Filtrovat
 • 7212taroty 2017Síla, Poustevník, Velekněz

  S nastávajícím dalším rokem vás ovládne hnací síla, která vám nedá spát. Pohrnou se nápady, myšlenky na změny všeho druhu, ale měli byste si být jisti svou cestou. Nezapomeňte se zamyslet, jde přece jen o vaši budoucnost. Ne všechny nápady budou efektivní, ne vše je

 • svatek3Pátek – svátek slaví Bohumila

  Jméno má řecký původ. Pochází z řeckého jména Theofila s významem „milá Bohu, Bohem milovaná“ nebo také „ta, která miluje Boha“ („théos“ se z řečtiny překládá jako „Bůh“ a

 • international 2691004 960 720Jaké ekonomické a politické aspekty čekají Českou republiku v roce 2019? A Jak na tom budou další státy světa? S touto otázkou jsme se obrátili na JUDr. Jiřího Kubíka, který zpracoval astrologický náhled.

  Jiří Kubík říká:Při tvorbě předpovědi pro náš stát vycházím z horoskopu

 • svtekSvátek slaví Žaneta

  Kořeny tohoto jména sahají až do hebrejštiny. Jméno pochází z hebrejského Jochánán (česky Jan, Jana), které se překládá jako „Bůh je milostivý”. Základem jména jsou hebrejská slova „Jahve” - „Bůh” a „chanán” - „smilovat se,

 • 5412coMožná to bude znít vašim uším nesmyslně, ale faktem je, že válečná tažení mají s módou a krásou mnoho společného. Například měnily ideály krásy a šířily módu rychleji než léta mírová. Nebýt válečných vpádů, neměli bychom v Evropě boty na podpatku, ženy by nenosily

 • svatek3Pátek – svátek slaví Natálie

  Jméno má latinský původ. Vyvinulo se z výrazu „dies natalis”, který se překládá jako „rodný den, narozeniny” a užívá se především pro označení Vánoc, tedy rodného dne Krista. Jméno Natálie (také Natalia) původně dostávaly dívky narozené na

 • 5212stare 1Perla Slezska - tak se nazývá zámecký klenot - Hradec nad Moravicí - kousek od Opavy. Jeho dějiny jsou velmi bohaté, ale i strašidelné a krvavé. Na zámku, vybudovaném na základě staroslovanského hradiště a pevného gotického hradu, se zjevuje přízrak jednoho z 

 • kytiSvátek slaví Dagmar

  Jméno je pravděpodobně skandinávského původu. Vychází z norského jména Dagmaer. Údajně se vyvinulo ze slova „dagr“ s významem „den“ a „maer“ s významem „panna“. Dle některých vědců pochází druhá část jména ze slova „mari“, v překladu

 • darSvátek slaví Ester

  Jde o hebrejské jméno přejaté z perštiny. Z té se překládá jako „hvězda“ nebo „jitřenka“. Ze stejného základu pochází i slovo astronomie. Jméno Ester se významově vykládá jako „zářící“ nebo „jasná“. Jméno můžeme najít už v Bibli, ve Starém zákoně se

 • 5612mysticka 1Hrad Karlštejn je naší nejznámější fortifikační památkou, dodnes ale skrývá řadu tajemství, o kterých mnoho návštěvníků vůbec neví.Zajímavostí je už jenom jeho poloha.Ačkoli stojí na kopci, není z okolí vidět. Uvidíte ho pouze ze směru od Litně. Je také

 • mSvátek slaví Miloslav

  Jméno je slovanského původu a vykládá se jako „slavící milost, slavný milostí”, také „slavný svojí dobrotou, laskavý” a podobně. Jedná se o slovanskou podobu latinského jména Mansvet.

 • 3312vesniceV anglickém hrabství Kent se nachází malá vesnička Pluckley, žije v ní jen tisícovka obyvatel. Poklidné a malebné místo působí na návštěvníky klidným dojmem. Ovšem jen do chvíle, kdy se potkají s místními duchy, kterých je údajně patnáct a straší vlastně

 • sva3Svátek slaví Daniel

  Jméno i jeho zkrácená verze Dan pocházejí z hebrejštiny. Vznikla (stejně jako ženské jméno Daniela) z hebrejského „Dáníél“, jež lze přeložit jako „Bůh je můj soudce“. Bylo odvozeno ze slov „dán“ („soudit, soudce“) a „él“ ve významu

 • kritickAstrolog Richard Stříbrný říká: „Nejvýznamnějším okamžikem nejen tohoto týdne, ale i měsíce, je přechod Slunce do znamení Kozoroha (zimní slunovrat), ke kterému letos dochází 21. prosince ve

 • svatek3Pátek - svátek slaví Lýdie

  Jméno pochází z řečtiny. U nás se vyskytuje i ve variantách Lydie, Lydia či Lidia. Je spojeno s částí západního pobřeží Malé Asie, která se označuje právě Lýdie. Překládáme ho jako „žena pocházející z Lýdie, žena

 • 0912prosincová symbolikaVětší část měsíce prosince náleží ohnivému znamení Střelce. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Toto znamení je symbolem šípu vystřeleného k nebesům bohem Kentaurem, který je napůl člověk a napůl kůň. Znamená cestu duše k výšinám. Toto

 • svtekSvátek slaví Lucie

  Jméno patří k těm nejoblíbenějším u nás. Stejně jako jeho varianty Lucia či Luciana má původ v latinském slově „lux“ s významem „světlo“. Jméno Lucie se tak překládá jako „světlá“ nebo

 • 1312brána do jinýchLovce záhad a turisty přitahuje v posledním desetiletí legendami opředené místo v centrálním Mexiku. V této pouštní oblasti údajně nefungují telefony, rádia ani vysílačky a navíc jsou zde pozorováni podivní tvorové, objevují se neobvyklé

 • darjaSvátek slaví Simona

  Jméno pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se ze jména Šimhón, respektive babylónského Šamahúna. Jeho význam je spojován se slovem „šama(h)” − „slyšet”. Jméno Simona se tak vykládá jako

 • 0712mandala a bylinkyPROSINEC

  Střelec (23. 11. – 21. 12.)

