Filtrovat
 • svatekSvátek slaví Štěpánka

  Jméno má řecký původ, stejně tak i jeho další varianty - Štefa, Štefánie či Stefanie. Vzniklo zřejmě jako ženská přechýlenina jména Štefan, Štěpán. Význam jména je odvozen od řeckého Stephanos s významem „věnec”. Jméno

 • kartyCísařovna, Síla, Ďábel

  Budete mít tendence si prosazovat to své. Pamatujte ale, že i ostatní nějak vidí svět, i oni mají právo na svůj názor. Špatné jednání se zase jen ve zlém vrátí, proč si tedy zbytečně komplikovat život? Nic není černobílé, svět hraje všemi možnými barvami a

 • slaviSvátek slaví Tadeáš

  Původ jména není zcela jasný. Obvykle se předpokládá, že vzniklo z hebrejského slova „taddai” s významem „rozumný, chytrý, šikovný, smělý” nebo „odvážný”. Bývá však spojováno i s arabským slovem „thady”, které

 • 3710 k cemu 1Hradiště Hrádek u Libochovan leží nad východním břehem Labe v místě známém jako Porta Bohemica, nebo-li Brána Čech, právě v těch místech, kde je řeka nejužší. Již po dvě století ho postupně zkoumali vlastivědní pracovníci a zajímala se

 • sva3Svátek slaví Silvie

  Jméno má latinský původ. Vzniklo ze slova „silva” s významem „les”. Překladem jména Silva tak je „lesní žena, žena z lesa”.

 • 03E12118 2(1)Astrolog Richard Stříbrný upozorňuje: „Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí letošního listopadu je přechod Jupiteru ze znamení Štíra do znamení Střelce. K tomu dochází 8. listopadu ve 13.38 hodin SEČ a ve Střelci se

 • svatek3Pátek – svátek slaví Erik a Ervín

  Jméno Erik má původ ve Skandinávii. Vzniklo ze skandinávského jména Eirík(u)r, s významem „čestný vládce“. Jeho původ bývá spojován se starogermánskými slovy „ehre“ s významem „čest“ a „ríhhi“ s významem

 • 4110taskuSíťovka - pamatujete si na tuto praktickou tašku? Její jedinou nevýhodou mohlo být, že vám nějaký menší předmět mezi oky proklouzl nebo že všichni okolo mohli vidět, co si z obchodu odnášíte. Ovšem vydržela leta, což se o dnešních hadrových

 • kytiSvátek slaví Beáta

  Jméno má latinský původ. Konkrétně ve slově beata, které lze přeložit jako „blažená, šťastná“. Pozdější výklad k tomuto jménu najdeme i v italštině, kde slovo beata znamená

 • 4310nahlédnutíMnozí senzibilové hovoří o tom, že jsou schopni předpovídat budoucnost. Tato schopnost je označována jako jasnozřivost nebo též odhalování budoucnosti za pomoci mimosmyslového vnímání. Senzibil je tedy v tomto případě též jasnovidcem. Pokud

 • darSvátek slaví Nina

  Jméno nemá jasně specifikovaný původ. Pravděpodobně se vyvinulo nezávisle na několika místech současně. Nejčastěji bývá spojováno se jménem zakladatele asyrského státu. Podle tohoto perského vládce jménem

 • 3610v čemAčkoli se dnes u některých ekologicky smýšlejících maminek dostává do módy šátek, pomocí kterého své miminko přepravují, kočárky jen tak nevymizí.Při pohledu na fotografie z dětství nemálo z nás udiveně vykřikne: „Mami, v tom jsi mě opravdu vozila?“ Zkrátka

 • sva3Svátek slaví Teodor a Theodor

  Jména Teodor i Theodor pocházejí z řečtiny. Překládají se ze dvou slov, prvním je „théos” (Bůh), druhým „dóron” (dar). Jména tedy nesou význam řeckého Théodóros - „dar boží, dar od Boha”, také

 • 3010tajemstviPod královským městem Hradec Králové se podle celé řady legend nachází rozsáhlé podzemní prostory, jejichž tajemství dodnes čekají na odhalení.Tak například jedna z tajemných chodeb, nádherně goticky klenutá, vede až do opatovického kláštera. Zdejší lidé si

 • roseSvátek slaví Sabina

  Jméno má původ v latině, pochází z názvu staroitalského kmene Sabinů. Významem jména Sabina tak je „Sabiňanka, pocházející z kmene Sabinů”. Další výklad spojuje jméno s

 • svatek3Pátek – svátek slaví Michaela a Michala

  Jméno má hebrejský původ. Stejně jako jeho mužský protějšek Michael se vyvinulo z hebrejského jména Micha´el, které se objevilo již v Bibli jako jméno jednoho z apoštolů. Jméno se vykládá jako „podobný (respektive podobná) Bohu” nebo také „ta, která

 • andělBeran – ochranný anděl Gabriel

  Každý člověk je originál a ne se všemi najdete nyní naprosto shodnou řeč. I vyjadřování máme každý na jiné úrovni, proto přemýšlejte o významu vyřčených slov a nikoliv o

 • slaviSvátek slaví Lukáš

  Jméno pochází z latiny a patří k nejoblíbenějším českým jménům. V latině jméno jako Lucanus původně označovalo obyvatele Lukánie, oblasti v jižní Itálii. Jméno Lukáš se

 • 3310hasistejnske 1Skála nenávisti a útoky přízraků

  Hrad Hasištejn měl od 14. století zcela strategické postavení, chránil totiž dálkové cesty z Německa do Čech. Jako první vlastník se uvádí král Václav II.Každopádně zde prý kdysi žil

 • darSvátek slaví Hedvika

  Jméno má germánský původ, vyvinulo se z německého jména Haduwig, respektive Hedvig či Hedwig. Překládá se jako „vítězící v boji, vítězka v boji“ nebo „vítězná bojovnice“. V českém kalendáři sice má své stálé místo, ale v rodných listech českých žen ho nacházíme

 • 3801vkladBERAN (21. 3. - 20. 4.)

