aby jim

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Letní počasí se na vás podepisuje i určitou únavou, což se může negativně promítnout do vaší výkonnosti i kvality odváděné práce. Raději zvolněte tempo, sáhněte po vitaminech a minerálech, v rámci možností více relaxujte. Pokud můžete odjet na dovolenou, udělejte to. Andělské síly vás

 • Odedávna jsou drahé kameny a minerály nositeli světla, vesmírné energie, léčebnými prostředky na nejrůznější choroby a nemoci, posilovači zdraví. Poskytnou ochranu před negativními energiemi, vibrace krystalů umějí do života přilákat lásku nebo vylepšit stávající vztah, povzbudit duši. Vydejte se s námi odhalit tajemství jednotlivých kamenů.
  Lepidolit
  Léčebné použití: Pomáhá s poruchami spánku, posiluje imunitní systém, osvědčuje se při

 • Cano Cristales je kolumbijská řeka, která protéká provincií Meta, konkrétně izolovanou oblastí v národním parku Serrania de la Macarena. Pramen vyvěrá z náhorní plošiny staré 1,2 miliardy let, v jejíchž skalách se nacházejí četné a dosud neprozkoumané prastaré malby. Voda vytváří sled peřejí a vodopádů, kruhových jam, které charakterizují

 • Od dob, kdy jsme obývali většinu evropského území a dosáhli největšího rozmachu, již uplynulo přes 2000 let. Většinu stop již nenávratně odvál čas. My, lidé z předkřesťanské éry, jsme po sobě nezanechali žádné písemné památky. Historické zprávy našich současníků jsou plné omylů a nejistot, dosti často ovlivněné

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Inzerce pro aktuální týden

Spiritobchod

123518
DnesDnes264
VčeraVčera537
Tento týdenTento týden801
Tento měsícTento měsíc9088

Partnerské weby