  Jedno staré přísloví říká, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice

 • roseSvátek slaví Dana

  Jméno má hebrejský původ. Vychází ze slova „dán“ s významem „soudit“ nebo „rozsoudit“. Významově tedy Dana znamená „soudkyně“, potažmo i

 • 1312střelecStřelec odpovídá bájné postavě kentaura, který je napůl kůň a napůl člověk. To naznačuje, že toto znamení v sobě spojuje zvířecí vlastnosti - sílu a pohyb - a lidské vlastnosti - chápání a vědomí. Disponuje značnou intuicí a obrovskou spirituální silou. Stejně jako

 • darSvátek slaví Julie

  Jméno Julie (také Julia či Juliana) má latinský původ. Představovalo římské rodové jméno, vyvinulo se od patricijského římského rodu Ioviliů, zkráceně Iuliů. K tomuto významnému rodu patřil i Caesar. Původní význam jména je

 • svatek3Pátek - svátek slaví Ambrož a Benjamín

  Jméno Ambrož je řeckého původu. Vznik prastarého jména souvisí s řeckým slovem „ambrosiao“, které se dá přeložit jako „božský, nesmrtelný“ nebo „bohem milovaný“. Ambrózie je

 • sva3Svátek slaví Mikuláš

  Mužské křestní jméno Mikuláš (také Mikoláš) vzniklo z řeckého jména Nikoláos. Původem jména jsou řecká slova „niké” s významem „vítězství” a „láos” s významem „lid”. Mikuláš se pak překládá jako „vítěz mezi

 • 2701babylonsky 1Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí

 • svatekSvátek Jitka

  Jméno je hebrejského původu. Jde o počeštěnou verzi hebrejského jména Jedúdhá(h) - Judith, Judita, které se překládá jako „žena z Judeje“ či „židovka“, také „velebná“ nebo „oslavená“. Staročeským tvarem jména

 • 0612svatý Mikuláš 3Svatý Mikuláš se v našich končinách připomíná především tím, že v předvečer jeho svátku (ten se slaví 6. prosince) prochází často za doprovodu čerta nebo anděla vesnicemi a městy a obdarovává děti četnými dárky. Postava, která

 • darSvátek slaví Barbora

  Jméno je řeckého původu. Vzniklo z řeckého slova „barbados“, které se dá přeložit jako „cizinec“ či „cizinka“. Užívá se také ve významu „člověk, kterému

 • 1209osudBeran

  Kostky říkají: 5 + 1 + 2 = 8

  Držte se zásad vstřícného a férového jednání, jen tak můžete dosáhnout svého cíle. Intrikami nic nezmůžete, budou brzy odhaleny a uškodí vám. Číslo

 • slaviSvátek slaví Svatoslav

  Jméno má slovanský původ. Je složeno ze staroslovanských slov „svet” (silný, velký) a „slav” (slavný). Význam jména je tedy „silný, slavný”, případně „slavný svojí

 • penze+ 1. až 6. prosince: Trhy ovlivní negativně působící chronom Marsu se Sluncem. Pravděpodobně vnese do přírody i do mezilidských vztahů velké napětí. Lze očekávat řádění živlů přírodních i teroristických, které rozkolísají

 • H2992dba 2Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Nejvýznamnějším okamžikem prosince je přechod Slunce do znamení Kozoroha (zimní slunovrat), k němuž letos dojde 21. prosince ve 23 hodin 23 minut SEČ. Horoskop sestavený pro tento okamžik a pro

 • Pátek - svátek slaví Šimon

  Jméno se vyvinulo z hebrejského jména Šimhón, respektive babylónského Šamahúna. Je odvozeno z hebrejských slov „šama(h)” − „slyšel, uslyšel” a „honí” („bída, má bída”). Překládá se tedy jako „ten, kdo slyší moji bídu”, potažmo „naslouchající, slyšící”. Jméno bylo přejaté z francouzštiny.

 • Obecně

  Dvě hole, osm pohárů, čtyři meče, osm pentaklů, dva meče, milenci, rytíř pentaklů

  Dostali jsme se na jakési rozcestí, které nás nutí přemýšlet. Kudy jít? Co je nejlepší? Neudělám chybu? Současný život nás nutí ke změně, nezůstaneme již nikdy stejní. Víme jistě, že dál už nejde jít stejnou

 • Jaké ekonomické a politické aspekty čekají Českou republiku v roce 2018? A Jak na tom budou další státy světa? S touto otázkou jsem se obrátili na JUDr. Jiřího Kubíka, který zpracoval astrologický náhled.

