Filtrovat
 • svatek3Pátek - svátek slaví Ondřej

  Jméno pochází z Řecka. Jedná se o variantu mužského jména Andrej. Jména Ondřej i Andrej se vyvinula z řeckého jména Andreas, respektive ze slova „andréios” s významem

 • 2812jediBeran

  Zrození, Život

  Ne vše je dáno osudem. Pokud již ano, je stejně na vás, jakým způsobem mu půjdete v ústrety a jak mu pomůžete k jeho naplnění. Nesnažte se vše řídit, mít

 • darjaSvátek slaví Zina

  Jméno má řecký původ, vyvinulo se z řeckého jména Zénais s významem „božská”. Zeus byl nejvyšším řeckým bohem, „zénais” je přídavným jménem od slova Zeus. Jméno se k nám dostalo přes

 • 0612prorocký 2Zásluhou divadelní hry Edmonda Rostanda vešel Cyrano z Bergeraku do povědomí lidí zejména velikostí svého nosu a šermířským uměním. Shoda mezi divadelním Cyranem a skutečným šlechticem ze 17. století je však pouze ve jméně. Skutečný Cyrano totiž

 • 7212taroty 2017Měsíc, Císař, Smrt

  Budeme se čím dál častěji potýkat s myšlenkou, zda informace, které jsou nám předkládány, mají i skutečnou hodnotu. Často si nebudeme jisti, ale proto je tento měsíc o hledání pravdy. Měli bychom dát

 • slaviSvátek slaví René

  Jméno má latinský původ, vychází ze slova „renatus” s významem „znovuzrozený”. V křesťanství je znovuzrozením člověka myšleno duchovní zrození po křtu.

 • 3711 zmizeniŘekne-li se Jakub Krčín, určitě vám přijdou na mysl rybníky a kapři. Možná ale nevíte, že smrt nejznámějšího českého rybníkáře je obestřena tajemstvím. Jak vlastně zemřel? Je to paradox, protože právě on se zabýval „posledními“ věcmi

 • sva3Svátek slaví Xenie

  Jméno má řecký původ, bylo odvozeno od řeckého výrazu „xenios, xeniá”, který se překládá jako „milující hosty”. Významem jména Xenie je tedy „pohostinná”, potažmo

 • 3711empírMožná to bude znít vašim uším nesmyslně, ale faktem je, že války mají s módou a krásou mnoho společného - například měnily ideály krásy a šířily módu rychleji než leta mírová. Nebýt válečných vpádů, neměli bychom v Evropě boty na podpatku, ženy

 • darSvátek slaví Artur

  Jméno má pravděpodobně keltský původ. Vzniknout mělo z keltského „arth“, které se překládá do češtiny jako „medvěd“. Přeneseně se pak

 • H5a56d7d 1Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „V tomto i příštím týdnu se projeví velké napětí mezi živlem ohně (Slunce, Merkur a Jupiter ve znamení Střelce) vůči živlu vodnímu (Mars s Neptunem ve znamení Ryb). Výsledkem pak

 • svatek3Pátek – svátek slaví Klement

  Jméno má latinský původ, vzniklo ze slova „clemens“, které se překládá jako „milý, shovívavý“ nebo „milostivý“. Jméno nosil i svatý Klement, který je dodnes patronem

 • 3801vkladBERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Smrt, Naděje

  Do pohybu se dá sice spousta věcí a události mohou nabrat zajímavý spád, ovšem ne nutně podle vašich představ. Měli byste vědět, že některé záležitosti se na první pohled

 • kytiSvátek slaví Cecílie

  Jméno pochází z latiny, vzniklo ze slova „caecus“, které znamená „slepý, špatně vidící“ nebo „krátkozraký“. Bylo odvozeno ze slova „caecilia“, což je zdrobnělou, ženskou variantou slova „caecilius“ („malý slepec“). Doslova by se tak

 • 4011odPochlubila jsem se mé zubařce fotografií vnučky, které byl tehdy asi rok. Pochválila ji, ale zděšeně konstatovala: „Ona ještě nosí dudlík?“ A pak dodala, že by jí mohl narušit vývoj chrupu. Samozřejmě, že jsem milé paní doktorce navěky

 • darSvátek slaví Albert

  Toto jméno německého původu pochází z německého „Adalberaht“. „Adal“ se dá přeložit jako „vznešený, honosný, ušlechtilý“, „beraht“ pak jako „zářící, skvějící se“. Albert tak významově představuje někoho

 • 3311tajemstvi 2Pes urputně štěkající do rohu místnosti, kde se zjevně nic nenachází. Nebo kočka, která se náhle z ničeho nic naježí a uteče z místnosti, přestože jí zde nic nehrozí. I to jsou běžné výjevy z domácností, v nichž žijí mazlíčci. Často jejich

 • slaviSvátek slaví Nikola

  Toto jméno čeština převzala z francouzštiny a má jednu zvláštnost - jeho nositelem mohou být jak muž, tak žena. Původ jména přitom souvisí s řeckým jménem Nikóláos, které se z

 • 4411RunoBeran

  (Elhaz - obrácená, Pertho - obrácená, Wyrd):V rámci pracovních aktivit asi cosi nepůjde podle vašich představ, nedopadne k vaší spokojenosti. V žádném případě se nyní nepouštějte do riskantních aktivit a

 • roseSvátek slaví Alžběta

  Jméno má hebrejský původ. Je českou podobou hebrejského jména Elíšéwah (Eliševa), které se významově překládá jako „Bůh je má přísaha, přísahám na svého boha“, potažmo tedy jako

 • svatek3Pátek – svátek slaví Otmar

  Jméno je německého původ, jeho význam vychází ze slov „ót”, resp. „odo” („majetek, blaho, štěstí”) a „mar” („slavný”). Jméno se tak překládá jako „slavný svým majetkem” nebo „proslulý svým štěstím a

 • 0711MandalaLISTOPAD

  Štír (24. 10. – 21. 11.)