  Nepřítel, Radost

  Kolem vás se rozmotají mnohé zapeklité události. Odhalíte také všechny ty, kteří vám nepřejí, nebo se díky nim už nemůžete nikam dál posunout. Nebojte se říci svůj vlastní

 • sva3Svátek slaví Havel

  Jméno má latinský původ. Jde o počeštěnou podobu maďarského jména Gál. Pochází z latinského označení Gallus s významem „Gal, obyvatel Galie“. Latinské slovo „gallus“ se přitom překládá jako

 • 1310Váhy jsou velmi specifickým znamením zvěrokruhu, neboť jsou jediným znamením, které není ztvárněno živou bytostí, nýbrž předmětem. Symbolizují váhy - dvě misky a závaží, které představují rovnováhu a

 • darjaSvátek slaví Tereza

  Jméno Tereza (archaicky také Terezie) nemá jednoznačný význam. Obecně mu bývá přisuzován řecký původ a je spojováno s ostrovem Thera v Egejském moři či ostrovem Therasia, který leží

 • svatek3Pátek – svátek slaví Marcel

  Jméno latinského původu údajně pochází z římského Marcellus, což je zdrobnělina jména Marcus. Jména jsou odvozena od římského boha války, kterým byl Mars. Doslovný překlad

 • 2701babylonsky 1Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští kněží sestavili první

 • svatekSvátek slaví Andrej

  Jméno je slovanskou podobou řeckého jména Andreas. Jeho původ je stejně jako v případě ženské varianty Andrea nebo počeštěné verze Ondřej v řeckém slově „andréios“, které znamená „statečný, odvážný, mužný, statný“ a podobně. Jméno

 • egypt 3208124 960 720Faraoni, jejichž mumifikovaná těla současná věda odborně zkoumá, věřili, že znovu oživnou, pokud někdo v budoucnu vysloví jejich jméno. Tito králové údajně "božského původu" zpravidla disponovali třemi hlavními sídly - hrobkou pro

 • darSvátek slaví Marina

  Jméno pochází z latiny. Jeho základem je latinské slovo „mare” s významem „moře”. Jméno se pak vykládá jako „námořník, mořeplavec”. Zatímco v

 • 0910Říjnová symbolikaVětší část měsíce října náleží vzdušnému znamení Vah. Astroložka Olga Krumlovská o něm říká: „Toto znamení je velmi společenské, značí individualitu nebo dobrodružství. Znamená spravedlnost, ohledy na druhé a důraz klade na

 • sva3Svátek slaví Štefan a Sára

  Štefan je variantou jména Štěpán. Zatímco Štefan je podobou jména oblíbenou především u našich slovenských sousedů, u nás se častěji užívá verze Štěpán. Původ a význam obou jmen

 • 0510evropska 1Císař římský a král český Rudolf II. Habsburský se rozhodl zřídit v pražské Královské oboře rybník. Dešťová voda císaři nestačila, zato jí bylo dost ve Vltavě. Nabízelo se tedy řešení využít vodu z řeky. Kdo přišel na ideu

 • roseSvátek slaví Věra, Viera

  Jméno slovanského původu je odvozeno od slova „víra”. Stejný je i význam jména. Může se jednat také o osamostatněnou zkráceninu jména

 • svatek3Pátek - svátek slaví Eliška

  Jméno pochází z hebrejštiny. Vzniklo zřejmě z hebrejského jména Elíšéwah, které se překládá jako „Bůh je má přísada“ či „přísahám na svého Boha“. Stejný původ má i české jméno

 • 1210osudBeran

  Kostky říkají: 2 + 2 + 2 = 6

  Půjde o rozhodování, a to ve všech směrech vašeho života. Misky vah ale často zkoumáte přespříliš, neupínejte se tolik na detaily. Dvojka vás

 • svatekSvátek slaví František

  Jméno má dvě verze výkladu. Dle první teorie pochází z italštiny, podle druhé, méně pravděpodobné, z němčiny. Prvotní italská podoba jména „Francesco“ vznikla jako přezdívka Jana Bernandoneho, později svatého

 • 0710Mandala a bylinkyŘÍJEN

  Váhy (23. 9. – 23. 10.)