  JUDr. Jiří Kubík říká:„Osudy států se zaobírá tzv. mundánní astrologie. Zatímco u člověka je okamžik pro

 • Co čeká Slovenskou republiku a její obyvatele v příštím roce? S touto otázkou jsme se obrátili na známého věštce, psychotronika a spisovatele Stanislava Brázdu, kterého znáte pod pseudonymem Stanley Bradley.

  Jaký je rok 2018 podle taoistické astrologie?

  „Je to rok žlutého Psa. Měl by být pohodovější než rok 2017, který byl rokem Kohouta. Kohout je totiž především tvrdý obchodník. Rok

 • Svatý Silvestr je patronem dobré úrody a domácích zvířat. Jeho atributy jsou papežské roucho, berla, svatá kniha, mušle a býk. Silvestr I., podle něhož poslední den roku nese své církevní jméno, se narodil v Římě a dotáhl to až na papeže. Úřadoval od roku 314 do roku 335. Jeho úloha byla spíše budovatelská a reformátorská. Za jeho

 • Svátek slaví Natálie

  Jméno má latinský původ. Vyvinulo se z výrazu „dies natalis”, který se překládá jako „rodný den, narozeniny” a užívá se především pro označení Vánoc, tedy rodného dne Krista. Jméno Natálie (také Natalia) původně dostávaly dívky narozené

 • PROSINEC

  KOZOROŽEC 22. 12. – 20. 1.

  Obrázek je aktivován k léčení, posílení a pro harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Kozorožce je Saturn. V partnerském vztahu se toto znamení nejlépe shodne s

 • Svátek slaví Dagmar (Dáša, Dagmara)

  Jméno je pravděpodobně skandinávského původu. Vychází z norského jména Dagmaer. Údajně se vyvinulo ze slova „dagr“ s významem „den“ a „maer“ s významem panna. Dle některých vědců pochází druhá část jména ze

 • Svátek slaví Ester

  Ester je hebrejské jméno přejaté z perštiny. Z té se překládá jako „hvězda“ nebo „jitřenka“. Významově se vykládá jako „zářící“ nebo „jasná“. Jméno Ester můžeme najít už v Bibli, ve Starém zákoně se Ester jmenovala perská královna

 • Jak se dělá originální vánočka?

  Je jasné, že každý má svůj rodinný recept na vánoční cukroví, vánočku nebo třeba rybí polévku. Nebo místo zadělávání těsta a pečení dá přednost již hotovým pokrmům z obchodu. Pokud si děláte vánočku sami doma, třeba se vám budou hodit rady odborníků, jak mít tu

 • Peníze mají neoddiskutovatelnou moc, o jejich potřebu klopýtáme takřka na každém kroku, stejně jako naši předkové před tisíci lety. Slavní válečníci několikrát prohlásili, že i oni potřebují pro své vojenské úspěchy v prvé řadě peníze. Králové a další vládci zakládali svou moc většinou také na bohatství, k čemuž si pomáhali, jak to

 • Svátek slaví Miloslav

  Jméno je slovanského původu. Vykládá se jako „slavící milost, slavný milostí”, také „slavný svojí dobrotou, laskavý” a podobně. Jedná se o slovanskou podobu latinského jména Mansvet.

 • Astrolog Richard Stříbrný míní: „Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí tohoto měsíce je přechod Slunce do znamení Kozoroha, ke kterému dochází 21. prosince v 17.28 hod SEČ a díky jemuž nastává slunovrat. Horoskop sestavený pro tento okamžik a pro souřadnice našeho hlavního města pak podbarvuje dění v

 • Pátek – svátek slaví Radana

  Jméno má slovanský původ, vzniklo zkrácením slovanského jména Radovana, které je latinským překladem jména Hilarius, Hilaria. Z latinského slova „hilaris” („veselý”) nese proto význam radostná, radující se či radost přinášející.

 • Keltský svátek Yule se slaví 21. prosince a podle starých tradic je právě tento den brán jako konec roku. Jedná se o nejtemnější čas, noc je nejdelší a den nejkratší. Zároveň se ale začínají dny pomalu prodlužovat a na zem přichází nový život. Bohyně porodí syna, který od té doby roste a sílí. Přírodě se pomáhá tím, že se zapalují

 • Svátek slaví Lýdie

  Jméno pochází z řečtiny. U nás se vyskytuje i ve variantách Lydie, Lydia či Lidia. Je spojeno s částí západního pobřeží Malé Asie, která se označuje právě Lýdie. Překládáme ho jako „žena pocházející z Lýdie, původem z Lýdie“.

 • Už 583 let se koná nejstarší německý vánoční trh, jenž tradičně končí 24. prosince, drážďanský Striezelmarkt. Jednu z hlavních atrakcí představuje 14,61 m vysoká krušnohorská stupňová pyramida. Striezel, adventní pečivo a předchůdce dnešní pravé drážďanské štoly (Dresdner Christstollen), dal trhu jeho jméno již v pozdním

 • Svátek slaví Lucie

  Jméno i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově „lux“ s významem „světlo“. Nese tak význam a překládá se jako „světlá“ nebo „zářící“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o Luciích říká: „Jsou to

 • Podobně jako starobylá Praha je také francouzská metropole Paříž plná tajuplných příběhů, které přetrvávají staletí. Patří mezi ně také story Neznámé ze Seiny - neidentifikované dívky, která se patrně utopila v řece na sklonku osmdesátých let 19. století. Její totožnost se nikdy