  Jedno staré přísloví říká, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Lze z

 • sva3Svátek slaví Leopold

  Jméno pochází z němčiny, v nezměněné podobě u nás zdomácnělo. Vyvinulo se ze staroněmeckých jmen Liutpold a Liutbald, která se překládají jako „smělý, statečný, nebojácný“ („leute“ - „lidé“, „bald“ - „rychlý, smělý“). Stejný

 • 4311obávaní antičtní 4Strašidelné příběhy jsou pravděpodobně tak staré jako lidstvo samo. Pěknou řádku jich měli už i staří Řekové a Římané. Z té doby se také dodnes zachovalo několik hrůzostrašných historek.

 • slaviSvátek slaví Sáva

  Sáva je mužským křestním jménem, které má původ až v hebrejštině. Znamená „stařec” nebo „děd” a vzniklo z hebrejského slova „sába - sabbas”. Jméno se vykládá i jako „původem ze

 • 2911tajemství věčnéhoPrvní čínský císař Čchin Š´chuang-ti patřil k doslova posedlým po nesmrtelnosti, a proto se snažil všemožně hledat různé prostředky, jak dosáhnout věčného života. Z těchto důvodů posílal na všechny strany své lidi, aby mu zjišťovali, jak toho dosáhnout. Vyhledával

 • svatekSvátek slaví Tibor

  Jméno pochází z latiny. Vyvinulo se od slova Tibertius, což je označení obyvatele města Tibur (dnešní italské Tivoli). Jméno Tibor se tedy překládá jako „pocházející z Tiburu”. Základem jména je

 • scorpio 2689945 960 720Štír je jedno z nejzajímavějších, nejoriginálnějších, ale také nejkomplikovanějších znamení zvířetníku. Symbolizuje ho štír, což je velmi pozoruhodný tvor. Nejenže tráví dny v tmavých úkrytech pod kameny a vylézá až v noci, ale někteří

 • sva3Svátek slaví Benedikt

  Benedikt je prastarým křesťanským jménem. Pochází z latiny, vyvinulo se ze slova „benedictus“, které se dá přeložit jako „blahoslavený“ nebo „požehnaný“. Jeho kořeny sahají až

 • svatek3Svátek slaví Bohdan

  Jméno slovanského původu vychází z řeckého jména Theodor, které se překládá jako „boží dar, dar od Boha“ (slovo „theos“ se z řečtiny překládá jako „Bůh“, „dor“ pak jako „dar“). Bohdan je

 • 1211osudBeran

  Kostky říkají: 2 + 4 + 3 = 9

  Snaha se vyplatí, i když výsledek momentálně nemusí být podle vašich představ, vše podstatné se ale odehraje, jen trochu později. Ve vyčkávání vám

 • svatekSvátek slaví Bohumír

  Jméno pochází z němčiny. Bylo odvozeno z německého jména Gottfried, které se překládá jako „mír boží, mírumilovný svět“ a podobně. Jde o slovanský překlad

 • 3011sila 2Menhir své pojmenování získal z bretonštiny, kdy doslovný překlad zní „dlouhý kámen“. Vztyčené kamenné stély lze najít po celém světě, proslulá je jimi Francie, ale především Velká Británie, kde je jich nejvíce. Nemálo je jich i na našem území a význam je

 • slaviSvátek slaví Saskie

  Jméno je zřejmě holandského původu, ovšem jeho význam není úplně jasný. Bývá spojováno se jménem múzy slavného Rembrandta, která se jmenovala

 • 0911ŠTÍR SYMBOLIKAVětší část měsíce listopadu náleží znamení Štíra. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Toto znamení představuje podsvětí a lidské podvědomí. Štír ovládá temnotu, skryté síly, démony, psychiku, tajemství, záhady a magii. Symbolizuje

 • sva3Svátek slaví Liběna

  Jméno slovanského původu se významově vykládá jako „libá“, tedy „milá, příjemná“ či „přívětivá“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „Karmická

 • 2611čaroK ochraně před čarami a černou magií mnozí Angličané zakopávali do země na různých místech pečlivě připravené „kouzelné nádoby“. Archeologové našli mnoho takových láhví, ale nedávno zažili velký úspěch, podařilo se jim vykopat

 • darSvátek slaví Miriam

  Jméno je v podobě Mirjam známo již z Bible. Jeho význam se zpravidla vykládá jako „milovaná Bohem” z egyptského „merit amm”. Další teorie jménu přisuzuje aramejský původ. Z aramejského „marjem” by se pak Miriam překládala jako

 • penze+ 1. až 7. listopadu: Tento čas přeje z chronoekonomického hlediska akciím firem produkujících ropu a ropné deriváty. Pozitivní impulzy by měly dostávat i firmy vyrábějící alkoholické nápoje, bezpečnostní