  Jedno staré přísloví říká, že není na světě bylina, která by na něco nebyla. Astrologie připisuje jednotlivým znamením zvěrokruhu bylinky, které jsou pro ně velice vhodné a účinné. Lze z nich připravovat čaje, masti a kapky, případně je přidávat

 • svtekSvátek slaví Bohumil

  Slovanské jméno řeckého původu vzniklo ze jména Theofil, Theophilos s překladem „Bohu milý, Bohem milovaný“ nebo také „Boha milující“. V řečtině totiž „théos“ znamená „Bůh“ a „filos“ „milý“. Jméno významově odpovídá také jménu

 • 0610můžeVědci už spočítali, že zásah člověka tělesem, které přiletí z vesmíru, je pravděpodobné jedna k milionu. Přesto má za sebou takové setkání s meteoritem na naší planetě v novodobé historii dokonce několik lidí. Naposledy jím byl

 • slaviSvátek slaví Oliver a Olivie

  Křestní jména Oliver a Olívie (také Olivia nebo zkráceně Oliva) mají zřejmě latinský původ. Jsou odvozeny od latinského slova „oliva”, které je označením plodu olivovníku. Jména se tak překládají jako „pěstitel/pěstitelka oliv”. Přenesený význam

 • 4010nylonkyMožná to bude znít vašim uším nesmyslně, ale faktem je, že války mají s módou a krásou mnoho společného, například měnily ideály krásy a šířily módu rychleji než léta mírová. Nebýt válečných vpádů, neměli bychom v Evropě boty na podpatku, ženy by nenosily podprsenky a

 • darSvátek slaví Igor

  Igor je typické ruské jméno, které však má skandinávský původ. Vzniklo ze staroislandského jména Igwarr, které se vykládá jako „bůh plodnosti“. Jméno

 • 2810jedinečnýBeran

  Tajemství, Důvěra

  Odpovědi jsou všude kolem vás, je jen potřeba se dobře dívat. Štěstí k rozluštění se dostane tomu, kdo naslouchá a nedívá se jen jedním směrem. Je třeba, abyste

 • Svátek slaví Štěpánka

  Jméno má řecký původ, stejně tak i jeho další varianty (Štefa, Štefánie či Stefanie). Vzniklo zřejmě jako ženská přechýlenina jména Štefan, Štěpán. Význam jména je odvozen z řeckého Stephanos s významem

 • Víte, jak jsou na tom jednotlivá znamení zvěrokruhu se vztahem k alkoholu a zábavě? Pojďte se na to s námi s trochou nadsázky podívat.

  Beran

  Je mistr zábav a k neudržení, co se týká

 • Svátek slaví Tadeáš

  Původ jména není zcela jasný. Obvykle se překládá z hebrejského slova taddai s významem rozumný, chytrý, šikovný, smělý nebo odvážný. Tak by zněl i výklad jména Tadeáš. Jméno však bývá spojováno i s arabským

 • Astrolog Richard Stříbrný míní: „Z pohledu astrologického by měl být měsíc listopad vcelku pohodový. Převažují mírotvorné a konstruktivně působící konstelace. Dá se říci, že rozhádaní jednotlivci a znepřátelené státy či národy dostanou velkou šanci k zakopání válečné

 • Poustevník, Hvězda, Ďábel

  Otázkou, co vlastně změnit a zda vůbec něco, se budeme zabývat dnes a denně. Dopředu nás to bude hnát velkou silou, u někoho ovšem zcela do neznáma. Může to s sebou nést problémy spojené s jistými riziky, nebo naopak

 • ŘÍJEN

  ŠTÍR 24. 10. - 21. 11.

  Obrázek je aktivován pro léčení, posílení a harmonizaci organismu.

  Vládnoucí planetou znamení Štír je Pluto. V partnerském vztahu se toto znamení nejlépe shodne se zrozenci Raka nebo Kozoroha. Podíváme-li se na

 • Ve středověku se čarodějnictví v Evropě stalo jakýmsi ventilem pro vše nepochopitelné a nadpřirozené. Z toho všeho pak vyplynuly hony na čarodějnice, inkviziční soudy a nebývalé upalování na hranici. Pouze krátká doba procesů s čarodějnicemi v severní

 • Svátek slaví Beáta

  Jméno má latinský původ. Konkrétně se vyvinulo ze slova beata, které lze přeložit jako blažená či štastná. Pozdější výklad k tomuto jménu nalezneme i v italštině, kde slovo beata znamená požehnaná.

  Astroložka a numeroložka

 • Voynichův manuskript byl objeven v roce 1912. Uvádí se, že vznikl v letech 1404 – 1438, dochovalo se 240 stran z pergamenového papíru, obsahuje na 35 tisíc slov. Zapsaný je v řeči, kterou nikdo nezná. Údajně byl poměrně nedávno rozluštěn, ale zda se jedná o

 • Svátek slaví Nina

  Toto jméno nemá jasně specifikovaný původ. Pravděpodobně se vyvinulo nezávisle na několika místech současně. Nejčastěji bývá spojováno se jménem zakladatele asyrského státu. Tento perský vládce nesl jméno

 • Na počátku 2. tisíciletí, jen několik generací po slavném vítězství Čechů nad Lučany na Luckém poli, se český stát znovu ocitl na samém prahu zániku. Že se tak nestalo a vládnoucí rod Přemyslovců nevymřel po meči, vděčíme jedné z nejznámějších národních

 • Svátek slaví Teodor a Theodor

  Jméno Teodor (také Theodor) má původ v řečtině. Překládá se ze dvou řeckých slov, prvním je „théos” (Bůh), druhým „dóron” (dar). Významem jména Teodor, řeckého Théodóros, je tedy „dar boží, dar

 • Z astrologického hlediska je podle Richarda Stříbrného nejvýznamnější konstelací tohoto týdne zahájení jubilejního stého Slunečního cyklu pro naši republiku, jelikož 27. října 2017 ve 12.11 hodin SELČ se Slunce dostává na stejné místo, na jakém

 • Pátek – svátek slaví Vendelín

  Jméno má německý původ. Vzniklo pravděpodobně ze slova Wende, které je označením pro Polabského Slovana. Může jít také o domáckou podobu německého jména Wendelmar se stejným