 • Svátek slaví Simona

  Jméno pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se ze jména Šimhón, respektive babylónského Šamahúna. Jeho význam je spojován se slovem „šama(h)” − „slyšet”. Jméno Simona se tak vykládá jako „slyšící, naslouchající”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Simonám

 • Beran

  Plány, budoucnost

  Všichni si plánujeme budoucnost, sníme o tom, jaká by měla být. Je ještě otázka, zda to, co chcete nyní, je žádoucí i za pár týdnů, měsíců. Dejte svému životu více volnosti, sledujte vývoj událostí. Myslete více na

 • Svátek slaví Dana

  Jméno je hebrejského původu, vychází ze slova „dán“ s významem „soudit“ nebo „rozsoudit“. Významově tedy Dana znamená „soudkyně“, potažmo i „spravedlivá“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o jménu říká: „Nese

 • Pátek – svátek slaví Květoslava

  Jde o slovanské jméno, které vzniklo překladem původně latinského jména Flora (Florentia). Některé teorie původu ale hovoří o spojení se srbským jménem Cvetislava. Stejně jako jméno

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na Zemi. Vycházejí z tisíciletých

 • Svátek slaví Ambrož

  Jméno je řeckého původu. Jeho vznik souvisí s řeckým slovem „ambrosiao“, které se dá přeložit jako „božský, nesmrtelný“ nebo „bohem milovaný“. Ambrózie je také označením pro božský pokrm.

 • V dávných časech rozdával hospodář v Čechách po štědrovečerní večeři jablka a ořechy. Sám rozkrájel první jablko a rozloupl i první ořech. Polovinu ořechu a jablka od něho dostávala hospodyně. Zdravé jádro předpovídalo zdraví, červivé nebo černé nemoc, prázdný ořech znamenal do roka smrt. V některých krajích bral

 • Svátek slaví Mikuláš

  Jméno Mikuláš (také Mikoláš) vzniklo z řeckého jména Nikoláos. Základem jména jsou řecká slova „niké” s významem „vítězství” a „láos” s významem „lid”. Mikuláš se pak překládá jako „vítěz mezi lidmi, vítězný

 • Hledáte ideální profesionální poradce? Nejpříjemnějšího společníka pro cestování? Nejlepšího detektiva nebo jen rameno k pláči, protože vás zrovna opustila milovaná bytost? V tom případě nahlédněte do našeho „katalogu rychlé pomoci“, který vám odhalí, kdo z vašeho okolí je nejvhodnějším pomocníkem s ohledem na

 • Svátek slaví Jitka

  Jméno je hebrejského původu. Jde o počeštěnou verzi hebrejského jména Jedúdhá(h) - Judith, Judita, které se překládá jako „žena z Judeje“ či „židovka“, také „velebná, oslavená“. Staročeským tvarem jména je Jutka, tato variace se vyvinula z německého Jutta, zkráceniny jména

 • Slunce vstoupilo do znamení STŘELCE 22. listopadu a setrvá v něm do 21. prosince. V přírodě se již vše rozložilo a pomalu uložilo ke spánku. Dny se zkracují a naše pozornost se přesouvá k vnitřnímu světlu. Hledáme to, čemu můžeme věřit, obracíme se k pohádkovým postavám, hrdinům, nadpřirozeným bytostem, mýtům, Bohu - k tomu, co

 • Svátek slaví Barbora

  Jméno má řecký původ, vzniklo ze slova „barbados“, které se dá přeložit jako „cizinec“ či „cizinka“. Užívá se také ve významu „člověk, kterému nelze rozumět“, vykládá se i jako „brepta“. Stejný význam má i slovo barbar.

 • Dle názoru astrologa Richarda Stříbrného první prosincové dny ovlivní dramaticky působící chronom, který může přinést zvraty při obchodování s kryptoměnami nebo s akciemi firem produkujících moderní technologie. Do potíží se může dostat letecká doprava.

  4. až 9. prosince - dění na burzách a ve světovém obchodě ovlivňují

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: "Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí tohoto měsíce je přechod Slunce do znamení Kozoroha, ke kterému dochází 21. prosince, a zimní slunovrat na severní polokouli. Horoskop sestavený pro tento okamžik a pro souřadnice hlavního města pak podbarvuje dění v dané lokalitě po

 • Pátek - svátek slaví Iva

  Jde o zkráceninu jména Ivana, význam obou jmen je shodný. Původ tkví v hebrejském jménu Jochanán s významem „Bůh je milostivý“. Do češtiny, respektive nejdříve do ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké mutace - Ioannés.