 • svatek3Sobota – svátek slaví Hubert

  Jméno má germánský původ, vychází ze staroněmeckého jména Hugbert. První část jména „hugu“ se překládá jako „duch, mysl“, druhá část „bert“, respektive „beraht“ znamená v

 • 2701babylonsky 1Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první

 • svtekSvátek slaví Felix

  Jméno pochází z latiny. Překládá se z latinského slova „felice“ jako „šťastný, šťastný člověk“ nebo „šťastlivec“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje: „I když jméno

 • 0511hrad 3Už více než 800 let se nad vodami Brněnské přehrady tyčí zdi a věže jednoho z největších hradů v České republice. Hrad Veveří je tak logicky opředen velkým tajemstvím i paranormálními jevy.Hrad podle prastaré legendy založili už ve 12. století templáři, kteří ho

 • Jaký bude prosincový úplněk?

  Olga Krumlovská upozorňuje:„Aktuální konstelace je děsivá, nastalo psychicky nejnáročnější období z celého roku, kdy se to úrazy, nehodami, krádežemi a sebevraždami jen hemží. Do této současné konstelace, kterou mají na svědomí

 • Svátek slaví Ondřej

  Jméno pochází z Řecka. Jedná se o variantu mužského jména Andrej. Jména Ondřej i Andrej se vyvinula z řeckého jména Andreas, respektive ze slova „andréios” s významem „statečný, statný” nebo „mužný”.

  Astroložka

 • V Anglii patří k dávným tradicím víra v předzvěst smrti. Byla rozšířena mezi obyčejnými lidmi, ale nedocházelo k nějakým písemným záznamům, převážně se vyskytovala jen v ústním podání. Jinak tomu bylo u vzdělaných britských šlechtických rodů. Například

 • Runa Teiwaz (obrácená)

  Výklad Lucia di Moriani:Runa vám doporučuje aktivovat vůli a disciplínu. Varuje před problémy a zároveň naznačuje, že některé věci nyní neovlivníte. Zachovejte však chladnou hlavu a vnitřní rovnováhu. Potřebujete

 • Svátek slaví Zina

  Jméno má řecký původ, vyvinulo se z řeckého jména Zénais s významem „božská”. Zeus byl nejvyšším řeckým bohem, „zénais” je přídavným jménem od slova Zeus. Jméno se k nám dostalo z ruštiny. Vzniklo pravděpodobně jako

 • Smrt, Soud, Císař

  Jedno kolo osudu se dotáčí, další roztáčí. Ucítíme v celé šíři, že končí jedna životní etapa a začínáme druhou. Pravděpodobně to nebude jednoduchý a bezbolestný proces. Měli bychom si ale uvědomit, že každá ztráta svým způsobem zabolí. Opouštíme to, co

 • Svátek slaví René

  Jméno má latinský původ. Zpravidla se užívá jako mužské jméno, může však být i jménem ženským (v češtině je jeho typicky ženskou variantou jméno Renée). Jméno René vychází z latinského slova „renatus” s významem „znovuzrozený”. V křesťanství je znovuzrozením člověka myšleno

 • Mezinárodní asociace exorcistů hovoří od roku 2014 o tom, že na náš svět více než kdy jindy působí zlé síly a lidstvo se tak nachází na pokraji otevřené války s démonickými mocnostmi. Aby bylo démonické zlo přitaženo a mohlo volně působit, musí zafungovat další aspekty. Je k tomu

 • Svátek slaví Xenie

  Jméno má řecký původ, bylo odvozeno od slova „xenios -xeniá”, který se překládá jako „milující hosty”. Významem jména Xenie je tedy „pohostinná”, potažmo „výtečná hostitelka”.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah o Xeniích říká: „Jsou to

 • Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „V tomto týdnu se na ekliptice uzavře dramaticky působící opozice mezi Marsem pohybujícím se ve znamení Vah a Uranem ve znamení Berana. Zejména ve druhé půli týdne může tato krajně napěťová konstelace světu přinést letecká či železniční neštěstí, řádění živlů přírodních i teroristických. Můžeme se dočkat výbuchů sopek a

 • STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

  Obrázek je aktivován pro léčení, posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Střelce je Jupiter. V partnerském vztahu se toto znamení nejlépe shodne s Beranem, Lvem, Vahami a Vodnářem. Podíváme-li se na osoby narozené ve

 • Pátek 24. 11. – svátek slaví Emilie

  Jméno má latinský původ, vyvinulo se z latinského slova „aemilianus“ s významem „pracovitý, horlivý“ nebo také „soutěživý“. Jméno se užívalo už ve starém Římě, Aemilus byl váženým

 • Draci patří k typickým pohádkovým bytostem, které zosobňují především strach, hrůzu a zlo. Draci však nepatří jen do pohádek. V pradávných časech se jim podobající tvorové vyskytovali i ve skutečnosti. Roztodivné obludy jsou též líčeny v biblické knize

 • Svátek slaví Klement

  Jméno je latinského původu a stejně tak i jeho varianta Kliment. Vzniklo ze slova „clemens“, které se překládá jako „milý, shovívavý“ nebo „milostivý“. Jméno nosil i svatý Klement, který je dodnes patronem námořníků a