 • Beran

  Nespokojenost, hledání

  Měli byste dobře zvážit, zda tohle opravdu chcete. Jít s davem se nevyplatí, přestože se jedná o jednodušší cestu. Je ale skutečně tou vaší? Nebojte se vybočit z řady, dejte na své vnitřní já, poslechněte

 • Svátek slaví Michaela

  Jméno Michaela má hebrejský původ. Stejně jako jeho mužský protějšek Michael se vyvinulo z hebrejského jména Micha´el, které se objevilo již v Bibli jako jméno jednoho z apoštolů. Jméno se

 • V dávné minulosti se lidé snažili se zlými duchy, démony a temnými silami bojovat různými dostupnými prostředky. Avšak jen málokomu se dařilo v takových nerovných bojích obstát. Proto v případě nouze a nejvyššího ohrožení byla obvykle vyhledána silná a

 • Astroložka Olga Krumlovská upozorňuje:Novoluní, které vrcholí 19. října, je velmi silné. Slunce i Měsíc se nacházejí na konci Vah a už je ovlivňuje Jupiter. Silně je aspektují Uran a Pluto, takže to téměř každého požene k nějakým

 • Svátek slaví Lukáš

  Jméno pochází z latiny a patří aktuálně k nejoblíbenějším českým jménům (jedná se o sedmnácté nejčastější jméno dle jmenné statistiky). V latině jméno jako Lucanus původně označovalo obyvatele Lukánie, oblasti v jižní

 • Slunce vstoupilo do znamení VAH 22. září a setrvá v něm do 23. října. S tímto přestupem Slunce je spojena podzimní rovnodennost a astronomický podzim. Jsme v transformační části cyklu. Den a noc jsou stejně dlouhé, světlo a tma mají rovnocenné místo v našem

 • Svátek slaví Hedvika

  Jméno má germánský původ, vyvinulo se z německého jména Haduwig, respektive Hedvig či Hedwig. Překládá se jako „vítězící v boji, vítězka v boji“ nebo „vítězná bojovnice“.

  Vibrace jména a jeho vliv:Osobním číslem jména je

 • Slavonice, překrásné město v České Kanadě na česko-moravsko-rakouském Trojmezí, si svou krásou nezadají s mnohem známější Telčí. Kdysi se jim lidé ale raději vyhýbali, protože jako by lákaly zmar a smrt. V okolí města řádila na počátku 19. století banda

 • Svátek slaví Havel

  Jméno má latinský původ, jde o počeštěnou podobu maďarského jména Gál. Pochází z latinského označení Gallus s významem „Gal, obyvatel Galie“. Latinské slovo „gallus“ se přitom překládá jako

 • Astrolog Richard Stříbrný říká:„Prvních pět dnů tohoto týdne ještě poznamená napětí mezi znamením Vah a znamením Berana, které může světu přinést požáry, výbuchy a mezinárodní napětí doprovázené hrozbami o vypovězení v minulosti

 • Pátek 13. 10. – svátek slaví Renata i Renáta

  Tato jména pocházejí z latiny, jejich vznik je spojován s latinskými slovy „re” (ve významu znovu) a „natus” s významem narození, zrození”. Jméno se tak překládá jako „znovunarozená”, případně

 • Babylon byl prvním městem založeným po Potopě světa, ve své době největším městem na Zemi a symbolem směsice národů, jazyků a božstev. Tato různorodost se projevila i v předpovědích budoucnosti a jejích výkladech, babylonští

 • Svátek slaví Marcel

  Jméno je latinského původu a údajně pochází z římského Marcellus, což je zdrobnělina jména Marcus. Každopádně jeho základem je jméno římského boha války, kterým byl Mars. Doslovný překlad jména

 • Podle okultistů existují tři světy – astrální, hmotný a duchovní. Každá živá bytost je složena z těla fyzického a různého počtu těl nehmotných. Jejich počet závisí na stupni duševního rozvoje. Co se tedy děje po smrti? Po úmrtí se naše tělo rozpadá, každé

 • Svátek slaví Andrej

  Jméno je slovanskou podobou řeckého jména Andreas. Jeho původ je stejně jako v případě ženské varianty Andrea nebo počeštěné verze Ondřej v řeckém slově „andréios“, jež znamená „statečný,

 • Rostlinná říše odnepaměti sloužila jako nevysychající zdroj pro nejrůznější čarování, kouzlení, všemožné tradice a triky. Mocnou energii rostlin bohatě využívali mágové, královští rádci, čarodějové ke svým rituálům. S pomocí magických rostlin se

 • Svátek slaví Marina

  Toto jméno pochází z latiny. Základem mu je slovo „mare” s významem „moře”. Jméno se pak vykládá jako „námořník, mořeplavec”. Zatímco v jiných jazycích se jméno vyskytuje i v mužské podobě Marin

 • Svátek slaví Štefan a Sára

  Štefanje variantou jména Štěpán. Původ a význam obou jmen je shodný, pocházejí z řečtiny. Vznikla z řeckého jména Stephanos s významem „věnec”. Přeneseně se tedy vykládá jako „ověnčený, oslavený, vítěz” nebo

 • Beran

  Kostky říkají: 3 + 4 + 6 = 13

  Očekávejte nemalé změny, na druhou stranu jsou důležité, nebojte se jim jít naproti. Číslo tři vám pomůže soustředit vaše nápady a talent, čtyřka umožní stát pevně nohama na zemi. Aktivujte