 • Beran

  Kostky říkají: 6 + 1 + 3 = 10

  Pokud se necítíte ve své kůži, jste nervózní, netrpěliví a roztěkaní, je za vším právě číslo deset. Využijte vánočního času ke zklidnění, zaměřte se na rodinu, koníčky. Práce vám neuteče. Šestka ve vás rozvine lásku, trojka zase

 • Podle čínského kalendáře vystřídá ohnivý Kohout ohnivou Opici na pomyslném trůnu dne 28. ledna 2017 a jeho vláda potrvá do 15. února 2018. Kohout reprezentuje v čínské kultuře mimo jiné vymítání zlých duchů, je oznamovatelem rozbřesku a nového dne. Řecké bájesloví kohoutovi přisuzuje

 • Tři poháry, Tři hole, Čtyři hole, Král mečů, Deset pentaklů, Slunce, Poustevník

   Poněkud nestabilní období nás bude svádět ke strachům, a to o cokoliv a kohokoli. Ale pozor, takovéto emoce nikdy nikomu nepomohly, jen nás brzdí v dalších krocích a vývoji jako takovém. Je proto potřeba se soustředit na

 • Poslední prosincový den je zasvěcen památce papeže Silvestra I. (východní církev slaví svátek sv. Silvestra až 2. ledna) a původně se tento svátek nespojoval se žádnými zvyky a obyčeji. Datum 1. ledna sice jako první novoroční den přijali křesťané spolu s

 • Nedaleko bájného českého vrchu Blaník, uprostřed stejnojmenné chráněné krajinné oblasti, se do daleka tyčí zřícenina hradu Šelmberk. Jakkoli je návštěva zachovalé zříceniny skutečným zážitkem, podle odborníků na strašidla a paranormální

 • Historie panského sídla Winchesterů je pokládána za jednu z nejpodivuhodnějších a je prý nejrozsáhlejším tajuplným místem v USA.

  Zázračné dítě  

  Příběh panského sídla Winchester začíná de

 • Ačkoli je v Kazachstánu celá řada jezer, za zmínku stojí především jezero Kok-Kol v Karakistánském údolí v oblasti Dzambul. Právě toto jezero se totiž proslavilo anomálními jevy. 

  Příznačný název

  Název Kok-Kol, což v

 • Na Islandu věří, že existují, víru v nadpřirozené bytosti má, jak se říká, pod kůží až třetina obyvatel. Dokonce tam najdeme i školu, kde se přednáší o tamějším folklóru, který rozeznává až třináct skřítků. My však elfy vnímáme jako pohádkové bytosti, s nimiž se lze

 • Na několika místech naší vlasti se měly v dávné minulosti scházet čarodějnice nejen z celé země, ale i ze zemí okolních, aby společně uctívaly ďábla. Jak uvádějí některé historické prameny, ve skutečnosti se s největší pravděpodobností jednalo o šamanské rituály prastarých

 • Beran

  (Eolh, Raid, Man): Nepodceňujte situace, jimiž procházíte. Soustřeďte se, ačkoli máte štěstí na své straně, co se nehod, úrazů a fyzických útoků týká. Řešíte-li spor s úřady nebo soudní při, naděje na výhru tu je. Jednejte rázně, nenechte se

 • Jak může dynamický Beran být tak nerozhodný, jako byste měli co do činění se zrozencem Vah? Nebo váš vždy se ovládající Kozorožec kňučí, jako by byl Rak? A přesto – stává se to. Někdy se totiž jednotlivá hvězdná znamení projevují jako přesné protiklady ve

 • Vztahy mezi lidmi, zejména ty partnerské, jsou často složité. Hlavním tématem následujících řádků je svádění, první rande, trocha erotiky. Každé znamení má jiné sexuální chutě. Když je u partnera poznáte, prožijete neskutečnou hloubku lásky.

  První rande s

 • Beran

  Kostky říkají: 3+2+6 = 11.Jedenáctka je znakem síly. Budete mít moc ovlivnit chod jistých událostí a můžete toho využít například v souvislosti s rodinným životem. Když  skloubíte vhodně bystrost, citlivost a intuici, pak opravdu mnohé

 • Už v dávných časech vábila lidi různá bludiště, v nichž se správná cesta jen obtížně hledala a ta zpáteční pro naprostou většinu lidí takřka neexistovala. Proto v takových bludištích obvykle čekalo zatracení pro ty, kteří se tam dobrovolně

 • Pro naše předky byla zvířata indikátory počasí, věštci i léčiteli, některá byla dokonce považována za posvátná a náležitě uctívána. Že má živočišná říše svá tajemství, o tom ví své psycholožka, astroložka a záhadoložka Olga Krumlovská, která se s námi podělila o své postřehy.

  HAD

  Po celou

 • Psychotronik, záhadolog a spisovatel Ing. Josef Schrötter je autorem několika knih z oblasti alternativní medicíny a ezoteriky. Vytváří mimo jiné léčivé 3D obrázky, tzv. stereogramy, jejichž působení můžete každý měsíc otestovat sami na sobě. Obrázek můžete aplikovat přiložením

 • Svatý Mikuláš je v našich končinách znám především tím, že v předvečer svého svátku 6. prosince prochází často za doprovodu čerta i anděla vesnicemi a městy, přičemž obdarovává děti četnými dárky. Postava, která u nás dnes vystupuje jako Mikuláš, však byla vytvořena

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Patříte-li mezi pracovité a zodpovědné Berany, budou plody vaší píle velmi sladké a už v půlce měsíce si užijete pocity pohody a zadostiučinění. Nesmíte ale usnout na vavřínech, jinak se vám to vrátí v tu nejméně vhodnou

 • MILENCI, VŮZ, SVĚT

  Obklopí vás neklid, nutnost jít dopředu, a to ve všech směrech života. Nebraňte se událostem, které nastanou, a pokud budete muset při svých cestách životem zariskovat, alespoň trochu si svoje kroky promyslete. Nedělejte

 • Přes to, že je v Japonsku velmi málo křesťanů, Vánoce se slaví v celé zemi. Sváteční příprava začíná už měsíc dopředu, všude jsou stromečky, dokonce i Santa Clausové a další atributy Vánoc. Tradičním pokrmem o Vánocích je smažené kuře. Avšak pro