 • Beran

  Cíl, vykročení

  Měli byste pečlivě zvážit, kam míříte a zda právě sem opravdu chcete. Pozdější návrat již nebude možný. Pokud zatím žádný směr nemáte, měli byste si nějaký konkrétní vytyčit. Cesta dopředu je otevřená. Jaká bude, je na

 • Svátek slaví Cecílie

  Jméno pochází z latiny, vzniklo ze slova „caecus“, které znamená „slepý, špatně vidící“ nebo „krátkozraký“. Bylo odvozeno ze slova „caecilia“, což je zdrobnělou, ženskou variantou slova „caecilius“ („malý slepec“). Doslova by se tak dalo

 • I když i vaření zaznamenalo určitý posun a mnozí se snaží jíst zdravě, takže vypouštějí ze svého jídelníčku starou dobrou českou klasiku, není asi mnoho těch, kteří by neznali bábovku, makové buchty nebo koláč s drobenkou. Na pečení sladkostí, a nejen na ně, jsme dali světu

 • Svátek slaví Albert

  Jméno pochází z německého „Adalberaht“. „Adal“ se dá přeložit jako „vznešený, honosný, ušlechtilý“, „beraht“ pak jako „zářící, skvějící se“. Albert tak významově představuje někoho vznešeného, urozeného, někoho se skvělým

 • Základem mnoha filozofických učení a náboženských doktrín je víra, že duše a tělo existují zcela nezávisle na sobě. V takovém případě se rovněž nabízí otázka, zda může duše už za svého života opouštět tělo a opět se do něho vracet. Mnozí na tuto

 • Svátek slaví Nikola

  Toto jméno má jednu zvláštnost - jeho nositelem může být muž i žena. Původ jména přitom souvisí s řeckým jménem Nikóláos. Překládá se jako „vítězný lid, vítězství lidu, vítěz/ka nad lidem, vítěz/ka mezi lidmi” a podobně

 • Čtvrtek 16. listopadu - svátek slaví Otmar

  Jméno je německého původu. Jeho význam vychází ze slov „ót”, respektive „odo” (majetek, blaho nebo také štěstí) a „mar” (slavný). Jméno se tak překládá jako „slavný svým majetkem” nebo „proslulý svým

 • Slunce vstoupilo do znamení ŠTÍRA 23. října a setrvá v něm do 22. listopadu. V přírodě se začíná vše rozpadat a rozkládat, připravuje se k symbolickému spánku. Z našeho života se vytrácí světlo, učíme se přijímat, že život je ve své šířce konečný. A stejně tak se zrozenci narození ve

 • Svátek slaví Leopold

  Jméno pochází z němčiny a v nezměněné podobě u nás zdomácnělo. Vyvinulo se přitom ze staroněmeckých jmen Liutpold a Liutbald, která se překládají jako „smělý, statečný, nebojácný“

 • Beran

  Kostky říkají: 6 + 4 + 2 = 12

  Duchovní nebo materiální svět? Tuto otázku si budete klást poměrně často. Touha poznávat nové a nehmatatelné může být velmi silná, materiální část vás bude vracet zpět. Za vším stojí spravedlivá

 • Svátek slaví Sáva

  Původ tohoto mužského křestního jména sahá do hebrejštiny. Významem je „stařec” nebo „děd” z hebrejského slova „sába, sabbas”. Jméno se vykládá i jako „původem ze Sáby, přicházející ze Sáby” (tedy z Jemenu). Jmenná statistika uvádí, že

 • Je to již nějaký čas, kdy zachvátilo Evropu i Ameriku při uvedení filmu Padesát odstínů šedi davové šílenství. První díl zfilmované trilogie trhal rekordy v návštěvnosti. Jak je to ale možné, že průměrný snímek přitáhne tolik lidí?

 • Svátek slaví Tibor

  Jméno pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského Tibertius − jde o označení obyvatele města Tibur (dnešní italské Tivoli). Jméno se tedy překládá jako „pocházející z Tiburu”. Základem jména je

 • Pátek 10. 11. - svátek slaví Evžen

  Jméno má řecký původ. Pochází z řeckého slova „eugenés“, které se překládá jako „urozený, vznešený“ nebo „blahorodý“. Jméno pojí dvě řecká slova, první složkou je „eu“ s významem „dobrý“, druhou

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Jestliže jste se v předchozích týdnech náležitě snažili, můžete se dočkat úspěchů v zaměstnání i na poli milostném. Neupínejte se však k nějakým falešným nadějím a iluzím, které by vás mohly svést z nastoleného

 • Svátek slaví Bohdan

  Jméno má slovanský původ. Vychází z řeckého jména Theodor, které se překládá jako „boží dar, dar od Boha“ (slovo „theos“ se z řečtiny překládá jako „Bůh“, „dor“ jako „dar“). Bohdan je slovanskou

 • O záhadných mořských stvořeních si často vyprávěli námořníci, aby si snad ukrátili dlouhé dny a týdny na moři, avšak mezi skutečně doloženými tvory se ocitly také tajemné mořské panny. Velký anglický mořeplavec

 • Svátek slaví Bohumír

  Jméno pochází z němčiny, bylo odvozeno z německého jména Gottfried, které se překládá jako „mír boží, mírumilovný svět“ a podobně.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah říká: „Jde o jméno s velkou

 • Bílý dům, oficiální sídlo a pracoviště prezidentů Spojených států amerických, je jednou z nejznámějších budov světa. Výstavba v pozdně gregoriánském stylu započala 13. října 1792. Typickou barvu získal Bílý dům po požáru v roce 1814. Od té doby prošel