 • Pátek 6. 10. – svátek slaví Hanuš

  Jméno Hanuš nosí v České republice 402 mužů. Původ má v hebrejštině, pochází z hebrejského jména Jochanán, jež se významově překládá jako „Bůh je milostivý“. Česká verze jména se zřejmě vyvinula z německé

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  Planety nejsou příliš příznivě nakloněné některým vašim záměrům a dokud nepochopíte, co děláte špatně a kde je zapotřebí nějakých změn, budete pořád tápat a něco hledat. Prospěje vám, když se

 • Svátek slaví Eliška

  Toto jméno vzniklo zřejmě z hebrejského jména Elíšéwah, které se překládá jako „Bůh je má přísaha“ či „přísahám na svého Boha“. Stejný původ má i české jméno Alžběta (anglicky Elisabeth). Dle některých

 • Nám dobře známý evropský horoskop, založený na dvanácti znameních hvězdného zvěrokruhu a postavení planet v den narození člověka, jehož vlastnosti nebo i osud se má věštit, patří k významným kulturně historickým dokumentům o počátcích

 • Svátek slaví František

  Toto jméno má dvě verze výkladu. Dle první teorie pochází z italštiny, dle druhé, méně pravděpodobné, z němčiny. Obecně používaný výklad poukazuje na italské jméno „Francesco“. To vzniklo jako přezdívka Jana

 • Svátek slaví Bohumil

  Jméno má řecký původ, pochází z řeckého jména Theofil, Theophilos s překladem „Bohu milý, Bohem milovaný“ nebo také „Boha milující“. V řečtině totiž „théos“ znamená „Bůh“ a „filos“je „milý“. Jméno významově

 • Svátek slaví Olívie a Oliver

  tato jména mají zřejmě latinský původ. Odvozují se od latinského slova „oliva”, které je označením plodu olivovníku. Jméno se tak překládá jako „pěstitel, resp. pěstitelka oliv”. Přenesený význam

 • Astrolog Richard Stříbrný nám nastínil situaci takto:

  1. - 5. října -dění na burzách a ve světovém obchodě budou ovlivňovat vcelku pozitivně působící chronomy, které mohou přinášet nadprůměrné zisky farmaceutických

 • Česká kotlina je podle některých záhadologů tajemným místem z biblické Apokalypsy (Zjevení sv. Jana). Podle nich Bůh právě do oblasti dnešních Čech svrhl neposlušného anděla Světlonoše i s jeho revoltující partou. Nabízíme vám jiné vysvětlení, méně

 • Mnoho lidských zkušeností, svědectví i životních osudů se shoduje a vypovídá, že některé zrcadlové plochy mohou odhalovat veškeré lidské lži, přetvářky, obavy, skryté negativní pocity, tajemnosti a dokonce i temné věštby budoucnosti, které ze živých bytostí do zrcadla

 • Zázraky kouzelných zvonů
  V dřívějších časech se zvony (nejen kostelní) těšily velké úctě. Svolávaly k modlitbám, varovaly před ohněm, bouří, povodněmi, vichřicemi. Během válek varovaly před útokem, na horách sloužily v mlze jako účinná navigace. Dochovaly se i příběhy o

 • Bornholm je ostrov o rozloze 587 kilometrů čtverečních v Baltském moři, na němž žije asi 45 000 obyvatel. Ačkoli se nachází v blízkosti pobřeží Švédska, patří Dánsku. Má bohatou historii a mnozí lidé tvrdí, že je doslova nabitý mystickou atmosférou. K jeho zajímavostem patří

 • Původní čarodějnici představovala pravděpodobně černá válečnice, moudrá a silná žena, také porodní bába a vůdkyně svého kmene. Když čarodějnice hovořily o pannách, měly na mysli zrcadlový opak jemné, citlivé a křehké dívky. Mnohé z dívek byly

 • Beran

  (Jera, Othila, Gyfu):Neměli byste pociťovat nedostatek, ba naopak. Co se majetkové a finanční sféry týče, budete mít, co potřebujete, a možná i nečekaně něco navíc. Zřejmě i proto vás runy nabádají, abyste mysleli také na druhé. Projevte svou

 • Mnohé cikánské zvyky jsou již po staletí spojené se smrtí, například zakrývání zrcadel. Vždy, když někdo v rodině zemře, tak se všechna zrcadla a okna zakryjí černými látkami. Proč to dělají? Dělají to kvůli mulu (mulo = nemrtví), věří, že

 • Beran

  Lidé narození ve znamení Berana milují pohyb a vzrušení, a to se samozřejmě odráží i v jejich sportovních aktivitách. Mezi jejich oblíbené sporty patří jízda na kole, v zimě běžkování, ale také kolektivní hry, ve kterých se dá bojovat o

 • Černá paní a děsivé orákulum

  Hrad Rábí se do českých dějin zapsal nezapomenutelnou stopou, když při jeho obléhání přišel o své druhé oko husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova a Kalichu. I jinak je ale Rábí výjimečnou pevností - svou rozlohou na vápencovém bradle nad

 • Beran

  Kostky říkají: 4+5+3 = 12 Možná potřebujete na cosi jasnou odpověď, čekáte na rozuzlení - řešení situace, ve které se nacházíte. Ale musíte aktivovat svou trpělivost. Snažte se vše posuzovat objektivně, vyhnout se překotným

 • Nezaplacené složenky, prázdná nádrž auta, splátka hypotéky, školní stravování a kroužky dětí. Peněz není nikdy dost a bez nich se žít zkrátka nedá. Co takhle využít vesmírnou energii pro zažehnání nouze, zkusit pár kouzel na přivolání peněz?