 • Tak jako mají Keltové sestavený horoskop podle stromů a Egypťané podle bohů, indiáni mají svoje znamení spojená s charakteristikami zvířat. Základem jejich horoskopu, který se nazývá „Kruh Země“, jsou totemy v podobě dvanácti zvířat, jež

 • Některé zdánlivě podobné sny mohou mít zcela rozdílný výklad. Stačí třeba jmenovat sen o abatyši a sen o jeptišce. Když ve snu vidíte abatyši, jedná se o mocnou podporu v nějaké nepříjemné situaci. Pokud ji vidíte přímo v klášteře, může jít

 • Jaké jsou konstelace roku 2015 a jaký bude jejich vliv na Českou republiku? Astrologický náhled připravil Ing. Richard Stříbrný, astrolog s dvacetiletou praxí, předseda Sekce profesionálních astrologů a člen výboru Astrologické společnosti

 • Jaká bude situace ve světě, co lze očekávat v souvislosti s děním v Evropě a zámořských státech? Na to jsme se zeptali plzeňského astrologa JUDr. Jiřího Kubíka. Astrologii se věnuje od roku 1995, je členem České astrologické asociace a

 • Zeje vaše peněženka po vánočních svátcích prázdnotou? Lidí, kteří mohou říct, že peníze pro ně nejsou problém, není mnoho. Špatně placená práce, ztráta zaměstnání, spousta složenek, málo zakázek... Trápí vás to taky? V tom

 • Rok 2015 je pod vlivem vibrační energie čísla osm. Půjde tedy o rok důležitý, do jisté míry může být i osudový. Nelze vyloučit, že vás vaši společníci budou stát více peněz, mohou rovněž prosazovat poněkud razantněji svou vůli i ambice. V

 • Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí velmi mladou. Poprvé se v českých zemích objevil vánoční stromeček počátkem předminulého století, v roce 1812. Ve svém bytě v Praze-Libni jej v salonu nazdobil

 • Dlouhý čas nikdo netušil, že pouhých pět kilometrů od pláží Primorska, což je známé bulharské přímořské letovisko, stojí megalitická svatyně - Beglik Taš. Archeologové ji objevili až v roce 2003. Proč nebyla nalezena dříve? Nachází se

 • Věřte, že i vánoční výzdoba může vystihovat vaší povahu a osobitý životní styl. Kdo si zakládá na tradicích, dá jistě přednost osvědčené kombinaci červené a zelené. Pro romantiky, kteří rádi podlehnou hřejivé atmosféře, se

 • Žili na planetě Zemi před několika tisíci lety mimozemšťané? Legendy a archeologické nálezy z Číny to naznačují. Hned v několika starých čínských pověstech se vypráví o bytostech z oblaků, které měly mít malá těla a veliké hlavy. Protože se

 • Věštění z ohně hrálo důležitou roli u národů, u nichž byly bohům obětovány zápalné oběti, případně byl oheň sám považován za božstvo. Věštci studovali plamen ve chvíli obětování. Jasný plamen, který nevydával kouř a zvuky, značil šťastný

 • Doba zániku římského impéria do počátku 10. století je v Evropě považována za dobu temna. V tomto období se kontinent pohroužil do neobvyklého duchovního útlaku, z něhož nebyl schopen se vzpamatovat po mnoho staletí. Ve jménu církve se

 • Každé znamení zvěrokruhu má svoje slabé stránky, dispozice pro nejrůznější onemocnění, zdravotní problémy. Jaká strava, relaxace, bylinky, pohyb jsou pro které znamení nejvhodnější? To se můžete dozvědět z našeho seriálu
  Charakteristika Kozoroha
  Kozorohům neschází

 • V některých tradicích je začátkem roku Samhain, podzimní svátek mrtvých předků. Přesto nám jako začátek roku více sedí Yule, které spadá na zimní slunovrat, 21. prosince.
  Yule oslavuje konec

 • Osmička
  Enneagram je dynamicky se vyvíjející psychologický a duchovní systém devíti typů osobnosti. Odhaluje niterné motivy jednání a nabízí možnost vědomého vývoje. Jde o kompletní popis struktury návyků, tendencí, emočních a myšlenkových

 • Beran
  (Tyr, Fehu, Nyd): Věřte, že vaše záměry najdou podporu, můžete uspět. Nic však nezískáte zadarmo, vše bude především výsledkem píle a snah. Mohou se objevit i nějaké překážky a potíže, jde ale

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  KATEŘINA
  Co všechno víme o jméně Kateřina
  Pochází z řeckého slova „katharos“ znamenající čistý, což v

 • Lhát je lidské a ne každý lež považuje za něco špatného. Někdo za klamáním sleduje pozitivní motivy, jiný ho používá jako záměrnou obranu. Jak to vidí hvězdy? K největším lhářům mají patřit zrozenci znamení Vodnáře. Nenechají

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Jestli očekáváte pomoc, může se stát, že vůbec nepřijde. Podobná situace vás může potkat, i pokud si chcete půjčit peníze. Neuchylujte se k dluhům, spíše se snažte uskrovnit se a nemít žádné zbytečné výdaje. Tento měsíc