 • Svátek slaví Saskie

  Jméno má zřejmě holandský původ. Jeho význam není úplně jasný. Bývá spojováno se jménem múzy slavného Rembranta, která se jmenovala právě Saskia. Jméno údajně souvisí i s germánským slovem

 • Svátek slaví Liběna

  Jméno slovanského původu se významově vykládá jako „libá“, tedy „milá, příjemná“ či „přívětivá“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah jméno hodnotí následovně:„Karmická zátěž ve jméně může nabádat k

 • Pátek 3. 11. - svátek slaví Hubert

  Jméno germánského původu vychází ze staroněmeckého jména Hugbert. První část jména „hugu“ se překládá jako „duch, mysl“, druhá část „bert“, respektive „beraht“ znamená v němčině „jasný, zářivý, skvělý“. Jméno Hubert tak lze významově přeložit jako „chytrý člověk, duchaplný

 • Mnohé budoucí rodiče zajímá otázka, kdy je nejlepší doba pro početí dítěte. Nedávný zahraniční výzkum prověřoval i vlivy astrologické, ačkoli je jinak věda zavrhuje.

  Vědci při své studii zjistili, že „zimní“ děti jsou náchylnější k

 • Astrolog Richard Stříbrný říká:„Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v listopadu 2017 jako jízda na horské dráze – nahoru a dolů. Hned na počátku listopadu mezi 1. a 4. můžeme na našem území očekávat náročné děje

 • Svátek slaví Felix

  Jméno pochází z latiny. Překládá se z latinského slova „felice“ jako „šťastný, šťastný člověk“ nebo „šťastlivec“.

  Astroložka a numeroložka Daniela Hannah upozorňuje:„I když nese význam „šťastný“, je to jméno s

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první horoskopy na

 • Podle Mayů vždy od svítání do dalšího dne vládne světu jiná energie, jiný Pán dne. Tzolkin se skládá z 20-ti různých energií dne (navalů). V kombinaci s 13-ti hladinami energie (tóny, jež jsou součástí tzv. vlny) tvoří 260 kombinací energií, které průběžně ovlivňují náš život. Energie dne narození nás pak ovlivňuje po celý život.

  Středa 30. 11. 2016 TZOLKIN 1 Ajpu (Slunce, stvořitel)

 • V unikátním dvojzámku na náměstí v Benešově nad Ploučnicí se dějí opravdu divné věci. Podle staré legendy, která je prý ještě starší než panování saských a rakouských rodů Salhausenů, Thunů a Aldrigenů, se tu vyskytují velmi vzácné paranormální jevy. Staré lustry

 • Základem mnoha filozofických učení a náboženských doktrín je víra, že duše a tělo existují nezávisle. V takovém případě se nabízí rovněž otázka, zda může duše už za svého života opouštět tělo a opět se do něho vracet? Mnozí lidé

 • V jihozápadním cípu Karlova náměstí se nachází velmi zajímavý objekt s číslem popisným 502 a 503. Je jím původní barokní palác, který v 15. století patřil vévodovi Václavu z Opavy. Tento šlechtic projevoval velký zájem o alchymii a jiné spřízněné přírodní 

 • V Číně se na dně jezera Qiandao nachází zatopené starobylé město Shi Cheng, o němž se však často hovoří jako o Lion City - Lvím městě (podle nedaleko tyčící se hory Pěti lvů). V hloubce 26 až 40 metrů pod hladinou je pohřbeno pouhých několik desítek let, ovšem

 • „Podzemní“ kaple svaté Máří Magdalény na Svaté Hoře se otevírá na Dušičky, při zvláštních příležitostech a samozřejmě o svátku významné světice, jejíž jméno nese. Svatá Máří Magdaléna je podle legendy napravenou hříšnicí (nevěstkou), v Písmu svatém se

 • Lidé se odedávna setkávali se zákeřnými a agresivními démony. Alespoň to tvrdí dochované příběhy a pověsti. Často zmiňovanými zákeřníky byli škrtiči, jednalo se o mužíčky trpasličího vzrůstu s obrovskou silou. Člověku skočili na záda a uškrtili ho dřív, než se dovolal

 • Beran

  (Thorn, Uruz, Ear): Sice byste měli zaznamenat i nějaké dobré zprávy a drobné úspěchy, nicméně někdo - něco - vás bude tlačit do kouta. Využívejte proto správně svoji sílu, seberte odhodlání. Nepodceňujte situaci, runy

 • Víte kdo nejvíce ponocuje a kdo si naopak rád pořádně přispí? Jaké sny se zdají Rakům nebo Rybám? 

  Beran

  Je hyperaktivní hvězdné znamení a často má problémy se spánkem. Má živé sny, mnohdy plné napětí. Neusíná lehce. V průběhu noci se probouzí a znovu usíná, také má tendence ponocovat a chodit

 • Od nepaměti je znám vliv barev na náladu, vnitřní rozpoložení i zdravotní stav člověka. Každé astrologické znamení má svou barvu. Víte, která je pro vás charakteristická?