 • Pro naše předky byla zvířata indikátory počasí, věštci i léčiteli, některá byla dokonce považována za posvátná a náležitě uctívána. Že má živočišná říše svá tajemství, o tom ví své psycholožka, astroložka a záhadoložka Olga Krumlovská, která se s námi podělila o

 • Vztahy mezi lidmi, zejména ty partnerské, jsou velmi složité. Hlavním tématem následujících řádků je svádění, první rande, trochu erotiky. Každé znamení má jiné sexuální chutě a když je u partnera poznáte, prožijete neskutečnou hloubku lásky.

  První rande

 • HOROSKOP Z TAROTOVÝCH KARET – VELKÁ ARKÁNA (říjen )

  VISELEC, SMRT, MILENCI

  Budeme často nejistí, rozporuplní, a také nás situace donutí hodně přemýšlet o tom, kam vlastně patříme. Cílem bude, abychom učinili konečná rozhodnutí. V tomto směru je tedy před námi nelehký měsíc, který nenechá

 • Psychotronik, záhadolog a spisovatel Ing. Josef Schrötter je autorem několika knih z oblasti alternativní medicíny a ezoteriky. Vytváří mimo jiné léčivé 3D obrázky, tzv. stereogramy, jejichž působení můžete otestovat sami na sobě (aplikace pohledem nebo přikládáním na

 • Beran – ochranný anděl Gabriel

  S největší pravděpodobností dojde na setkání s lidmi, kteří nebudou mít snahu najít společnou řeč, a proto se vyzbrojte pořádnou dávkou trpělivosti. Obzvláště půjde-li o pracovní záležitosti, nenechte se vyprovokovat

 • Britský biolog Rupert Sheldrame dospěl k závěru, že někteří živočichové ovládají schopnosti, které přesahují základní běžné smysly lidí a jsou na rozdíl od nich navíc vybavení telepatií, předtuchou a neobyčejným orientačním

 • MÁG, SLUNCE, ĎÁBEL

  Budou se před námi postupně otevírat nové možnosti, mnohé z nás to chladnými určitě nenechá. Pozor ale na to, jakým způsobem budete vyhodnocovat konkrétní situace. Bude potřeba energii vydávat přesně tak, jak

 • Zakladatelka karmické numerologie, Hannah J. Nesvadba říká: „V datu narození máme vepsáno vše o svém životě, včetně zátěže, kterou přebíráme po rodičích. Kdyby každý věděl, jakou karmu má skrytou v datu narození, nedopouštěl by se mnohdy osudových omylů.“

  A věřte, že rozbor dat může

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Nebojte se rozetnout vztahy, které v poslední době nefungovaly a spíše vás zatěžovaly. Potřebujete prostor k rozletu a ne tzv. vláčet kouli na noze. Uvidíte, že budete mít najednou spoustu času na důležité

 • Beran
  21. března - 20. dubna
  V tomto období budete hodnotit mnohé své dřívější činy a pro některé z nich budete hledat vysvětlení. Ale stejně to bude jen dodatečné omlouvání vlastní nerozvážnosti. Věnujte se raději

 • Listopad je měsícem, ve kterém se otevírá brána mezi světem živých a světem mrtvých. Svátek mrtvých neboli lidově „Dušičky“ jsou podle křesťanské tradice vzpomínkou na zesnulé, kteří na tuto skutečnost nejsou ještě připraveni, nedosáhli

 • Beran
  (Jera, Eoh, Berkana): Nepodléhejte zbytečně obavám a strachům, důvěřujte běhu života. Možná se setkáte s nepřejícností a závistí, ale neublíží vám, budete ochráněni, což vás posílí. Nebojte se tedy aktivně využívat nové

 • Dolomity - to je kraj rozeklaných vápencových stěn, které při západu slunce hrají všemi barvami. Na relativně malé ploše se zde setkáváme snad se všemi typy pohoří, jejichž hlavním stavebním prvkem je dolomit, který svým specifickým složením a

 • Každé znamení zvěrokruhu má svoje slabé stránky, dispozice pro nejrůznější onemocnění, zdravotní problémy. Jaká strava, relaxace, bylinky, pohyb jsou pro to které znamení nejvhodnější? To se můžete dozvědět z našeho seriálu.
  Charakteristika
  Štíři nemají rádi žádné polovičatosti. Jsou cílevědomí, schopní

 • Beran
  Líbí se vám někdo ve vašem okolí a chtěli byste získat jeho přízeň? Když vidíte, že má o vás zájem i objekt lásky, tvařte se, že je pro vás vzduch. To většinou zabírá. Cesta k jeho srdci také vede přes telefon, známé i internet. Buďte

 • Vibrace vznikají úhelným lomem, jistě si umíte představit tu nadlidskou sílu, jíž disponuje každý, kdo umí vždy a všude využít tvarových vln. V tom jistě spočívá i tajemství starých Egypťanů, nad jehož objasněním již historikové zlomili

 • Hlavní zásady přípravy lektvarů
  1. Zjistím, které ingredience potřebuji.
  2. V případě potřeby modifikuji.
  3. Připravím si

 • Jména ovlivňují náš život, pomáhají odhalit osobnost, její charakter, slabiny i silné stránky, budoucnost. Vydejte se s námi za tajemstvím některých nejvíce používaných křestních ženských a mužských jmen.
  IVETA
  Co všechno víme o jméně Iveta
  Iveta, nebo také