 • Jednou z nejznámějších magických rostlin spojenou s Vánocemi a zimním slunovratem je jmelí. Keltští druidové prý o slunovratu sklízeli tuto bylinu při zvláštním obřadu zlatými srpy, alespoň tak nám to popisují staří Římané. Nevíme, jestli to

 • Zimní období je velice bohaté na lidové tradice, hádanky, nejrůznější rčení. Pranostiky vznikly na základě pozorování přírodních jevů, které lidé zevšeobecnili. Znáte některé z prosincových lidových moudrostí?
  Jaké je počasí na

 • Karmaložka a numeroložka Hannah J. Nesvadba během své praxe došla k přesvědčení, že se v některých ohledech nemůže ztotožnit s obecnými charakteristikami jednotlivých znamení zvěrokruhu v podobě, jakou nám předkládá astrologie. Proto jsme pro vás připravili stručný nástin toho, jak to

 • Irsko, Keltové a druidové - to vše patří jaksi k sobě. Kdo však druidové vlastně byli? Doslovný překlad totiž znamená vyznavači dubu. V době vlády římského císaře Césara ještě dokonce tvořili samostatný stav, který se spolu se

 • Na Nový rok, o slepičí krok – alespoň to říká jedno moudré přísloví. Chcete vědět, co vás na prahu roku 2014 čeká? Potom stačí, když se začtete do následujících řádků speciálního lednového horoskopu.

 • Drak vystupuje jak v pověstech, tak mytologiích všech národů. Merdukovi, nejvyššímu babylónskému bohu, byl drak zasvěcen a nazýval se Sirruš. V bájesloví řeckém měl drak Ladon dokonce sto hlav a střežil zlatá jablka Hesperidek. Měl ale smůlu, jako

 • Tato runa se vztahuje k pramenům, k vodě. Voda je nepostradatelná, dává život, ale stejně tak ho i může vzít. V severských mýtech narážíme na pohřbívání na zapálené lodi, která převáží duši do podsvětí. Voda je ztělesněním životní síly, ale může se vztahovat i k

 • Možná budete překvapeni, ale více než sedmdesát procent mužů nemá rádo, když se žena v posteli stydí.
  Podle průzkumu si pětadvacet procent žen myslí, že peníze dělají muže více sexy.
  Průměrný muž myslí na

 • Vážení a milí čtenáři,
  rok se s rokem sešel a my opět hledíme skrz námrazu na oknech, abychom vstřebali romantické vánoční chvíle a abychom vám také mohli poděkovat za vaši celoroční přízeň. Prožijte tyto dny v rodinné pohodě a atmosféře a s láskou zacházejte nejen s lidmi, ale s každým živým tvorem. Naučte se lásku dávat i přijímat a buďte těmi, kteří si dokáží svůj osud vytvořit podle vlastních představ. Přejeme vám krásné vánoční svátky a šťastný vstup do dalšího roku, který se vám budeme snažit každý měsíc zpříjemňovat.
  Redakce týdeníku Horoskopy

 • Tento rok se v čínském horoskopu nese ve znamení dřevěného Koně. Ten se ujímá vlády 31. ledna 2014 a končí ji 18. února 2015. Kůň je v čínském horoskopu na pozici sedm, náleží mu čínské jméno Ma, směr jih, roční období léto, drahokam beryl, barva zelená, polarita jang, element oheň. Rok Koně je vždy velmi živý, může dojít ke zvratům v našich životech. Ponouká nás

 • Chcete vědět, co můžete očekávat od letošní silvestrovské noci? Potom stačí, když se začtete do následujících řádků.
  Beran
  I když máte pocit, že vaše problémy ani s koncem roku neberou konce, neměli

 • Vánoce jsou svátky, které v křesťanské tradici představují oslavu narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do slavnosti Křtu Páně

 • Historie vzniku Mauzolea
  Starověké přístavní město Halikarnáss, dnešní turecké město Bodrum, je jedním z nejstarších měst Malé Asie. Jeho prvními obyvateli byly v 7. století před naším letopočtem Dórové. Čím je město zajímavé? Mimo jiné tím, že se v něm

 • BERAN
  Pozor na pocity všemocnosti, k nimž s ohledem na okolnosti můžete mít na začátku prosince sklon. Školní povinnosti vykonávejte pečlivě, spěch by se odrazil na kvalitě odvedené práce a následné hodnocení pedagogů by vás

 • Vonný kouř patří mezi nejrychlejší způsoby, jak můžete dát vesmíru vědět o svých potřebách. Element vzduchu drží vaše přání v podobě kouře a směřuje ho tam, kam ho chcete vyslat. Obrovskou moc má proti negativním silám, s jeho pomocí ale můžete

 • Odedávna jsou drahé kameny a minerály nositeli světla, vesmírné energie, léčebnými prostředky na nejrůznější choroby a nemoci, posilovači zdraví. Poskytnou ochranu před negativními energiemi, vibrace krystalů umějí do života přilákat lásku nebo vylepšit stávající vztah, povzbudit duši. Vydejte se

 • Snažíte se uspět ve sportce, sázíte nějakou kombinaci čísel a zkoušíte to stále znovu? Podívejte se spolu s námi na téma sázení a výher z trochu jiného úhlu pohledu. I pomocí starobylého učení feng-shui si lze přivést do života více energie i financí, lze posílit šance