  Beran

  Ke znamení Berana se přiřazuje

 • Beran

  Kostky říkají: 6+6+1=13Zvláště v oblasti vztahové budete v listopadu zranitelnější. Případné milostné potíže se nesnažte za každou cenu vyřešit hned, vše potřebuje čas. Snažte se získat potřebný nadhled a věřte, že vám období citového

 • Pro naše předky byla zvířata indikátory počasí, věštci i léčiteli, některá byla dokonce považována za posvátná a náležitě uctívána. Že má živočišná říše svá tajemství, o tom ví své psycholožka, astroložka a záhadoložka Olga Krumlovská, která se s námi podělila o své postřehy.

  DELFÍN

  Delfíni patří mezi

 • Psychotronik, záhadolog a spisovatel Ing. Josef Schrötter je autorem několika knih z oblasti alternativní medicíny a ezoteriky. Vytváří mimo jiné léčivé 3D obrázky, tzv. stereogramy, jejichž působení můžete každý měsíc otestovat sami na sobě. Jak? Obrázek můžete aplikovat přiložením na problematické místo, také lze do

 • HOROSKOP Z TAROTOVÝCH KARET – VELKÁ ARKÁNA (říjen)

  SLUNCE, VISELEC, POUSTEVNÍK

  Přijdete na to, že stabilitu můžete hledat jen v sobě, nikoli v okolnostech nebo jiných lidech. Spousta lidí pochopí, že

 • Vztahy mezi lidmi, zejména ty partnerské, jsou velmi složité. Hlavním tématem následujících řádků je svádění, první rande, trocha erotiky. Každé znamení má jiné sexuální chutě a když je u partnera poznáte, prožijete neskutečnou hloubku

 • Beran

  Nyní můžete doširoka roztáhnout křídla, neboť máte všechny předpoklady pro úspěšný rozlet a nové začátky tam, kde je to pro vás zajímavé. Platí to také pro nezadané, jejichž charisma bude na vrcholu a budou mít možnost

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.

  SOŇA

  Co všechno víme o

 • Obklopena tisíci kilometry pouště má kruhový tvar a připomíná gigantické oko. To je neobvyklá skalní formace v Mauretánii na Sahaře - Richat, které se také říká Oko Afriky. Oko Afriky vypadá jako kráter. Je tvořeno několika

 • Naznačovaly páteční konstelace, že může dojít třeba i k teroristickému útoku? Určité zhodnocení situace postavení planet, nejen pátku 13. 11., ale i pro další listopadové dny, vypracovala astroložka, kartářka a numeroložka, Daniela Hannah…

 • Beran

  (Kaunaz, Jera, Isa):Nebudou vám chybět originální myšlenky a čas je vhodný k tomu, abyste zúročili svůj potenciál.Tedy začněte realizovat své nápady, ale postupujte s rozvahou. Informace, které se k

 • Beran

  Kostky říkají: 5+1+6 = 12 Výsledná dvanáctka není jednoznačným číslem. Řešíte-li nějaký konkrétní problém, zatím nelze říci, jak vše dopadne. Kostky naznačují, že vám nebude chybět elán, ale pozor na přehnaná

 • Jedlík vlasů – Kami-kiri

  V doslovném překladu bychom tohoto dodnes obávaného démona nazvali „střihač vlasů“. Jak titulek napovídá, Kami-kiri se živí lidskými vlasy. Podle pověstí má fialovou kůži, velký ostrý zobák a ruce přeměněné v

 • Horoskop na období od 25. dubna do 1. května

  Tvůrčí chaos 

  Astroložka Petra Nel Smolová říká:V tomto týdnu zesílí konjunkce Merkuru s Uranem v Beranu. Přinese to chaos, zmatek, nečekané změny, rychlost, nesoustředěnost a neklid. Opatrně na cestách, díky roztržitosti se objeví více nehod. Působí velmi

 • Kdo by neměl rád Vánoce a maminčiny rohlíčky, pohádkové kouzlo vánoční výzdoby a rozzářený stromeček? Snad každý se v tento čas vrací do dětství, vzpomíná na rozbalování dárků a koledy nám vtisknou slzy do očí, i kdybychom

 • STŘELEC (23. 11. - 21. 12.)
  Každé znamení zvěrokruhu má svoje slabé stránky, dispozice pro nejrůznější onemocnění, zdravotní problémy. Jaká strava, relaxace, bylinky, pohyb jsou pro to které znamení nejvhodnější? To se můžete dozvědět z našeho

 • Řekové a Římané měli bohy na všechno, tedy i boha spánku. Jmenoval se Hypnos, byl zobrazován různě jako mladík nebo stařec, často s orlími či motýlími křídly. Každý večer přicházel se svou matkou Nyx, bohyní noci, a sesílal

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  JAROSLAVA
  Co všechno víme o jméně Jaroslava
  Jméno

 • Koncem padesátých let 20. století došlo k vypuštění prvních družic ze Země do vesmíru. Od té doby pokračovaly se stále větší intenzitou nejrůznější průzkumy planety Země, ale také vesmíru. Jistě se jednalo o záslužnou

 • Mezi ruskými legendami se najde i jedna, která vypráví, jak žena v lese potkala medvěda, stala se jeho zajatkyní a porodila mu dítě. Pak se jí podařilo i s dítětem utéci. Chlapec žil ve vsi mezi ostatními dětmi, jen nad ně vynikal neobyčejnou

 • Beran
  (Eolh, Pertho, Wyrd): Jak se zdá, na úřadech i v rámci soudních jednání by se vám mělo celkem dařit. V listopadových dnech každopádně poroste