 • Enneagram je dynamicky se vyvíjející psychologický a duchovní systém devíti typů osobnosti. Odhaluje niterné motivy jednání a nabízí možnost vědomého vývoje. Jde o kompletní popis struktury návyků, tendencí, emočních a myšlenkových

 • Čarodějnice - provozovatelky pohanské magie - nemusí být vždy zlovolné. Říká se o nich nicméně, že dokáží přivolat bouři, když si pročesávají vlasy. Angloamerická dušičková (halloweenová) koleda má svůj původ ve víře, že

 • TZOLKIN 9. 10. 2014 11 CABAN kin 37
  Výklad Lenky Sýkorové:
  Caban – Země - Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy. Dnes myslete na sebe. Nenechte nikoho kolonizovat vaši mysl: žádné reklamy, žádné

 • Francouzští vědci před časem zjistili, že při nulové gravitaci se netvoří správná struktura živých buněk. Toto nečekané zjištění nás možná přiměje vzdát se dávného snu, že lidé budou jednou v budoucnu normálně žít ve vesmíru. Všechny

 • Astroložka, kartářka a numeroložka, Daniela Hannah, upozorňuje: Úplněk ve znamení Berana je důležitým obdobím pro Berany. Tento úplněk jinak obecně přináší všem bytostem do života aktivitu, samostatnost, pracovní nasazení, energii do zahájení projektů a plánů, splnění tužeb a cílů.
  V DEN ÚPLŇKU 8. 10. 2014 BUDOU HRÁT SVOU ÚLOHU LUNA S URANEM. JEJICH

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  Andělé to s vámi myslí dobře. Chovejte se nyní mile ke svým přátelům, nevhodným slovem byste jim ublížili. Opatrně také při sporech s partnerem, nechte vládnout shovívavost a mírnost. Vydejte se do

 • Zámek Raynham ve Velké Británii, který patřil k sídlu rodiny Walpolových, obýval dlouhou dobu duch Dorothy Walpolové - Townshendové. Duch proslul tím, že se zjevoval výhradně v hnědých saténových šatech.
  Dorothy Walpolovou na

 • Jaké bude pro vás novoluní 3. listopadu a co vám přinese úplněk 17. listopadu?
  Psycholožka, záhadoložka a astroložka Olga Krumlovská to vidí následovně:

  Pro Berany- prvního dekanu je novoluní neutrální a úplněk pozitivní. Zrozenci druhého dekanu mají novoluní i úplněk neutrální a

 • Prvé pokusy o univerzální způsob označení zboží spadá do čtyřicátých let minulého století. Prvý návrh představoval terč, který se nechal načítat z kterékoli strany. Další návrh měl tvar půlkruhu, jen

 • Listopadové dny se nesou v duchu vzpomínek na zesnulé, ale jsou to také dny, kdy už na nás dopadá předvánoční atmosféra a kdy začínáme myslet na své blízké víc, než tomu bylo po celý rok. Jak tento měsíc zvládneme, na to se

 • Tato runa je spojena s představou bílého koně na louce. V minulosti byl kůň nepostradatelným průvodcem člověka na dlouhých cestách a při těžké práci. Mezi člověkem a koněm se tím vytvořilo pouto důvěry a pomoci, určité

 • Krysa
  Zvláště Krysy zemní a dřevěné mohou v tomto měsíci směle rozvíjet vztahy - a to jak přátelské, tak i milostné. Co se ovšem zručnosti týče, buďte ve střehu. Ať už vyrazíte za sportem nebo se chystáte

 • Chryzantémy pocházejí z Dálného východu. Od nepaměti je pěstovali Číňané a odtud se záhy rozšířily do sousedního Japonska. Ještě než se dostaly k nám do Evropy, v Číně už jich

 • Víte, jak je stará kasička na peníze v podobě prasátka? Jedna z nejranějších nádob na spoření pochází ze 2. století před Kristem a byla nalezena při vykopávkách v Priéné, nynějším

 • Beran
  Co se týče školy i soukromých záležitostí, nic se nebude vyvíjet tak rychle a hladce, jak byste čekali nebo chtěli. Nepodléhejte však pocitům bezmoci a odevzdanosti, zachovejte si nadhled a optimismus. V říjnových

 • Proč se delfíni nebo velryby během spánku neutopí? Kytovci potřebují k životu stejně jako všichni savci kyslík ze vzduchu, a tak musejí spát blízko hladiny, aby se mohli občas nadechnout. Používají k tomu dýchací otvor, který

 • Lidé narozeni v lednu
  Nemělo by vás překvapit, pokud se o slovo přihlásí únava či ospalost, lenost. Pozor si však rozhodně dejte ve sféře vztahů. Zde může dojít k nějakým konfliktům, zvláště pokud jste měli s partnerem či jinou osobou neshody

 • Beran – ochranný anděl Gabriel
  V tomto období budete hodnotit mnohé své dřívější činy a pro některé z nich budete hledat vysvětlení. Ale stejně to bude jen dodatečné omlouvání vlastní nerozvážnosti. Věnujte se raději současným starostem a problémům se snahou

 • Říjen patří podle keltského kalendáře lidem JEŘÁBU, JAVORU a OŘEŠÁKU.