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Jestli očekáváte pomoc, může se stát, že vůbec nepřijde. Podobná situace vás může potkat i pokud si chcete půjčit peníze. Neuchylujte se k dluhům, spíše se snažte uskrovnit se a nemít žádné zbytečné výdaje. Tento měsíc vás

 • Bylo již napsáno mnoho úvah, které se zabývají vztahem člověka k plazům, konkrétně k hadům. Vesměs se u lidí jedná o pocity nepříjemné, mnohdy hovořící o odporu, u někoho přecházejícího až do fobie. Příčinou může být to, že hadi

 • Prosinec patří podle keltského kalendáře lidem habru, osiky, buku a jabloně.
  Lidé habru (narození 1. 12. - 10. 12): Jsou přizpůsobiví, silní, svědomití, nároční - bazírují na přesnosti. Nesnášejí nedbalost a lajdáctví. Mohou mít sklon k závisti, touží po slávě, kariéře a obdivu. Chybí jim ale iniciativa, moc

 • Také si rádi pochutnáváte na cappuccinu nebo latte a přemýšlíte o tom, s jakou ozdobou vám je číšník přinese? Víte, že krásně vykrojené srdíčko nebo ozdoba v podobě čtyřlístku se vytváří přes

 • Ne každý dárek je vhodný pro každého. Abyste neudělali chybu, stačí Ježíškovi nahlédnout do vánočního horoskopu.

  Beran
  Je spontánní a přímý, žije v přítomnosti a vše kolem něj ho zajímá. Je „bolestně“ upřímný, ale nikdy to nemyslí zle. Nedokáže se poučit ze zkušenosti druhých, avšak má dost energie k získávání zkušeností

 • Runa ukazuje člověka, jeho přednosti i nedostatky. Odkazuje však i na lidské společenství. V severských podmínkách je život ve větší společnosti životní nutností. Jedinec samotný není schopen si zajistit vše potřebné k přežití dlouhé zimy, kdežto ve společnosti se

 • Prosinec mnoho lidí považuje díky Vánocům za nejkrásnější měsíc v roce. Lidé k sobě mají blízko, přestáváme se hádat a do svých srdcí pouštíme lásku a klid. Jaké budou Vánoce právě u vás, to si můžete snadno ověřit v našem vánočním horoskopu.

 • Jakého máte nadřízeného? Štve vás, nebo se dá o něm tvrdit, že je skvělý vedoucí a fajn kamarád? Překvapivé výsledky v tomto směru přinesl jeden průzkum. Až sedm lidí z deseti svého šéfa nenávidí. Obecně by většina lidí

 • Jaké bude pro vás novoluní 3. prosince a co vám přinese úplněk 17. prosince?
  Psycholožka, záhadoložka a astroložka Olga Krumlovská to vidí následovně:

  Pro Berany- prvního dekanu je novoluní velmi příznivé a vhodné ke změnám. Úplněk je však nebezpečný, nelze riskovat. Zrozenci druhého dekanu mají novoluní velmi příznivé a úplněk pozitivní, věci se

 • Splní se vám, o čem sníte?
  Začátek roku je pro každého člověka tak trochu časem bilancování, ohlížení se za sebe, ale především obdobím, kdy si dává nejrůznější předsevzetí, plánuje si budoucnost. Možná i vy žijete v přesvědčení, že to, co přinese letopočet 2013, bude v něčem radostnější, snazší, ale také v mnohých ohledech problematičtější a náročnější. Zdalipak se

 • Význam jednotlivých run - HAGALAZ
  Runa Hagalaz symbolizuje krupobití nebo silnou bouři, které byly z hlediska mytologického i v kontextu s úrodou nepřátelskou silou, manifestací temné tváře Matky země. Poukazuje na nepředvídatelné okolnosti, projev vyšších sil, na něž člověk nemá vliv. Živly této runy jsou vzduch a voda, Hagalaz bývá jinak často spojována s negativním osudem, s říší mrtvých zvanou

 • Když vody Pacifiku ve 22. tisíciletí před naším letopočtem pohltily kontinent Mu i s jeho nádhernou a vyspělou civilizací, skupiny emigrantů přišly do Asie, Afriky a na ostrovy v Atlantickém ceánu .V Asii vysídlenci vytvořili mocný stát Ujgurů, který sahal od Uralu až na východní okraje kontinentu, a Rámovo impérium, které na vrcholu své moci zabíralo Indický poloostrov až po území dnešního Afghánistánu a na východě po současnou Barmu. Ti, kteří přišli do Afriky, kolonizovali

 • Vroucí vodní gejzíry
  Na světě jich je necelá tisícovka a většina z nich dosahuje jen několikametrové výše. Ty větší ovšem mohou tryskat i do výšky několika desítek metrů. U nás, tedy ve střední Evropě, byste gejzíry hledali marně. Objevují se jen v několika sopečně aktivních oblastech, vyvěrají pouze za specifických podmínek. V místě

 • Vikingové - skandinávští mořeplavci a válečníci, kteří před tisíci lety terorizovali Evropu, pevně věřili tomu, že i po smrti se jim otevře další nová cesta a obzory podobné spokojenému životu na zemi. Byli přesvědčeni o tom, že mrtví odjíždějí do záhrobí na koních nebo na dlouhých lodích. Proto je

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Inzerce pro aktuální týden

Spiritobchod

124647
DnesDnes206
VčeraVčera471
Tento týdenTento týden1470
Tento měsícTento měsíc7355

Partnerské weby