 • Věštění bylo kdysi velmi rozšířené a existovala celá řada metod, které měly napovědět, jaký osud člověka čeká, na co by se měl připravit. Některé způsoby věštění se zachovaly dodnes, jiné už téměř upadly v zapomenutí. Svého času se v souvislosti s věštěním budoucnosti přikládal zvláštní význam snům - pěstovala se

 • Slovo pochází ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu. Znamená doslova kruh, magický oblouk, pojem, který je rozšířený zejména v hinduismu a buddhismu. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, což dokazuje

 • Sedmička
  Enneagram je dynamicky se vyvíjející psychologický a duchovní systém devíti typů osobnosti. Odhaluje niterné motivy jednání a nabízí možnost vědomého vývoje. Jde o kompletní popis struktury návyků, tendencí, emočních a myšlenkových vzorců a

 • Přestože se reinkarnace stala zdánlivě předmětem studia teprve nedávno, její existenci ve formě několikanásobného života přijala už před dávnými věky také některá náboženství. Jak se zdá, pravděpodobná víra v převtělování

 • Drahokamy jsou zkamenělé kapky božské substance, slzy božstev. Drahokamy hrály ve všech dobách významnou roli. Jejich světlo spadlé z nebe na zemi, které vykrystalizovalo ve tmě, nám má připomenout, kdo skutečně jsme, odkud

 • Nacházejí se ve všech koutek světa a skoro v každé době a kultuře. Nikdo přesně neví, kde a kdy se vzala, kdo je jejich prvním tvůrcem. Milovníci bloudění by si přišli na své například v australské Ashcombe Maze. Je vytvořené v

 • Karmaložka a numeroložka Hannah J. Nesvadba během své praxe došla k přesvědčení, že se v některých ohledech nemůže ztotožnit s obecnými charakteristikami jednotlivých znamení zvěrokruhu v podobě, jakou nám předkládá astrologie. Proto jsme pro vás připravili

 • Beran - ochranný anděl Gabriel

  Nechtějte řešit každou hloupost, jinak byste se také mohli dočkat nepříjemného překvapení. Vaše pracovitost je chvályhodná, ale život

 • Beran
  (Os, Isa, Jera): Komunikujte s okolím, řešte i nepříjemnosti, věřte, že se nyní nelze ničemu vyhýbat. Je jisté, že cosi není v pořádku, proto si hlídejte spojence a přátele, věřte především sami sobě, hledejte pravdu. Pokud nepodlehnete

 • Američtí vědci po mnoha pokusech předpokládají, že kdyby se lidské tělo umístilo do zvláštního neobvyklého prostředí, kde by nastal větší rozsah signálů, dokázali by využít takových aspektů našich smyslů, jejichž existenci jsme si vůbec

 • Lidé narozeni v lednu
  Vaše ctižádost se může projevit i tím, že budete chtít mít všechno a všechny pod kontrolou. Vašemu okolí se to ale rozhodně líbit nebude, měli byste proto své ambice poněkud přibrzdit. Venuše naznačuje

 • Blížící se konec roku je pro mnohé z nás časem bilancování. Přemýšlíme o tom, co se povedlo, o svých nenaplněných přáních, touhách, snech. Prosincový čas je tou pravou dobou pro malé kouzlení. Nechte

 • Beran
  Třebaže máte v hlavě plno nápadů, které byste chtěli zrealizovat, počítejte s tím, že měsíc listopad bude mít poněkud pomalejší rozjezd. Ve škole byste se měli maximálně soustředit. Určité věci nyní nebudete chápat tak

 • Obyvatelé okolí Charleroi platí v celé Belgii za lidi prosté, zasmušilé, žijící v předsudcích, zabývající se magií – od bílé až po černou, přinášející neštěstí. Eric Badre, třiadvacetiletý číšník z malé kavárničky na náměstí, měl být povýšen na

 • Beran
  (Eoh, Daeg, Berkana): Jak se zdá, měsíc listopad by pro vás měl být pozitivní. Alespoň runový výklad je plný optimismu. Díky přílivu sil a energie dokážete postupovat vpřed, případně

 • Dlouho evropští a asijští historikové věřili, že první staré a vzdělané civilizace vznikly na jejich území a ostatní části zemské pevniny už od nich pouze čerpaly. Teprve v 18. století objevili archeologové mayské město Palenque, zarostlé v džungli

 • Lidé narozeni v lednu
  Buďte ve střehu. Mohou vás překvapit nové skutečnosti a ke změnám pak dojde i v záležitostech, v nichž jste s nimi vůbec nepočítali. V závěru měsíce se pak rozhodně také vyvarujte komentářů a

 • O tom, že i pokrmy mohou mít čarovnou moc, věděly čarodějky už v dávných dobách. Pojďme se společně na některé z nich podívat.

  Noční medicína
  Posílit mužský organismus můžeme hustým

 • Odedávna jsou drahé kameny a minerály nositeli štěstí, vesmírné energie, léčebnými prostředky na nejrůznější choroby a nemoci, posilovači zdraví. Poskytnou ochranu před negativními energiemi, vibrace krystalů umějí do života přilákat lásku nebo vylepšit stávající vztah, povzbudit duši. Vydejte se s námi odhalit tajemství jednotlivých kamenů.