  Lidé jeřábu (narození 3. 10. - 11. 10.):Působí sice něžně a křehce, ale skrývá se

 • Symbolickým významem runy Berkana je úrodnost, mateřství, ženství a rodný dům. Runa je spjata s břízou - posvátným stromem, který hrál důležitou roli při jarních rituálech plodnosti, je znakem obnovy, očištění i léčení. Norská i Islandská runová

 • Palenque je mayská archeologická lokalita v blízkosti řeky Usumacinta v mexickém státě Chiapas. Je to místo se zvláštním kouzlem - ruiny patnáct století staré tu vystupují z bujné vegetace tropického pralesa. Starověké stavby

 • Krysa
  V pracovní sféře se vám vyplatí dbát na svědomitost a pečlivost. Snažte se však rovněž během tohoto období navazovat nové kontakty. Zvláště pro Krysy dřevěné a ohnivé je zde totiž reálná šance, že naleznou spolehlivé spolupracovníky, dobré přátele či dokonce

 • Snažíte se vyhrát ve Sportce? Sázíte nějakou kombinaci čísel a zkoušíte to stále znovu? Tušíte, zda a popřípadě jakou máte šanci na výhru? Myslíte si, že si člověk může k výhře nějak pomoci? Podívejte se spolu s námi na téma sázení a výher z trochu jiného úhlu. Co si o tom myslí matematici, analytici a statistici?
  Na dotaz - jak vyhrávat - nám svorně řekli, že

 • V dávných dobách byli lidé přesvědčeni, že kameny mají stejně jako čísla neobyčejný vliv na lidi. Věštci a šamani je používali k objasňování tajemství budoucích událostí.
  Síla, která spočívá v kamenech, způsobuje, že i

 • … jsou v Indii hrací karty kulaté? Pravděpodobně mají připomínat kameny hry dáma. Nejoblíbenější karetní hra „Ganjifah“ je rovněž nejstarší. Hraje se již od 14. století.
  … již od

 • Odedávna jsou drahé kameny a minerály nositeli světla, vesmírné energie, léčebnými prostředky na nejrůznější choroby a nemoci, posilovači zdraví. Poskytnou ochranu před negativními energiemi, vibrace krystalů umějí do života přilákat lásku nebo

 • Beran
  (Os, Eoh, Othila): Nevyhýbejte se setkáním či rozhovorům, ač vám nemusí být příjemné. Komunikace vám pomůže k úspěchu. Možná se někdo postaví proti vám, ale začne-li intrikovat, uškodí jen sám sobě. Runy

 • Mají vás lidé v okolí za pohodového člověka, který se nenechá ničím vyvést z rovnováhy, pro každého má vlídné slovo a se vším si dokáže poradit, či vás vnímají jako osobu veskrze náladovou, u níž si nikdy nemohou být ničím jistí? Působíte v prostředí, v němž se právě

 • Německé městečko Oybin leží v Sasku nedaleko českých hranic. Nad ním ční pískovcová stolová hora se zbytky středověkých staveb různého stáří. Archeologové tu našli stopy po osídlení z doby bronzové, ale podle některých badatelů charakter hory jasně napovídá, že tu lidé byli mnohem dříve. Psychotronici

 • ZDROJ ILUSTRAČNÍHO FOTA: THISNEXT.COM
  Předpovídání ze zrcadla je nejstarším druhem věštění. Dříve se toto věštění provádělo se zrcátkem pověšeným na niti a ponořeným do rybníka tak daleko, až se okraj zrcadla dotkl hladiny. Z úkazů v zrcadle prorokoval pak věštec budoucnost. Později se používalo jen zrcadel bez pomoci vody. Způsob

 • Název této runy bývá překládán jako pochodeň, a byla dlouhá staletí jediným bezpečným zdrojem světla ve většině domácností. Znamená v podstatě i cosi jako „klíč“. Kaunaz zlepšuje zdraví, je světlem na naší duchovní cestě. Symbolizuje božský oheň, který si neseme každý ve svém srdci, který zahání stíny i strach. V jasu plamene nacházíme náhle řešení situací, jimiž procházíme. Tato runa člověku napomáhá ujasnit si životní postoje, porozumět tomu, co se

 • Lépe si pokecají se psem. Podle nedávného průzkumu si třetina amerických žen lépe popovídá se svým psem než s manželem. Pes umí pozorněji naslouchat. Sloni spadli z přívěsu. Čtyři sloni byli zapleteni do dopravní nehody, která se stala severně od Stockholmu.

 • FOTO: VOVOPÁD AUYANTEPUI, ZDROJ FOTO: EN.WIKIPEDIA.ORG
  Voda je nesmírně silný živel a vytváří úchvatné přírodní scenérie. K nejvyšším patří vodopád ve Venezuele, který se řítí ze stolové hory Auyantepui do téměř kilometrové hlubiny, měřící 979 metrů. Nejširší vodopád světa, Iguazú, leží na stejnojmenné řece na hranicích Brazílie a Argentiny. Vysoký je sedmdesát metrů, zato jeho přepadový okraj je bezmála tři kilometry dlouhý. Za zmínku stojí i úžasné přírodní divadlo, které spatřil fotograf

 • Řekové a Římané věřili, že kletbou černé magie lze nepřátelům přivodit nedozírnou škodu. Znění svých kleteb ryli do olověných tabulek, které zakopávali do země nebo vhazovali do studní, aby je tak doručili bohům podsvětí, kteří se o vyplnění kletby měli postarat. Magie se však ve starých dobách častěji užívala k účelům lásky. Řecké i římské ženy například používaly magického vlčka známého jako iunx. Žena roztočila vlčka na smyčce střídavým

Sleva - předplatné

titul horo 4 fill 330x462

 

Inzerce pro aktuální týden

Spiritobchod

123518
DnesDnes267
VčeraVčera537
Tento týdenTento týden804
Tento měsícTento měsíc9091

Partnerské weby