  Sardonyx
  Léčebné použití:Ulevuje

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Nezbývá nic jiného, než vzít záležitosti do vlastních rukou. Tento měsíc se nemůžete spoléhat ani na náhody, ani na výraznou pomoc andělských sil. Pokud ale budete vše řešit se šarmem a patřičnou elegancí, nic se vám nemůže stát. Na místě

 • Listopad patří podle keltského kalendáře lidem topolu, kaštanu a jasanu.
  Lidé topolu (narození 1. 11 až 10. 11.):Jsou spolehliví, obětaví, ale trápívá je nejistota, hůře se přizpůsobují a mívají též sklony k pesimismu. Fyzicky jsou to přitažliví jedinci, nikoli však domýšliví. Někdy si dělají starosti kvůli malichernostem, to jim brání vychutnávat si život naplno. Kritiku snášejí

 • Bludné skály najdete na západě polského Kladska, tedy na území, které kdysi patřilo k českému království a později k Prusku. Jak vlastně Bludné skály (polsky Błędne Skały) vypadají?
  Ve výšce 852 metrů nad

 • Snažíte se vyhrát ve sportce, sázíte nějakou kombinaci čísel a zkoušíte to stále znovu? Co myslíte, může si člověk k výhře nějak dopomoci? Podívejte se spolu s námi na téma sázení a výher z trochu jiného úhlu ohledu. Jaké talismany či kouzla k nám mohou peníze a potažmo tedy

 • Američtí vědci došli k hypotéze, že především mimořádně silný sluneční vítr se podílí na ničení ozónu naší planety ve stratosféře. Po prudkých slunečních erupcích totiž astrofyzikové za pomoci dvou amerických vesmírných

 • Většina z nás zažívá každoročně stejný scénář. Čím víc se blíží vánoční svátky, tím větší stres zažívá. Také jste si po těch loňských Vánocích slibovali, že změníte strategii a nic nenecháte na poslední chvíli? S předstihem pořídíte dárky, uklidíte domácnost, zařizování rozhodně nenecháte na poslední chvíli? Jaké budou ty letošní Vánoce, jsou pro vás svátky radost nebo stres? O tom může leccos napovědět náš zábavný test. Vyberte si vždy jednu z možných odpovědí a nakonec body sečtěte.

 • Runa Wunjo označuje štěstí, pohodlí a slávu, celkový úspěch a uznání ze strany bližních. V mytologii to znamená dostatek jídla, dozrálé obilí, dobrou a úspěšnou přípravu na dlouhou zimu, dobré vztahy v sousedství, život bez šarvátek a bojů. Lidé si vždy uvědomovali, že jejich radost a štěstí mohou

 • Kadidlo léčení

  3 díly santálového dřeva
  1 díl provensálských bylin
  ½ dílu skořice
  ½ dílu kopálu
  ½ dílu kadidlovníku
  6 kapek oleje růžové dřevo
  (1 díl = středně plná čajová lžička)

  Vonná směs tohoto složení

 • Jakmile se vědcům podařilo zjistit, jak vlastně funguje mayský kalendář a že podle Mayů začal před třinácti baktuny, objevila se otázka, kdy to vlastně bylo podle našeho letopočtu? Kterému dni našeho kalendáře odpovídá první den tohoto „dlouhého počtu“ a jak cyklus třinácti baktunů nazývali

 • Miliony lidí na celém světě slaví každoročně nejkrásnější svátek celého roku - Vánoce. Už ve starověku lidé v těchto dnech vítali návrat slunce, kdy se dny po zimním slunovratu (21.12.) opět začnou prodlužovat. Křesťanská církev

 • Většina lidí tvrdí, že pondělí je pro ně nejnepříjemnějším dnem v týdnu. Pondělní rána pro ně bývají časem zmatku, chaosu, potřebovali by více času na rozkoukání, těžko si mohou přivyknout, že po dvou volných dnech opět musí do zaměstnání, kde na ně čeká spousta

 • Nezávislý novinář a autor mnoha knih Will Hart, tvůrce dokumentárních filmů, je přesvědčen, že existuje něco jako spiknutí, ve kterém vědecký svět notoricky odmítá, ignoruje či skrývá důkazy, které jsou v rozporu s přijatými teoriemi. Mnohé z důkazů se týkají naší minulosti. Hart říká, že

 • Hřebeny pohoří Olgy připomínají velbloudí hrby, obří hřbety velryb vyplouvajících z moře pouště. Někteří lidé říkají, že v ranním slunci vypadají jako růžové stohy sena. Jde o skupinu více než tří desítek skalních kopulí, které tvoří úžasnou přírodní

 • Abyste byla plnohodnotná čarodějka a mohla se účastnit všech rituálů a kouzel, musíte projít zasvěcením nebo sebezasvěcením. Tento rituál se musí provádět za úplňku nebo na větší svátek, kterým se rozumí sabat nebo

 • Název runy Gebo je překládán jako "dar". Darem může být cokoliv, dar mezi přáteli, oběť bohům či štěstí seslané bohy. Dar je odedávna aktem velkorysosti, spojení či smlouvy. Dárce obětuje cosi svého ve prospěch obdarovaného, čímž si jej ale může i zavazovat. Jak už bylo řečeno, runa značí nejen dary hmotné, ale také nehmotné - v podobě

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Inzerce pro aktuální týden

Spiritobchod

125512
DnesDnes144
VčeraVčera223
Tento týdenTento týden367
Tento měsícTento měsíc5340

Partnerské weby